Oboya får order i Brasilien och Nederländerna

Oboya Horticulture Industries AB (publ) har genom sitt helägda dotterbolag Oboya Metal Ltd ("bolaget") i Qingdao, Kina, erhållit order från nya kunder i Brasilien och Nederländerna. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till ca 367 TUSD, motsvarande ca 3 MSEK. 

Ordern avser leverans av blomstervagnar till kunderna Sabvie i Brasilien och Bunnik Creation i Holland. Leverans planeras att ske under det första kvartalet 2018. Det finns en växande efterfrågan på Oboyas blomstervagnar och bolaget strävar efter att utveckla sin försäljning av blomstervagnar samt logistikprodukter till den internationella blomstermarknaden under 2018.

 

Erik Penser Bank är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ) 

Tel: + 46 (0)70 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

Hemsida: www.oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2018 kl.14.50.

 

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen, Danmark och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ffe5689d-9163-4416-96f4-ed47211df94c