Unlimited Travel Group: Unlimited Travel Group förvärvar Creative Meetings

PRESSMEDDELANDE                                                                        Stockholm, 2018-01-12

Unlimited Travel Group förvärvar Creative Meetings

                                                                                                                   
Unlimited Travel Group har idag förvärvat 70 procent av aktierna i eventbyrån Creative Meetings. VD och tidigare huvudägare Peter Winitsky kvarstår som delägare och VD, liksom delägare Dan Epel.

Värderingen (enterprise value) för 70 procent av företaget på skuldfri basis uppgår till 21,5 mkr som justeras när faktiskt resultat för 2017 har fastställts. Till det kommer en resultatbaserad tilläggsköpeskilling som faller ut efter 3 år om det förväntade resultatet överträffas. Transaktionen finansieras till 50 procent via förvärvslån och till 50 procent med egna medel. Transaktionen får vid genomförandet en marginell effekt på koncernens likviditet då 20 procent av köpeskillingen erläggs med aktier i Unlimited Travel Group.

Creative Meetings är en väletablerad eventbyrå med fokus på B2E- och B2B-events. Verksamheten innefattar såväl traditionell eventproduktion som innehållskommunikation kopplad till möten och events. Bolaget omsatte räkenskapsåret 2017 preliminärt 130 mkr.

- Vi ser en tydlig trend med ett ökat fokus på mötesinnehåll i vår B2B-affär. Creative Meetings är ett välskött bolag med en gedigen erfarenhet och en tydlig specialisering inom detta område som kompletterar våra övriga bolag, säger Unlimited Travel Groups VD Johan Kvist. Creative Meetings har ett gott rykte med en stark företagskundbas och vi ser stora möjligheter att fortsätta utveckla företaget i nära samarbete med Peter Winitsky och hans team.

- Vi har visat svarta siffror varje år sedan vi startade och har varit uppvaktade av många aktörer genom åren. Med Unlimited Travel Group passar till slut alla pusselbitarna. Vi har sett en kraftig ökning inom vårt utlandssegment och behöver stöttning där. Vi är själva mycket snabbrörliga och pragmatiska och behöver en ägare med samma synsätt på hur man gör affärer. Att Unlimited Travel Group värdesätter entreprenörsanda är helt centralt för oss då vår syn på samgåendet är att varva upp vår byrå kraftigt. Med detta samarbete kan vi öka på utvecklingstakten och bli ännu framgångsrikare än tidigare, säger Creative Meetings grundare och VD Peter Winitsky.

- Creative Meetings kommer, precis som övriga företag inom Unlimited Travel Group, fortsätta drivas under eget varumärke och med egen organisation eftersom vi är övertygade om att identiteten och kundlojaliteten till våra varumärken är stark. Vi kommer att aktivt bidra till att utveckla företaget inom ett flertal områden där vi besitter kompetens och resurser, avslutar Johan Kvist

Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer och omsätter omkring en halv miljard kronor. Verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de tretton bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest, Unlimited Travel Production, Go Active Travel, Specialresor och Creative Meetings. Var och en är vi passionerade specialister - tillsammans är vi Unlimited.

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.
       
För ytterligare information:
       
Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58
Anders Ehrling, Styrelseordförande, telefon 0706-64 19 37

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 januari 2018 kl. 14:00 CET.

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan 12A
113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är:
Remium Nordic Holding, telefon: 08-454 32 00

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b6e20c04-8707-4e2a-8615-a4b97a4e45f4