Konecranes Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Hartwall Capitall

KONECRANES ABP Transaktioner utförda av personer i ledande ställning 12.2.2018 kl. 08.45

Konecranes Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Hartwall Capitall

Den anmälningsskyldiga
Namn: Hartwall Capital Oy AB
Befattning: Närstående person
(X) Juridisk person

(1):Person i ledande ställning hos emittenten
Namn: Ole Johansson
Befattning: Styrelseledamot/suppleant

Emittent: Konecranes
LEI: 549300EF0CDEQZBMA096

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 549300EF0CDEQZBMA096_20180211001310_5
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-08
Handelsplats: BATD
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 2 192 Enhetspris: 37,76 EUR
(2): Volym: 1 810 Enhetspris: 37,77 EUR
(3): Volym: 1 696 Enhetspris: 37,77 EUR
(4): Volym: 492 Enhetspris: 37,855 EUR
(5): Volym: 280 Enhetspris: 37,86 EUR
(6): Volym: 300 Enhetspris: 37,78 EUR
(7): Volym: 310 Enhetspris: 37,9 EUR
(8): Volym: 358 Enhetspris: 37,9 EUR
(9): Volym: 259 Enhetspris: 37,78 EUR
(10): Volym: 500 Enhetspris: 37,865 EUR
(11): Volym: 2 009 Enhetspris: 37,87 EUR
(12): Volym: 300 Enhetspris: 37,895 EUR
(13): Volym: 300 Enhetspris: 37,855 EUR
(14): Volym: 258 Enhetspris: 37,875 EUR
(15): Volym: 257 Enhetspris: 37,93 EUR
(16): Volym: 300 Enhetspris: 37,88 EUR
(17): Volym: 261 Enhetspris: 37,82 EUR
(18): Volym: 300 Enhetspris: 37,77 EUR
(19): Volym: 38 Enhetspris: 37,955 EUR
(20): Volym: 850 Enhetspris: 37,955 EUR
(21): Volym: 3 053 Enhetspris: 37,96 EUR
(22): Volym: 500 Enhetspris: 37,975 EUR
(23): Volym: 500 Enhetspris: 37,985 EUR
(24): Volym: 500 Enhetspris: 37,965 EUR
(25): Volym: 300 Enhetspris: 37,82 EUR
(26): Volym: 37 Enhetspris: 37,81 EUR
(27): Volym: 300 Enhetspris: 37,97 EUR
(28): Volym: 350 Enhetspris: 37,52 EUR
(29): Volym: 971 Enhetspris: 37,3 EUR
(30): Volym: 800 Enhetspris: 37,3 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(30): Volym: 20 381 Medelpris: 37,80786 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-02-08
Handelsplats: BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 80 Enhetspris: 37,67 EUR
(2): Volym: 80 Enhetspris: 37,69 EUR
(3): Volym: 80 Enhetspris: 37,72 EUR
(4): Volym: 34 Enhetspris: 37,73 EUR
(5): Volym: 42 Enhetspris: 37,73 EUR
(6): Volym: 25 Enhetspris: 37,73 EUR
(7): Volym: 48 Enhetspris: 37,73 EUR
(8): Volym: 75 Enhetspris: 37,71 EUR
(9): Volym: 17 Enhetspris: 37,72 EUR
(10): Volym: 24 Enhetspris: 37,74 EUR
(11): Volym: 50 Enhetspris: 37,74 EUR
(12): Volym: 40 Enhetspris: 37,74 EUR
(13): Volym: 18 Enhetspris: 37,7 EUR
(14): Volym: 40 Enhetspris: 37,75 EUR
(15): Volym: 24 Enhetspris: 37,66 EUR
(16): Volym: 41 Enhetspris: 37,66 EUR
(17): Volym: 54 Enhetspris: 37,72 EUR
(18): Volym: 90 Enhetspris: 37,72 EUR
(19): Volym: 43 Enhetspris: 37,62 EUR
(20): Volym: 100 Enhetspris: 37,62 EUR
(21): Volym: 59 Enhetspris: 37,58 EUR
(22): Volym: 40 Enhetspris: 37,6 EUR
(23): Volym: 100 Enhetspris: 37,6 EUR
(24): Volym: 100 Enhetspris: 37,57 EUR
(25): Volym: 24 Enhetspris: 37,52 EUR
