Korrigering: Resolutionsmyndigheten har uppdaterat minimikravet för OP Gruppens kapitalbas och nedskrivningsbara skulder

OP Företagsbanken Abp
OP Andelslag
Börsmeddelande
17.5.2021 kl. 17.20

Korrigering: Resolutionsmyndigheten har uppdaterat minimikravet för OP Gruppens kapitalbas och nedskrivningsbara skulder

Det börsmeddelande som OP Gruppen publicerade på fredag 14.5 kl. 17.30 innehöll en felaktig uppgift om tidtabellen för ikraftträdandet av MREL-kravet. Det uppdaterade MREL-kravet träder inte i kraft omedelbart, vilket sades i det ursprungliga meddelandet, utan 1.1.2022. Nedan finns det korrigerade meddelandet i sin helhet.

***

Resolutionsmyndigheten har uppdaterat MREL-kravet (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, MREL) för OP Gruppens kapitalbas och nedskrivningsbara skulder. Som en del av MREL-kravet har resolutionsmyndigheten ställt ett nytt subordinationskrav för OP Gruppen i enlighet med EU:s resolutionsförordning. På basis av subordinationskravet avgörs en hur stor del av MREL-kravet som ska uppfyllas med kapitalbasen eller med efterställda skulder.

Det uppdaterade MREL-kravet är 25,8 procent av det totala riskvägda exponeringsbeloppet och 10,12 procent av exponeringsbeloppet för bruttosoliditetsgraden, och det träder i kraft 1.1.2022. Från och med början av 2022 är subordinationskravet som kompletterar MREL-kravet 22 procent av det totala riskvägda exponeringsbeloppet och 10,11 procent av exponeringsbeloppet för bruttosoliditetsgraden. Från och med början av 2024 är subordinationskravet 24 procent av det totala riskvägda exponeringsbeloppet och 10,12 procent av exponeringsbeloppet för bruttosoliditetsgraden.

Vid slutet av mars 2021 var OP Gruppens MREL-relationstal uppskattningsvis 38 procent och MREL-relationstalet enligt subordinationskravet för efterställda skulder uppskattningsvis 25 procent.

MREL-kraven fastställs årligen enligt enhetliga principer för alla banker inom euroområdet som en del av resolutionsbestämmelserna på EU-nivå. Resolutionsmyndighet för OP Gruppen är EU:s resolutionsnämnd (Single Resolution Board, SRB) i Bryssel.

Resolutionsmyndigheten höll OP Gruppens resolutionsstrategi oförändrad. Resolutionsåtgärderna riktas till sammanslutningen av andelsbanker och nya OP Företagsbanken som bildas i en resolutionssituation.

OP Företagsbanken Abp
OP Andelslag
Tuuli Kousa
Direktör för kommunikation och företagsansvar

Ytterligare information: 
OP Gruppens kommunikation, tfn 010 252 8719, viestinta@op.fi 

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp med två miljoner ägarkunder och över 12 000 anställda. Vi erbjuder heltäckande bank- och försäkringstjänster till privat- och företagskunder. OP Gruppen består av andelsbankerna och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. www.op.fi