INVISIO vinner upphandling till danska försvaret

Stockholm den 19 januari 2018


INVISIO har tecknat ett ramavtal med det danska försvarets materielverk DALO gällande kommunikationsutrustning till den danska armén. Kontraktet gäller i fem år med option för ytterligare två år.

Samarbetet med DALO och den danska armén i större skala inleddes 2012 då INVISIOs kommunikationssystem integrerades med arméns nya kommunikationsradio för att öka soldaters säkerhet och operativa förmåga samt minska risken för hörselskador.

”Den danska armén är en mycket viktig kund för oss och vårt samarbete går många år tillbaka i tiden. DALO ställer höga krav på effektiva lösningar som skall integreras med soldatens övriga utrustning, vilket bidrar till vårt kontinuerliga innovationsarbete. För oss är kontraktet ett tydligt tecken på det fortsatta förtroende det danska försvaret har för oss och våra lösningar", säger Lars Højgård Hansen, INVISIOs VD.


Med INVISIOs kommunikationssystem får användarna ett effektivt hörselskydd och kan kommunicera med bibehållen situationsmedvetenhet i tuffa, uppdragskritiska miljöer. Systemen består av headset och kontrollenheter med anslutningar till exempelvis en extern gruppradio eller ett fordons interkomsystem.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 7722 | E-mail:
lhh@invisio.com

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Mobil: + 45 53 72 7733 | E-mail:
tdl@invisio.com


Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 19 januari 2018 kl. 08.45 CET.


Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.