(26): Volym: 33 Enhetspris: 37,47 EUR
(27): Volym: 17 Enhetspris: 37,48 EUR
(28): Volym: 13 Enhetspris: 37,45 EUR
(29): Volym: 25 Enhetspris: 37,45 EUR
(30): Volym: 26 Enhetspris: 37,5 EUR
(31): Volym: 23 Enhetspris: 37,52 EUR
(32): Volym: 46 Enhetspris: 37,47 EUR
(33): Volym: 56 Enhetspris: 37,52 EUR
(34): Volym: 40 Enhetspris: 37,5 EUR
(35): Volym: 33 Enhetspris: 37,51 EUR
(36): Volym: 60 Enhetspris: 37,51 EUR
(37): Volym: 15 Enhetspris: 37,58 EUR
(38): Volym: 49 Enhetspris: 37,65 EUR
(39): Volym: 14 Enhetspris: 37,73 EUR
(40): Volym: 14 Enhetspris: 37,73 EUR
(41): Volym: 53 Enhetspris: 37,75 EUR
(42): Volym: 17 Enhetspris: 37,74 EUR
(43): Volym: 17 Enhetspris: 37,82 EUR
(44): Volym: 14 Enhetspris: 37,7 EUR
(45): Volym: 15 Enhetspris: 37,71 EUR
(46): Volym: 63 Enhetspris: 37,75 EUR
(47): Volym: 20 Enhetspris: 37,75 EUR
(48): Volym: 43 Enhetspris: 37,74 EUR
(49): Volym: 16 Enhetspris: 37,82 EUR
(50): Volym: 20 Enhetspris: 37,84 EUR
(51): Volym: 33 Enhetspris: 37,84 EUR
(52): Volym: 17 Enhetspris: 37,85 EUR
(53): Volym: 17 Enhetspris: 37,8 EUR
(54): Volym: 30 Enhetspris: 37,87 EUR
(55): Volym: 30 Enhetspris: 37,87 EUR
(56): Volym: 18 Enhetspris: 37,82 EUR
(57): Volym: 66 Enhetspris: 37,81 EUR
(58): Volym: 32 Enhetspris: 37,81 EUR
(59): Volym: 18 Enhetspris: 37,74 EUR
(60): Volym: 7 Enhetspris: 37,75 EUR
(61): Volym: 12 Enhetspris: 37,75 EUR
(62): Volym: 20 Enhetspris: 37,75 EUR
(63): Volym: 40 Enhetspris: 37,88 EUR
(64): Volym: 18 Enhetspris: 37,86 EUR
(65): Volym: 16 Enhetspris: 37,79 EUR
(66): Volym: 16 Enhetspris: 37,79 EUR
(67): Volym: 16 Enhetspris: 37,79 EUR
(68): Volym: 31 Enhetspris: 37,77 EUR
(69): Volym: 22 Enhetspris: 37,78 EUR
(70): Volym: 21 Enhetspris: 37,81 EUR
(71): Volym: 13 Enhetspris: 37,82 EUR
(72): Volym: 13 Enhetspris: 37,82 EUR
(73): Volym: 45 Enhetspris: 37,89 EUR
(74): Volym: 29 Enhetspris: 37,86 EUR
(75): Volym: 12 Enhetspris: 37,87 EUR
(76): Volym: 55 Enhetspris: 37,85 EUR
(77): Volym: 14 Enhetspris: 37,8 EUR
(78): Volym: 2 Enhetspris: 37,8 EUR
(79): Volym: 16 Enhetspris: 37,85 EUR
(80): Volym: 29 Enhetspris: 37,89 EUR
(81): Volym: 39 Enhetspris: 37,89 EUR
(82): Volym: 53 Enhetspris: 37,87 EUR
(83): Volym: 15 Enhetspris: 37,9 EUR
(84): Volym: 3 Enhetspris: 37,9 EUR
(85): Volym: 14 Enhetspris: 37,9 EUR
(86): Volym: 15 Enhetspris: 37,9 EUR
(87): Volym: 15 Enhetspris: 37,9 EUR
(88): Volym: 15 Enhetspris: 37,9 EUR
(89): Volym: 23 Enhetspris: 37,88 EUR
(90): Volym: 71 Enhetspris: 37,89 EUR
(91): Volym: 11 Enhetspris: 37,85 EUR
(92): Volym: 15 Enhetspris: 37,85 EUR
(93): Volym: 132 Enhetspris: 37,9 EUR
(94): Volym: 16 Enhetspris: 37,89 EUR
(95): Volym: 13 Enhetspris: 37,98 EUR
(96): Volym: 15 Enhetspris: 37,98 EUR
(97): Volym: 13 Enhetspris: 37,89 EUR
(98): Volym: 88 Enhetspris: 37,9 EUR
(99): Volym: 13 Enhetspris: 37,89 EUR
(100): Volym: 13 Enhetspris: 37,89 EUR
(101): Volym: 27 Enhetspris: 37,91 EUR
(102): Volym: 10 Enhetspris: 37,97 EUR
(103): Volym: 19 Enhetspris: 37,96 EUR
(104): Volym: 14 Enhetspris: 37,92 EUR
(105): Volym: 10 Enhetspris: 37,91 EUR
