Valberedning utsedd inför SkiStars årsstämma den 11 december 2021

Valberedningen inför SkiStar AB (publ):s årsstämma 2021 utgörs enligt valberedningens instruktion av ledamöter utsedda av SkiStars fyra största aktieägare (aktieägargrupper) per den 31 mars 2021. Valberedningen har följande sammansättning:

  • Anders Sundström, utsedd av familjen Mats och Fredrik Paulsson inkl. bolag.
  • Lennart Mauritzson, utsedd av familjen Erik Paulsson inkl. bolag.
  • Niklas Johansson, utsedd av Handelsbanken Fonder.
  • Marianne Nilsson, utsedd av Swedbank Robur Fonder.

Valberedningen har inom sig utsett Lennart Mauritzson till dess ordförande.

SkiStars årsstämma kommer att hållas lördagen den 11 december 2021.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det skriftligen till valberedning@skistar.com, eller per post till SkiStar AB, Att: Valberedningen, 780 67 Sälen.

Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 12 maj 2021 klockan 15.00.

Kort om SkiStar:

SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St. Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 53 %, i Norge 29 % och totalt i Skandinavien 43 %. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i två segment; Drift av skidanläggningar och Fastighetsutveckling & exploatering. För mer information, se www.skistar.com/sv/corporate.

Ytterligare information lämnas av:

Lennart Mauritzson, Valberedningens ordförande, tel +46 (0)725 70 80 80, valberedning@skistar.com.

Stefan Sjöstrand, VD SkiStar AB, tel +46 (0)280-841 60.

Bilaga