Saniona AB: Saniona avslutar rekrytering till Fas 1-studie med Tesomettablett

PRESSMEDDELANDE

7 februari 2018

Saniona, ett ledande bioteknikbolag inom jonkanaler, meddelar idag att bolaget har avslutat rekrytering av deltagarna i en farmakokinetisk Fas 1-studie med den nya patenterade Tesomet-tabletten. Studien omfattar totalt 60 frivilliga. De sista deltagarna har genomfört sitt sista besök och de erhållna blodproverna från denna studie har vidarebefordrats till ett laboratorium för analys. Saniona förväntar sig att rapportera resultat från studien senast andra kvartalet 2018.

"Denna Fas 1-studie utgör ett viktigt steg i våra förberedelser inför de långtgående Fas 2-studierna med vår nya patenterade Tesomettablett. Vi är glada att rekryteringen har genomförts i enlighet med våra planer och ser fram emot att utvärdera resultaten från användningen av denna innovativa formulering på människor", säger Jørgen Drejer, VD på Saniona.

Det primära målet med fas 1-studien är att utvärdera den farmakokinetiska profilen och biotillgängligheten för en singel dos av Tesomettableter (innehållande både tesofensine och metoprolol) jämfört med samtidig administrering av separata tesofensine- och metoprololtabletter.

Det är en randomiserad, öppen, parallellarmstudie på 60 friska män. Varje försöksperson kommer att delta i en screeningsperiod, en baseline-period, och en behandlingsperiod med singeldoser följt av en observationsperiod på minst 48 timmar efter dosen på plats. Studien utförs av Parexel i Tyskland på deras klinik i Berlin.

Ytterligare detaljer om studien finns att läsa på ClinicalTrials.gov: NCT03286829 

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona, Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018 kl. 09:30 CET. 

Om Saniona

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH. Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap och har cirka 5 300 aktieägare. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6ddf3f94-59c6-403b-a470-d7418ad8806c