Eero Tuulos utnämnd till Direktör, Investerarrelationer på Konecranes

Eero Tuulos utnämnd till Direktör, Investerarrelationer på Konecranes

Eero Tuulos (Ekon. mag.) har utnämnts till Direktör, Investerarrelationer på Konecranes . Han tillträder sin nya post den 5.2.2018 och rapporterar till Konecranes finansdirektör Teo Ottola.

Eero har tidigare arbetat på Nokia som Direktör, Investerarrelationer och har en omfattande bakgrund inom investerarrelationer (IR) och finansiering.

Miikka Kinnunen som för tillfället leder Konecranes team för investerarrelationer kommer att åta sig nya ansvarsområden i Konecranes finansieringsorganisation och kommer fortsättningsvis att rapportera till Teo Ottola. 

"Jag vill uppriktigt tacka Miikka som har fört Konecranes investerarrelationer till den fina nivån de är idag. Samtidigt är jag glad över att Eero kommer med i vårt team, och jag är övertygad om att han kommer att leda vårt team för investerarrelationer med stor entusiasm och yrkeskunnighet”, säger Teo Ottola.

“Jag är både glad och ivrig över att komma med i Konecranes team i dessa intressanta tider. Min målsättning är att tillsammans med mitt nya team uppehålla en öppen och konsekvent dialog med investerarkåren”, säger Eero Tuulos.

KONECRANES ABP

Teo Ottola
Finansdirektör

YTTERLIGARE INFORMATION
Teo Ottola, Finansdirektör, tel. +358 (0)50 5211 064

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2016 omsatte koncernen (jämförbart sammanslaget bolag) 3 278 MEUR. Koncernen har 16 600 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Media
www.konecranes.com