BIMobject AB: Mark Haddad blir ny VD för Nordamerika hos BIMobject

BIMobject meddelar att Mark Haddad blir ny VD för bolagets nordamerikanska dotterbolag. Haddad efterträder Doug Bevill och tillträder tjänsten den 30 mars 2018. Haddad kombinerar expertkunskap och många års erfarenhet inom IT och affärsutveckling, BIM och konstruktion från seniora positioner på företag som Slalom Consulting och Autodesk , samt från sin roll som militär rådgivare inom det amerikanska militärväsendet.   

Mark Haddad har omfattande erfarenheter inom försäljning och av att driva och leda förändringsprocesser. Haddad har en Master's Degree i International Business och datavetenskap. I sin roll som VD för BIMobject, Inc., kommer han att fokusera både på dotterbolagets operativa aspekter med särskild vikt på dess säljteam, och på dess strategiska tillväxt överlag. Här kommer han att dra nytta av sin djupgående förståelse för arkitekt-, ingenjörs- och byggbranschen för att stänga kvarvarande glapp mellan de olika aktörerna, fortsätta att utöka kundbasen, samt att skapa och omsätta möjligheter för partnerskap och samarbeten. 

"Den amerikanska marknaden har nått en vändpunkt där BIM-användningen har ökat avsevärt. Plattformen BIMobject Cloud och de tillhörande lösningarna skapar ett konkret värde för tillverkare och andra aktörer inom alla delar av byggindustrin. BIMobjects koncept blir vävnaden som länkar samman de olika grupperna och samlar dem på en enda marknadsplats", säger Mark Haddad, VD för BIMobject, Inc.

Ytterligare en viktig aspekt av Haddads nya roll är att utveckla transformativa möjligheter och leda innovation genom BIMobjects teknologi, exempelvis plattformen BIMobject® Hercules som riktar sig mot fastighetsägare. Till dess fördelar räknas förbättrad kontroll och större transparens, vilket kanaliserar BIM-principerna för nya områden som fastighetsförvaltning. 

"BIMobject Hercules är en lösning med potentialen att förvandla osammanhängande processer digitalt. Det faktum att lösningen används av brittiska justitiedepartementet är bara ett exempel på hur den kommer att förändra branschen och förbättra processerna hos storskaliga projekt. Här finns riktigt spännande möjligheter, och jag ser fram emot att utforska dem som en del av BIMobject", säger Mark Haddad.

"Det är med stor glädje och stolthet som jag välkomnar Mark Haddad till BIMobject-teamet. Han har unik insikt i branschen och lyckas kombinera imponerande kompetens med ett exceptionellt angreppssätt. Därför passar han perfekt för uppgiften att inte bara leda vårt dotterbolag i USA, utan också den nordamerikanska BIM-industrin", säger Stefan Larsson, VD och grundare för BIMobject.

För mer information, vänligen kontakta:
Louise Otto - presskontakt
Tel: +46 40 685 29 00
Email: press@bimobject.com

Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 09 februari 2018 kl. 10:30 CET.

Om BIMobject AB
BIMobject® är ett svenskt teknologiföretag med global närvaro som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform som genom kraftfull teknologi tillgängliggör digital produktinformation - Building Information Modelling (BIM) - som kan användas tidigt i byggprocessen för att visualisera, konkretisera och analysera. Plattformen samlar dessutom in värdefull data som möjliggör effektivisering av byggindustrin genom hela produktlivscykeln. Smartare design och konstruktion leder till bättre produktval, minskat svinn och mer effektiv logistik under byggprocessen. Samtidigt gynnas fastighetsförvaltningen av högre kvalitet, bättre energianvändning och lägre driftkostnader.

BIMobject är idag verksamt på ett stort antal marknader och har en global tillväxtstrategi. Bolagets erbjudande består av utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter: BIM-objekt. Kunderna är tillverkare av bygg- och interiörprodukter som marknadsför dessa via BIMobject® Cloud. Användarbasen består främst av arkitekter, designers och konstruktörer som via CAD/BIM-applikationer, appar och webbtjänster får tillgång till BIMobject® Cloud. BIM-objektet integreras i en detaljerad modell av byggnaden, vilket i sin tur ökar chansen att den verkliga produkten föreskrivs för projektet.

BIMobject är listat på Nasdaq Stockholm First North och handlas under symbolen BIM.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

bimobject.com    

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/355ee09b-d308-4613-9abc-84c32ec82a2f