Hemcheck Sweden AB: HEMCHECK TECKNAR AVTAL MED GLOBALA SHL GROUP

PRESSMEDDELANDE

HEMCHECK TECKNAR AVTAL MED GLOBALA SHL GROUP

 

HemCheck har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med SHL Technologies Limited som är en del av den internationella koncernen SHL Group. Avtalet innebär att SHL ska tillverka de engångstester som används i HemChecks produktkoncept Helge för patientnära detektion av hemolys. HemChecks mål är att Helge under 2018 först ska nå den CE-märkning som krävs och därefter lanseras på den svenska marknaden.

- Vi är glada över att vi kunna teckna ett långsiktigt avtal med SHL. SHL är en kompetent partner, både när det gäller att hantera stora volymer och små serier, vilket är av stor betydelse under det lanseringsskede som HemCheck snart går in i, säger vd Annelie Brolinson i en kommentar.

- HemCheck har en unik produkt som kommer att kunna bidra till mer effektiva flöden och stora besparingar inom vårdkedjan, i Sverige och globalt. Vi ser fram emot ett fortsatt och fördjupat samarbete, säger Gabor Papp, SHL Technologies.

- SHL har stor global erfarenhet, något som i nästa steg kan hjälpa oss vidare ut i världen. Utöver detta är SHL Group sedan våren 2017 en av de största delägarna i HemCheck AB. Att de valt att teckna avtal med oss visar att de tror på vår affärsidé och vill vara en aktiv affärspartner redan från det tidiga lanseringsskedet, fortsätter Annelie Brolinson.

För ytterligare information, kontakta:
Hemcheck Sweden AB (publ) Annelie Brolinson, vd
Tel: +46 70 288 0826
E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com

Om HemCheck
Hemcheck Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar ett unikt produktkoncept, Helge, för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras. Detta leder till sämre vård, risker för patienter och höga kostnader för samhället. HemChecks mål är att bidra till en förbättrad vård för patienter över hela världen genom att utveckla och kommersialisera användarvänliga produkter för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagningen. HemChecks huvudkontor finns i Karlstad, Sverige.

Om SHL Group
SHL Group utvecklar och producerar främst produkter för injektion och inhalation av läkemedel. Med verksamhet i Taiwan, Kina, Sverige och USA är SHL Group världens största leverantör av autoinjektorer. Bland deras kunder finns världens största läkemedels- och bioteknikbolag. SHL Group bildades 1989 och har idag totalt drygt 3 700 medarbetare.

Viktig information
Denna information är sådan information som hemCheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2018 kl. 09.00

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/02814673-fee9-4fb1-a609-dc2b837ecca5