Växelkurser för det fjärde kvartalet 2017

Nedan framgår växelkurser för betydande valutor i Betsson ABs finansiella rapporter. Växelkurserna har ingen väsentlig påverkan på koncernens verksamhet, men påverkar det redovisade resultatet vid omräkning till rapporteringsvalutan SEK.

Genomsnittlig växelkurs i resultaträkningen t.o.m. sista dagen i perioden mot SEK

  T.o.m. 31 dec 2017 T.o.m. 31 dec 2016 Jfr. föregående år
EUR 9,633 9,470 1,7%
GBP 10,990 11,566 -5,0%
GEL 3,389 3,618 -6,3%
NOK 1,033 1,020 1,3%
TRY 2,342 2,834 -17,4%

 

Växelkurser i balansräkningen mot SEK

  31 dec 2017 31 dec 2016 Jfr. föregående år
EUR 9,850 9,567 3,0%
GBP 11,105 11,179 -0,7%
GEL 3,047 3,437 -11,4%
NOK 1,001 1,054 -5,0%
TRY 2,178 2,580 -15,6%

 

För ytterligare information, kontakta:
Kaaren Hilsen, CFO Betsson AB
+46 (0)8-506 403 00, kaaren.hilsen@betssonab.com

Pia Rosin, VP Corporate Communications Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, pia.rosin@betssonab.com