Stockwik förvärvar Vaxholms Värmeservice


Stockwik Förvaltning AB (publ) har per idag undertecknat aktieöverlåtelseavtal och tillträtt Vaxholms Värmeservice AB.

Vaxholms Värmeservice är ett installationsföretag inom el, VVS och teknisk förvaltning. Företaget kompletterar Stockwiks befintliga verksamhet i segmentet fastighetsservice.

Preliminärt uppgick omsättningen under år 2017 till ca 10 MSEK med ett rörelseresultat (EBITDA) om 0,4 MSEK. Verksamheten har bedrivits sedan år 2000.

Vaxholms Värmeservice har en etablerad position inom sitt geografiska verksamhetsområde. Företaget har erfaren personal och en bred kundbas med konjunkturokänsliga kunder.

  • ”Förvärvet av Vaxholms Värmeservice kompletterar Stockwiks redan befintliga verksamhet inom VVS-området. Företaget har en stark position på sin lokala marknad. Tillsammans med portföljbolaget KRVVS, Kallhälls Rot & VVS-system, finns också skalfördelar”, säger David Andreasson VD för Stockwik.

  • ”Vi ser att Stockwik utgör en långsiktig ägare. Tillsammans kan vi fortsätta att utveckla och stärka verksamheten”, säger Claes Zetterlund entreprenören bakom Vaxholms Värmeservice.

Köpeskillingen uppgår preliminärt till 1,5 MSEK på skuldfri basis. Utöver detta delas resultatet (EBIT med avdrag för aktuell skattesats) lika mellan säljaren och köparen under räkenskapsåren 2018, 2019 samt 2020.

Stockwik har anlitat Remium Nordic AB som finansiell rådgivare i samband med transaktionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2018 kl. 11:20 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: 070-368 13 99
E-post: david.andreasson@stockwik.se

Om Stockwik

Stockwik önskar ge sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik ska vara en bra köpare av bolag och erbjuda en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik ska ta tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuda det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap med koden STWK.

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/51d2ab83-fb53-4bf0-af0d-2185c1ffde61