Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Juha Hammarén

Helsingfors, 2018-01-17 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
17.1.2018 kl. 15.00

Transaktionen är kopplad till verkställighet av bolagets aktieincentivprogram. Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring.

Den anmälningsskyldiga
Namn: Juha Hammarén Juridisk person
Befattning: Annan person i högsta ledningen
     
Första anmälan  
Referensnummer: 743700GC62JLHFBUND16_20180117135607_4
     
Emittent
Namn: Aktia Bank Abp
LEI: 743700GC62JLHFBUND16
     
Detaljer om transaktionerna
Transaktionens datum: 2018-01-15
Transaktionens karaktär: Förvärv
 
Instrument: Aktie
ISIN: FI4000058870
 
Volym: 203
Enhetspris: 9.51255 Euro
 
Aggregerad information om transaktionerna
Volym: 203
Medelpris: 9.51255 Euro

  

AKTIA BANK ABP
 

Avsändare Anna Gabrán, Head of IR, ir(at)aktia.fi

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.com

Aktia erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, kapitalförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 380 000 kunder betjänas via kontor, webben, mobila gränssnitt och per telefon. Aktias aktier (AKTAV, AKTRV) noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mera information om Aktia finns på www.aktia.com .