Xbrane Biopharmas klargör information gällande avsiktsförklaring med CR Pharma avseende Xlucane

Pressmeddelande
2018-01-15

Xbrane Biopharma ("Xbrane" eller "Bolaget") signerade den 7 december 2017 en icke-bindande avsiktsförklaring med det kinesiska läkemedelsbolaget CR Pharma gällande utlicensiering av Xlucane för den kinesiska marknaden.

Det har kommit till vår kännedom att vår kinesiska partner CR Pharma har publicerat information om vårt samarbete avseende Xlucane på sin webbsida och Xbrane vill härmed klargöra kring situationen. Xbrane och CR Pharma har den gemensamma avsikten att ta Xlucane, en ranibizumab biosimilar, till den kinesiska marknaden. En icke bindande avsiktsförklaring har tecknats men inga villkor har ännu avtalats. En detaljerad utvärdering av produkt, marknad och lokala regleringar kommer nu att följa tillsammans med förhandlingar om kommersiella villkor för ett eventuellt slutligt avtal.
CR Pharma är även det bolag som Xbrane för närvarande är i slutskedet med att ingå ett utlicenseringsavtal för Spherotide.

I och med att detta är en icke bindande avsiktsförklaring, har Xbrane inte ansett denna information av sådan karaktär som företaget behöver kommunicera för att uppfylla sina krav inom MAR-regleringen. Om och när ett slutligt avtal har tecknats kommer Xbrane informera marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO/IR, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified adviser. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bb36ef4c-7308-408a-9455-333ecd53bb88