Ägarförändring bland Copperstone Resources största aktieägare

Copperstone Resources (”Bolaget”) har informerats om att en transaktion av aktier och en ägarförändring har överenskommits bland Bolagets största aktieägare. Transaktionen genomförs genom en så kallad blocktransaktion.

Bolagets största aktieägare Sunstone Metals Ltd har avtalat om att sälja 70 000 000 aktier till ett flertal investerare i en transaktion till priset 0,80 SEK per aktie. Befintliga större ägare såsom JOHECO AB (kontrolleras av bolagets arbetande styrelseordförande Jörgen Olsson via Deciso AB och Skandinavkonsult i Stockholm AB) och RoosGruppen AB ökar sitt innehav i Bolaget.

JOHECO AB ökar genom transaktionen sitt innehav till 69 967 178 aktier, vilket motsvarar cirka 6,30 procent av aktierna och rösterna i Copperstone. Sunstone äger 71 394 513 aktier efter transaktionen, vilket motsvarar cirka 6,43 procent av Bolaget.

Bolaget har bistått köpare och säljare med administrativt stöd i samband med transaktionen och har inte lämnat någon icke offentliggjord information till parterna.

För ytterligare information, vänligen kontakta Jörgen Olsson, arbetande styrelseordförande för Copperstone Resources på jorgen.olsson@deciso.se.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 19 maj kl. 08:30 CET.

OM COPPERSTONE
Copperstone Resources AB är ett prospekteringsbolag som bildades 2006. Under 2019 förvärvades Viscaria-fyndigheten i Kiruna och därmed reviderades bolagets strategi. Målsättningen är att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan. Fyndighetens höga kopparhalt och geografiska placering innebär goda förutsättningar att bli en nyckelleverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar till kunder som driver den globala förändringen mot ett elektrifierat samhället. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) - samtliga i Sverige. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.

Bilaga