Lindab International AB (publ): Lindabs rapport för fjärde kvartalet och helåret 2017 presenteras den 8 februari 2018


Lindabs helårsrapport kommer att offentliggöras kl. 07:40 (CET) den 8 februari 2018.

  • En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl. 10.00 (CET). Rapporten presenteras av Fredrik von Oelreich, tillförordnad VD och koncernchef, samt Kristian Ackeby, ekonomi- och finansdirektör.
  • För att delta i telefonkonferensen, ring in på +46 (0)8 503 365 64 några minuter före start. Alternativt, ring tel. +44 203 008 9806.
  • Konferensen och presentationen kan också följas online via länken, eller via Lindabs hemsida.

Slut

Kontakt:

LINDAB 
Fredrik von Oelreich, tillförordnad VD och koncernchef
Email: fredrik.vonoelreich@lindab.com
Telefon: +46 (0)431 85424

Kristian Ackeby, ekonomi- och finansdirektör
Email: kristian.ackeby@lindab.com
Mobil: +46 (0)70 33 85069

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 7 849 MSEK år 2016 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2016 stod Norden för 47 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 17 procent och Övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f3c83159-bd06-4732-977b-9ea257e16fe9