(106): Volym: 12 Enhetspris: 37,93 EUR
(107): Volym: 20 Enhetspris: 37,95 EUR
(108): Volym: 11 Enhetspris: 37,82 EUR
(109): Volym: 20 Enhetspris: 37,87 EUR
(110): Volym: 20 Enhetspris: 37,92 EUR
(111): Volym: 12 Enhetspris: 37,95 EUR
(112): Volym: 17 Enhetspris: 37,88 EUR
(113): Volym: 17 Enhetspris: 37,95 EUR
(114): Volym: 15 Enhetspris: 37,93 EUR
(115): Volym: 19 Enhetspris: 37,95 EUR
(116): Volym: 13 Enhetspris: 37,89 EUR
(117): Volym: 20 Enhetspris: 37,91 EUR
(118): Volym: 19 Enhetspris: 37,91 EUR
(119): Volym: 15 Enhetspris: 37,88 EUR
(120): Volym: 20 Enhetspris: 37,92 EUR
(121): Volym: 11 Enhetspris: 37,96 EUR
(122): Volym: 11 Enhetspris: 37,96 EUR
(123): Volym: 28 Enhetspris: 37,99 EUR
(124): Volym: 11 Enhetspris: 37,89 EUR
(125): Volym: 26 Enhetspris: 37,95 EUR
(126): Volym: 18 Enhetspris: 37,83 EUR
(127): Volym: 31 Enhetspris: 37,87 EUR
(128): Volym: 25 Enhetspris: 37,95 EUR
(129): Volym: 57 Enhetspris: 37,99 EUR
(130): Volym: 19 Enhetspris: 37,99 EUR
(131): Volym: 12 Enhetspris: 37,9 EUR
(132): Volym: 43 Enhetspris: 37,98 EUR
(133): Volym: 100 Enhetspris: 37,98 EUR
(134): Volym: 20 Enhetspris: 37,97 EUR
(135): Volym: 14 Enhetspris: 37,97 EUR
(136): Volym: 11 Enhetspris: 37,99 EUR
(137): Volym: 18 Enhetspris: 37,99 EUR
(138): Volym: 18 Enhetspris: 37,99 EUR
(139): Volym: 18 Enhetspris: 37,98 EUR
(140): Volym: 24 Enhetspris: 37,99 EUR
(141): Volym: 18 Enhetspris: 37,95 EUR
(142): Volym: 44 Enhetspris: 37,88 EUR
(143): Volym: 9 Enhetspris: 37,78 EUR
(144): Volym: 23 Enhetspris: 37,79 EUR
(145): Volym: 36 Enhetspris: 37,83 EUR
(146): Volym: 29 Enhetspris: 37,91 EUR
(147): Volym: 25 Enhetspris: 37,91 EUR
(148): Volym: 27 Enhetspris: 37,97 EUR
(149): Volym: 27 Enhetspris: 37,97 EUR
(150): Volym: 238 Enhetspris: 37,98 EUR
(151): Volym: 18 Enhetspris: 37,99 EUR
(152): Volym: 29 Enhetspris: 37,99 EUR
(153): Volym: 14 Enhetspris: 37,99 EUR
(154): Volym: 20 Enhetspris: 37,99 EUR
(155): Volym: 5 Enhetspris: 37,98 EUR
(156): Volym: 10 Enhetspris: 37,98 EUR
(157): Volym: 24 Enhetspris: 37,99 EUR
(158): Volym: 13 Enhetspris: 37,99 EUR
(159): Volym: 19 Enhetspris: 37,99 EUR
(160): Volym: 19 Enhetspris: 37,99 EUR
(161): Volym: 26 Enhetspris: 37,99 EUR
(162): Volym: 12 Enhetspris: 37,99 EUR
(163): Volym: 27 Enhetspris: 37,96 EUR
(164): Volym: 11 Enhetspris: 37,99 EUR
(165): Volym: 173 Enhetspris: 37,98 EUR
(166): Volym: 21 Enhetspris: 37,95 EUR
(167): Volym: 16 Enhetspris: 37,91 EUR
(168): Volym: 16 Enhetspris: 37,91 EUR
(169): Volym: 16 Enhetspris: 37,91 EUR
(170): Volym: 17 Enhetspris: 37,94 EUR
(171): Volym: 16 Enhetspris: 37,98 EUR
(172): Volym: 25 Enhetspris: 37,99 EUR
(173): Volym: 26 Enhetspris: 37,99 EUR
(174): Volym: 10 Enhetspris: 37,81 EUR
(175): Volym: 22 Enhetspris: 37,82 EUR
(176): Volym: 20 Enhetspris: 37,87 EUR
(177): Volym: 28 Enhetspris: 37,69 EUR
(178): Volym: 14 Enhetspris: 37,7 EUR
(179): Volym: 8 Enhetspris: 37,71 EUR
(180): Volym: 21 Enhetspris: 37,61 EUR
(181): Volym: 17 Enhetspris: 37,59 EUR
(182): Volym: 17 Enhetspris: 37,59 EUR
