Knowledge AI sluter ett tvåårigt distributionsavtal i Saudiarabien med ett minimum försäljningsåtagande värt USD 6 miljoner

Anoto Group AB (publ) (”Anoto” eller ”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Knowledge AI Inc. (”Knowledge AI”) har slutit ett distributionsavtal avseende mjukvaruplattformen KAIT med El Ajou Group Trading Company (“El Ajou Group”) i Saudiarabien. El Ajou Group kommer att ansvara för distributionen av KAIT i Saudiarabien. Knowledge AI och El Ajou Group har kommit överens om ett minimum försäljningsåtagande om USD 6 miljoner under två år.

”El Ajou Group Trading Company bildades 1958 som en handelsgren till det prestigefyllda bolaget Abdul Ghani El-Ajou & Sons Holding Trading Co., Ltd. Bolaget är bland de hundra största bolagen i Saudiarabien, vilket i sin tur är den största marknaden i Mellanöstern. Vi är därför väldigt glada att kunna ingå ett icke-exklusivt distributionsavtal med ett av de starkaste bolagen på den saudiska marknaden. Det är viktigt att ha i åtanke att Knowledge AI har en affärsmodell som bygger på Saas ( Software AG as a Service) och att affärsmodellen genererar återkommande årliga intäkter (ARR). Utöver intäkter från pennförsäljning (hårdvara) kommer vi att generera årliga mjukvaruintäkter genom att vi typiskt sett ingår avtal på tre år”, framhåller Joonhee Won, VD för Knowledge AI.

För ytterligare information kontakta:

Perry Ha, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, vänligen besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 maj 2021, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga