Saniona AB: Saniona och Proximagen förlänger forskningssamarbete

PRESSMEDDELANDE

26 januari 2018

Saniona, ett ledande bioteknikföretag inom jonkanaler, meddelar idag att Saniona och Proximagen har inleder lead optimization-arbete in sitt pågående forsknings- och utvecklingssamarbete.

"Starten av lead optimization-processen representerar en betydande milstolpe och kan leda till val av läkemededelskandidat under 2019. Partnerskapet innebär ett reellt samarbete mellan två starka forskargrupper för den potentiella utvecklingen av innovativa behandlingsalternativ inom neurologi", säger Jørgen Drejer Ph.D., VD för Saniona.

Saniona och Proximagen inledde sitt forskning- och utvecklingssamarbete i början av 2016. Samarbetet bygger på ett av Sanionas unika jonkanalprogram och fokuserar på forskning på nya småmolekylära läkemedel för neurologiska sjukdomar, och drar nyttar av Sanionas expertkunskap inom jonkanaler och tillhörande teknikplattformar. Proximagen har exklusiva världsrättigheter att utveckla, tillverka och kommersialisera läkemedel som identifierats genom samarbetet.

Enligt villkoren i avtalet, har Saniona erhållit förskott och forskningsfinansiering under forskningsperioden. Dessutom kommer Saniona att erhålla milstolpeersättningar vid forsknings- och utvecklingsrelaterade och regulatoriska milstolpar. Det potentiella värdet av de milstolpebetalningar är upp till US $ 30 miljoner. Dessutom kommer Saniona erhålla differentierade royalties på nettoförsäljning av eventuella kommersiella produkter av Proximagen som ett resultat av detta samarbete.

"Genom detta samarbete möter vi ett av våra affärsmål att finansiera en del av bolagets forskningsinsatser genom att ingå samarbetsavtal. Ett forsknings- och utvecklingssamarbete som detta med Proximagen kompletterar vår interna produktutveckling genom att utnyttja vår unika jonkanalplattform ", säger Jørgen Drejer Ph.D., VD för Saniona.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona, Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2018 kl. 08:00 CET.

Om Saniona

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH. Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap och har cirka 5 300 aktieägare. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com

Om Proximagen

Proximagen Ltd. och dess föregångare har en lång tradition av framgångsrik upptäckt och utveckling av nya småmolekylära behandlingar, särskilt inom områdena CNS (centrala nervsystemet), smärta och inflammation. I Storbritannien har Proximagen en integrerad forskningsanläggning i Cambridge med inhouse-resurser inom medicinsk kemi, biologi och läkemedelsmetabolism och farmakokinetik. I USA har företaget ett amerikanskt team för läkemedelsutveckling, projektledning och translationell forskning. Proximagen har ett klinisk fas-samarbete med Roche inom inflammationsområdet. För mer information: www.proximagen.com.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/422ed4fc-f33b-477a-9670-e34f46a930f3