Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Outi Henriksson

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
18.5.2021 kl. 15.00

Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Outi Henriksson

Den anmälningsskyldiga
Namn: Henriksson, Outi
Befattning: Ekonomidirektör
Emittent: Aktia Pankki Oyj
LEI: 743700GC62JLHFBUND16

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700GC62JLHFBUND16_20210514123520_3

____________________________________________

Transaktionens datum: 2021-05-14
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI4000058870
Transaktionens karaktär: AVYTTRING

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 2 500 Enhetspris: 10,96 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 2 500 Medelpris: 10,96 EUR

Aktia Bank Abp

Mera information:
Ari Syrjäläinen, koncernjurist, tfn 050 362 9587

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 930 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 31.12.2020 till 10,4 miljarder euro och balansomslutningen till 10,6 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.