(183): Volym: 32 Enhetspris: 37,63 EUR
(184): Volym: 17 Enhetspris: 37,54 EUR
(185): Volym: 22 Enhetspris: 37,5 EUR
(186): Volym: 13 Enhetspris: 37,54 EUR
(187): Volym: 2 Enhetspris: 37,58 EUR
(188): Volym: 24 Enhetspris: 37,58 EUR
(189): Volym: 52 Enhetspris: 37,54 EUR
(190): Volym: 36 Enhetspris: 37,53 EUR
(191): Volym: 22 Enhetspris: 37,5 EUR
(192): Volym: 13 Enhetspris: 37,51 EUR
(193): Volym: 36 Enhetspris: 37,52 EUR
(194): Volym: 73 Enhetspris: 37,54 EUR
(195): Volym: 39 Enhetspris: 37,55 EUR
(196): Volym: 19 Enhetspris: 37,57 EUR
(197): Volym: 13 Enhetspris: 37,62 EUR
(198): Volym: 15 Enhetspris: 37,68 EUR
(199): Volym: 15 Enhetspris: 37,68 EUR
(200): Volym: 32 Enhetspris: 37,59 EUR
(201): Volym: 74 Enhetspris: 37,51 EUR
(202): Volym: 21 Enhetspris: 37,49 EUR
(203): Volym: 14 Enhetspris: 37,5 EUR
(204): Volym: 12 Enhetspris: 37,53 EUR
(205): Volym: 19 Enhetspris: 37,53 EUR
(206): Volym: 75 Enhetspris: 37,48 EUR
(207): Volym: 72 Enhetspris: 37,48 EUR
(208): Volym: 19 Enhetspris: 37,49 EUR
(209): Volym: 19 Enhetspris: 37,49 EUR
(210): Volym: 19 Enhetspris: 37,49 EUR
(211): Volym: 19 Enhetspris: 37,49 EUR
(212): Volym: 39 Enhetspris: 37,53 EUR
(213): Volym: 39 Enhetspris: 37,53 EUR
(214): Volym: 22 Enhetspris: 37,48 EUR
(215): Volym: 17 Enhetspris: 37,48 EUR
(216): Volym: 22 Enhetspris: 37,48 EUR
(217): Volym: 12 Enhetspris: 37,48 EUR
(218): Volym: 49 Enhetspris: 37,48 EUR
(219): Volym: 21 Enhetspris: 37,48 EUR
(220): Volym: 15 Enhetspris: 37,48 EUR
(221): Volym: 25 Enhetspris: 37,48 EUR
(222): Volym: 19 Enhetspris: 37,49 EUR
(223): Volym: 19 Enhetspris: 37,49 EUR
(224): Volym: 22 Enhetspris: 37,48 EUR
(225): Volym: 11 Enhetspris: 37,49 EUR
(226): Volym: 10 Enhetspris: 37,48 EUR
(227): Volym: 14 Enhetspris: 37,48 EUR
(228): Volym: 23 Enhetspris: 37,49 EUR
(229): Volym: 13 Enhetspris: 37,5 EUR
(230): Volym: 15 Enhetspris: 37,51 EUR
(231): Volym: 17 Enhetspris: 37,5 EUR
(232): Volym: 13 Enhetspris: 37,48 EUR
(233): Volym: 13 Enhetspris: 37,48 EUR
(234): Volym: 13 Enhetspris: 37,48 EUR
(235): Volym: 18 Enhetspris: 37,48 EUR
(236): Volym: 11 Enhetspris: 37,52 EUR
(237): Volym: 16 Enhetspris: 37,48 EUR
(238): Volym: 18 Enhetspris: 37,49 EUR
(239): Volym: 22 Enhetspris: 37,48 EUR
(240): Volym: 29 Enhetspris: 37,48 EUR
(241): Volym: 18 Enhetspris: 37,48 EUR
(242): Volym: 30 Enhetspris: 37,5 EUR
(243): Volym: 28 Enhetspris: 37,52 EUR
(244): Volym: 14 Enhetspris: 37,57 EUR
(245): Volym: 14 Enhetspris: 37,57 EUR
(246): Volym: 14 Enhetspris: 37,48 EUR
(247): Volym: 15 Enhetspris: 37,48 EUR
(248): Volym: 18 Enhetspris: 37,59 EUR
(249): Volym: 23 Enhetspris: 37,47 EUR
(250): Volym: 23 Enhetspris: 37,47 EUR
(251): Volym: 14 Enhetspris: 37,47 EUR
(252): Volym: 16 Enhetspris: 37,52 EUR
(253): Volym: 8 Enhetspris: 37,59 EUR
(254): Volym: 18 Enhetspris: 37,55 EUR
(255): Volym: 12 Enhetspris: 37,56 EUR
(256): Volym: 14 Enhetspris: 37,5 EUR
(257): Volym: 24 Enhetspris: 37,42 EUR
(258): Volym: 17 Enhetspris: 37,49 EUR
(259): Volym: 17 Enhetspris: 37,52 EUR
(260): Volym: 14 Enhetspris: 37,45 EUR
