Konecranes Abp: Meddelande i enlighet med 9:e kapitlet, 10:e paragrafen i värdepappersmarknadslagen

KONECRANES ABP  BÖRSMEDDELANDE  17.1.2018 kl. 18:00

Konecranes Abp: Meddelande i enlighet med 9:e kapitlet, 10:e paragrafen i värdepappersmarknadslagen

I enlighet med Värdepappersmarknadslagens 9:e kapitel, 5:e paragraf har Konecranes den 17 januari 2018 mottagit ett meddelande, enligt vilket BlackRock Investment Management (UK) Limited:s ägarandel i Konecranes Abp:s aktier och röster har underskridit 10 procent. Den 16 januari 2018 uppgick BlackRock , Inc:s totala innehav genom aktier och finansiella instrument till 14,21 procent av Konecranes Abp:s aktier och röster.

BlackRock , Inc.:s andel:

 % av aktier och röster (A)% av aktier och röster genom finansiella instrument (B)Summan av %-andelarna (A+B)Totalantalet aktier och röster i målbolaget
Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds12,95 %1,26 %14,21 %78 921 906
Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan13,82 %1,07 %14,90 % 


Uppgifter om ägar- och röstandelen efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie/aktieslag ISIN-kodAntal aktier och rösterAntal aktier och röster%-andel av aktier och röster%-andel av aktier och röster
 Direkt (VPML 9:5)Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)Direkt (VPML 9:5)Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)
FI0009005870-10 222 003-12,95 %
SUMMA A-10 222 003-12,95 %B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansiellt instrumentFörfallodagLösendagLeveranssätt (aktieleverans/kontantavräkning)Antal aktier och röster%-andel av aktier och röster
Securities LentN/AN/AAktieleverans236 4520,29 %
CFDN/AN/AKontantavräkning763 9960,96 %
SUMMA B   1 000 4481,26 %


Ytterligare information:

Namn% av aktier och röster% av aktier och röster genom finansiella instrumentBåda totalt
BlackRock Investment Management (UK) Limited9,93 %1,13 %11,06 %


KONECRANES ABP

Miikka Kinnunen
Direktör, Investerarrelationer


YTTERLIGARE INFORMATION
Miikka Kinnunen, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050


Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2016 omsatte koncernen (jämförbart sammanslaget bolag) 3 278 MEUR. Koncernen har 16 600 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).


DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com