(261): Volym: 15 Enhetspris: 37,45 EUR
(262): Volym: 17 Enhetspris: 37,45 EUR
(263): Volym: 10 Enhetspris: 37,46 EUR
(264): Volym: 10 Enhetspris: 37,46 EUR
(265): Volym: 29 Enhetspris: 37,43 EUR
(266): Volym: 20 Enhetspris: 37,44 EUR
(267): Volym: 20 Enhetspris: 37,46 EUR
(268): Volym: 6 Enhetspris: 37,48 EUR
(269): Volym: 23 Enhetspris: 37,48 EUR
(270): Volym: 12 Enhetspris: 37,45 EUR
(271): Volym: 42 Enhetspris: 37,49 EUR
(272): Volym: 42 Enhetspris: 37,49 EUR
(273): Volym: 20 Enhetspris: 37,45 EUR
(274): Volym: 13 Enhetspris: 37,51 EUR
(275): Volym: 13 Enhetspris: 37,51 EUR
(276): Volym: 17 Enhetspris: 37,42 EUR
(277): Volym: 21 Enhetspris: 37,45 EUR
(278): Volym: 23 Enhetspris: 37,46 EUR
(279): Volym: 23 Enhetspris: 37,46 EUR
(280): Volym: 16 Enhetspris: 37,51 EUR
(281): Volym: 5 Enhetspris: 37,41 EUR
(282): Volym: 14 Enhetspris: 37,41 EUR
(283): Volym: 14 Enhetspris: 37,41 EUR
(284): Volym: 27 Enhetspris: 37,43 EUR
(285): Volym: 36 Enhetspris: 37,43 EUR
(286): Volym: 20 Enhetspris: 37,34 EUR
(287): Volym: 21 Enhetspris: 37,36 EUR
(288): Volym: 21 Enhetspris: 37,42 EUR
(289): Volym: 15 Enhetspris: 37,29 EUR
(290): Volym: 16 Enhetspris: 37,31 EUR
(291): Volym: 16 Enhetspris: 37,31 EUR
(292): Volym: 16 Enhetspris: 37,19 EUR
(293): Volym: 12 Enhetspris: 37,23 EUR
(294): Volym: 34 Enhetspris: 37,26 EUR
(295): Volym: 22 Enhetspris: 37,27 EUR
(296): Volym: 22 Enhetspris: 37,27 EUR
(297): Volym: 13 Enhetspris: 37,25 EUR
(298): Volym: 26 Enhetspris: 37,27 EUR
(299): Volym: 20 Enhetspris: 37,38 EUR
(300): Volym: 37 Enhetspris: 37,44 EUR
(301): Volym: 14 Enhetspris: 37,25 EUR
(302): Volym: 70 Enhetspris: 37,21 EUR
(303): Volym: 15 Enhetspris: 37,2 EUR
(304): Volym: 13 Enhetspris: 37,42 EUR
(305): Volym: 3 Enhetspris: 37,46 EUR
(306): Volym: 11 Enhetspris: 37,46 EUR
(307): Volym: 12 Enhetspris: 37,53 EUR
(308): Volym: 13 Enhetspris: 37,22 EUR
(309): Volym: 14 Enhetspris: 37,19 EUR
(310): Volym: 53 Enhetspris: 37,23 EUR
(311): Volym: 12 Enhetspris: 37,24 EUR
(312): Volym: 16 Enhetspris: 37,2 EUR
(313): Volym: 29 Enhetspris: 37,2 EUR
(314): Volym: 10 Enhetspris: 37,12 EUR
(315): Volym: 12 Enhetspris: 36,71 EUR
(316): Volym: 15 Enhetspris: 36,73 EUR
(317): Volym: 15 Enhetspris: 36,78 EUR
(318): Volym: 16 Enhetspris: 36,74 EUR
(319): Volym: 24 Enhetspris: 36,61 EUR
(320): Volym: 15 Enhetspris: 36,77 EUR
(321): Volym: 15 Enhetspris: 36,77 EUR
(322): Volym: 13 Enhetspris: 36,86 EUR
(323): Volym: 14 Enhetspris: 36,89 EUR
(324): Volym: 17 Enhetspris: 36,96 EUR
(325): Volym: 17 Enhetspris: 36,91 EUR
(326): Volym: 11 Enhetspris: 37,02 EUR
(327): Volym: 24 Enhetspris: 37,13 EUR
(328): Volym: 16 Enhetspris: 37,17 EUR
(329): Volym: 13 Enhetspris: 37,23 EUR
(330): Volym: 4 Enhetspris: 37,23 EUR
(331): Volym: 18 Enhetspris: 37,26 EUR
(332): Volym: 14 Enhetspris: 37,18 EUR
(333): Volym: 12 Enhetspris: 37,13 EUR
(334): Volym: 25 Enhetspris: 37,27 EUR
(335): Volym: 20 Enhetspris: 37,33 EUR
(336): Volym: 12 Enhetspris: 37,25 EUR
(337): Volym: 15 Enhetspris: 37,16 EUR
(338): Volym: 15 Enhetspris: 37,16 EUR
(339): Volym: 10 Enhetspris: 37,26 EUR
(340): Volym: 10 Enhetspris: 37,26 EUR
(341): Volym: 14 Enhetspris: 37,31 EUR
(342): Volym: 14 Enhetspris: 37,31 EUR
(343): Volym: 15 Enhetspris: 37,37 EUR
(344): Volym: 11 Enhetspris: 37,41 EUR
(345): Volym: 19 Enhetspris: 37,4 EUR
(346): Volym: 4 Enhetspris: 37,41 EUR
(347): Volym: 11 Enhetspris: 37,41 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(347): Volym: 8 751 Medelpris: 37,65304 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-08
Handelsplats: BATP
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 121 Enhetspris: 37,67 EUR
(2): Volym: 266 Enhetspris: 37,67 EUR
(3): Volym: 114 Enhetspris: 37,48 EUR
(4): Volym: 131 Enhetspris: 37,5 EUR
(5): Volym: 272 Enhetspris: 37,5 EUR
(6): Volym: 46 Enhetspris: 37,51 EUR
(7): Volym: 75 Enhetspris: 37,51 EUR
(8): Volym: 264 Enhetspris: 37,755 EUR
(9): Volym: 270 Enhetspris: 37,755 EUR
(10): Volym: 264 Enhetspris: 37,83 EUR
(11): Volym: 269 Enhetspris: 37,83 EUR
(12): Volym: 260 Enhetspris: 37,745 EUR
(13): Volym: 270 Enhetspris: 37,745 EUR
(14): Volym: 139 Enhetspris: 37,71 EUR
(15): Volym: 270 Enhetspris: 37,71 EUR
(16): Volym: 53 Enhetspris: 37,76 EUR
(17): Volym: 260 Enhetspris: 37,76 EUR
(18): Volym: 151 Enhetspris: 37,76 EUR
(19): Volym: 266 Enhetspris: 37,76 EUR
(20): Volym: 140 Enhetspris: 37,835 EUR
(21): Volym: 269 Enhetspris: 37,835 EUR
(22): Volym: 261 Enhetspris: 37,855 EUR
(23): Volym: 269 Enhetspris: 37,855 EUR
(24): Volym: 260 Enhetspris: 37,84 EUR
(25): Volym: 269 Enhetspris: 37,84 EUR
(26): Volym: 112 Enhetspris: 37,8 EUR
(27): Volym: 269 Enhetspris: 37,8 EUR
(28): Volym: 263 Enhetspris: 37,88 EUR
(29): Volym: 269 Enhetspris: 37,88 EUR
(30): Volym: 267 Enhetspris: 37,86 EUR
(31): Volym: 269 Enhetspris: 37,86 EUR
(32): Volym: 124 Enhetspris: 37,845 EUR
(33): Volym: 261 Enhetspris: 37,845 EUR
(34): Volym: 16 Enhetspris: 37,77 EUR
(35): Volym: 130 Enhetspris: 37,77 EUR
(36): Volym: 148 Enhetspris: 37,77 EUR
(37): Volym: 148 Enhetspris: 37,835 EUR
(38): Volym: 269 Enhetspris: 37,835 EUR
(39): Volym: 196 Enhetspris: 37,79 EUR
(40): Volym: 269 Enhetspris: 37,79 EUR
(41): Volym: 257 Enhetspris: 37,835 EUR
(42): Volym: 269 Enhetspris: 37,835 EUR
(43): Volym: 266 Enhetspris: 37,9 EUR
(44): Volym: 269 Enhetspris: 37,9 EUR
(45): Volym: 263 Enhetspris: 37,89 EUR
(46): Volym: 269 Enhetspris: 37,89 EUR
(47): Volym: 64 Enhetspris: 37,84 EUR
(48): Volym: 266 Enhetspris: 37,84 EUR
(49): Volym: 91 Enhetspris: 37,845 EUR
(50): Volym: 269 Enhetspris: 37,845 EUR
(51): Volym: 258 Enhetspris: 37,77 EUR
(52): Volym: 265 Enhetspris: 37,865 EUR
(53): Volym: 269 Enhetspris: 37,865 EUR
(54): Volym: 260 Enhetspris: 37,885 EUR
(55): Volym: 269 Enhetspris: 37,885 EUR
(56): Volym: 265 Enhetspris: 37,88 EUR
(57): Volym: 269 Enhetspris: 37,88 EUR
(58): Volym: 283 Enhetspris: 37,855 EUR
(59): Volym: 192 Enhetspris: 37,865 EUR
(60): Volym: 203 Enhetspris: 37,865 EUR
(61): Volym: 265 Enhetspris: 37,895 EUR
(62): Volym: 269 Enhetspris: 37,895 EUR
(63): Volym: 266 Enhetspris: 37,935 EUR
(64): Volym: 268 Enhetspris: 37,935 EUR
(65): Volym: 212 Enhetspris: 37,955 EUR
(66): Volym: 261 Enhetspris: 37,955 EUR
(67): Volym: 264 Enhetspris: 37,945 EUR
(68): Volym: 268 Enhetspris: 37,945 EUR
(69): Volym: 257 Enhetspris: 37,925 EUR
(70): Volym: 268 Enhetspris: 37,925 EUR
(71): Volym: 266 Enhetspris: 37,91 EUR
(72): Volym: 269 Enhetspris: 37,91 EUR
(73): Volym: 267 Enhetspris: 37,93 EUR
(74): Volym: 268 Enhetspris: 37,93 EUR
(75): Volym: 258 Enhetspris: 37,885 EUR
(76): Volym: 269 Enhetspris: 37,885 EUR
(77): Volym: 257 Enhetspris: 37,895 EUR
(78): Volym: 269 Enhetspris: 37,895 EUR
(79): Volym: 79 Enhetspris: 37,82 EUR
(80): Volym: 266 Enhetspris: 37,82 EUR
(81): Volym: 128 Enhetspris: 37,765 EUR
(82): Volym: 264 Enhetspris: 37,765 EUR
(83): Volym: 257 Enhetspris: 37,965 EUR
(84): Volym: 268 Enhetspris: 37,965 EUR
(85): Volym: 267 Enhetspris: 37,875 EUR
(86): Volym: 269 Enhetspris: 37,875 EUR
(87): Volym: 151 Enhetspris: 37,955 EUR
(88): Volym: 264 Enhetspris: 37,91 EUR
(89): Volym: 269 Enhetspris: 37,91 EUR
(90): Volym: 262 Enhetspris: 37,965 EUR
(91): Volym: 268 Enhetspris: 37,965 EUR
(92): Volym: 143 Enhetspris: 37,855 EUR
(93): Volym: 269 Enhetspris: 37,855 EUR
(94): Volym: 261 Enhetspris: 37,925 EUR
(95): Volym: 268 Enhetspris: 37,925 EUR
(96): Volym: 340 Enhetspris: 37,925 EUR
(97): Volym: 262 Enhetspris: 37,885 EUR
(98): Volym: 269 Enhetspris: 37,885 EUR
(99): Volym: 149 Enhetspris: 37,88 EUR
(100): Volym: 261 Enhetspris: 37,88 EUR
(101): Volym: 280 Enhetspris: 37,945 EUR
(102): Volym: 262 Enhetspris: 37,955 EUR
(103): Volym: 268 Enhetspris: 37,955 EUR
(104): Volym: 257 Enhetspris: 37,9 EUR
(105): Volym: 269 Enhetspris: 37,9 EUR
(106): Volym: 147 Enhetspris: 37,855 EUR
(107): Volym: 261 Enhetspris: 37,855 EUR
(108): Volym: 141 Enhetspris: 37,885 EUR
(109): Volym: 269 Enhetspris: 37,885 EUR
(110): Volym: 233 Enhetspris: 37,9 EUR
(111): Volym: 267 Enhetspris: 37,9 EUR
(112): Volym: 269 Enhetspris: 37,9 EUR
(113): Volym: 140 Enhetspris: 37,96 EUR
(114): Volym: 190 Enhetspris: 37,96 EUR
(115): Volym: 144 Enhetspris: 37,965 EUR
(116): Volym: 268 Enhetspris: 37,965 EUR
(117): Volym: 61 Enhetspris: 37,97 EUR
(118): Volym: 258 Enhetspris: 37,97 EUR
(119): Volym: 227 Enhetspris: 37,945 EUR
(120): Volym: 268 Enhetspris: 37,945 EUR
(121): Volym: 149 Enhetspris: 37,925 EUR
(122): Volym: 259 Enhetspris: 37,925 EUR
(123): Volym: 154 Enhetspris: 37,87 EUR
(124): Volym: 268 Enhetspris: 37,87 EUR
(125): Volym: 146 Enhetspris: 37,92 EUR
(126): Volym: 266 Enhetspris: 37,92 EUR
(127): Volym: 262 Enhetspris: 37,985 EUR
(128): Volym: 268 Enhetspris: 37,985 EUR
(129): Volym: 256 Enhetspris: 37,975 EUR
(130): Volym: 268 Enhetspris: 37,975 EUR
(131): Volym: 260 Enhetspris: 37,97 EUR
(132): Volym: 268 Enhetspris: 37,97 EUR
(133): Volym: 261 Enhetspris: 37,99 EUR
(134): Volym: 268 Enhetspris: 37,99 EUR
(135): Volym: 264 Enhetspris: 37,98 EUR
(136): Volym: 268 Enhetspris: 37,98 EUR
(137): Volym: 263 Enhetspris: 37,985 EUR
(138): Volym: 268 Enhetspris: 37,985 EUR
(139): Volym: 265 Enhetspris: 37,95 EUR
(140): Volym: 268 Enhetspris: 37,95 EUR
(141): Volym: 140 Enhetspris: 37,81 EUR
(142): Volym: 258 Enhetspris: 37,81 EUR
(143): Volym: 269 Enhetspris: 37,81 EUR
(144): Volym: 258 Enhetspris: 37,88 EUR
(145): Volym: 269 Enhetspris: 37,88 EUR
(146): Volym: 157 Enhetspris: 37,98 EUR
(147): Volym: 230 Enhetspris: 37,98 EUR
(148): Volym: 195 Enhetspris: 37,99 EUR
(149): Volym: 261 Enhetspris: 37,99 EUR
(150): Volym: 268 Enhetspris: 37,99 EUR
(151): Volym: 260 Enhetspris: 37,97 EUR
(152): Volym: 268 Enhetspris: 37,97 EUR
(153): Volym: 11 Enhetspris: 37,89 EUR
(154): Volym: 141 Enhetspris: 37,89 EUR
(155): Volym: 250 Enhetspris: 37,89 EUR
(156): Volym: 267 Enhetspris: 37,875 EUR
(157): Volym: 269 Enhetspris: 37,875 EUR
(158): Volym: 134 Enhetspris: 37,855 EUR
(159): Volym: 214 Enhetspris: 37,855 EUR
(160): Volym: 144 Enhetspris: 37,9 EUR
(161): Volym: 260 Enhetspris: 37,9 EUR
(162): Volym: 92 Enhetspris: 37,84 EUR
(163): Volym: 260 Enhetspris: 37,84 EUR
(164): Volym: 151 Enhetspris: 37,635 EUR
(165): Volym: 186 Enhetspris: 37,635 EUR
(166): Volym: 267 Enhetspris: 37,635 EUR
(167): Volym: 50 Enhetspris: 37,55 EUR
(168): Volym: 141 Enhetspris: 37,55 EUR
(169): Volym: 162 Enhetspris: 37,55 EUR
(170): Volym: 177 Enhetspris: 37,54 EUR
(171): Volym: 209 Enhetspris: 37,52 EUR
(172): Volym: 95 Enhetspris: 37,66 EUR
(173): Volym: 197 Enhetspris: 37,66 EUR
(174): Volym: 26 Enhetspris: 37,54 EUR
(175): Volym: 269 Enhetspris: 37,54 EUR
(176): Volym: 95 Enhetspris: 37,49 EUR
(177): Volym: 263 Enhetspris: 37,49 EUR
(178): Volym: 181 Enhetspris: 37,49 EUR
(179): Volym: 268 Enhetspris: 37,49 EUR
(180): Volym: 186 Enhetspris: 37,49 EUR
(181): Volym: 117 Enhetspris: 37,515 EUR
(182): Volym: 180 Enhetspris: 37,585 EUR
(183): Volym: 51 Enhetspris: 37,54 EUR
(184): Volym: 260 Enhetspris: 37,54 EUR
(185): Volym: 171 Enhetspris: 37,5 EUR
(186): Volym: 143 Enhetspris: 37,45 EUR
(187): Volym: 259 Enhetspris: 37,295 EUR
(188): Volym: 30 Enhetspris: 37,3 EUR
(189): Volym: 273 Enhetspris: 37,3 EUR
(190): Volym: 109 Enhetspris: 37,28 EUR
(191): Volym: 265 Enhetspris: 37,27 EUR
(192): Volym: 273 Enhetspris: 37,27 EUR
(193): Volym: 265 Enhetspris: 36,67 EUR
(194): Volym: 276 Enhetspris: 36,67 EUR
(195): Volym: 267 Enhetspris: 37,27 EUR
(196): Volym: 272 Enhetspris: 37,27 EUR
(197): Volym: 200 Enhetspris: 37,385 EUR
(198): Volym: 125 Enhetspris: 37,415 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(198): Volym: 43 772 Medelpris: 37,8089 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-08
Handelsplats: BLOCKMATCH (BLOX)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 2 600 Enhetspris: 37,76 EUR
(2): Volym: 1 103 Enhetspris: 37,77 EUR
(3): Volym: 514 Enhetspris: 37,77 EUR
(4): Volym: 500 Enhetspris: 37,77 EUR
(5): Volym: 500 Enhetspris: 37,75 EUR
(6): Volym: 500 Enhetspris: 37,805 EUR
(7): Volym: 300 Enhetspris: 37,745 EUR
(8): Volym: 300 Enhetspris: 37,71 EUR
(9): Volym: 300 Enhetspris: 37,87 EUR
(10): Volym: 2 200 Enhetspris: 37,87 EUR
(11): Volym: 500 Enhetspris: 37,84 EUR
(12): Volym: 500 Enhetspris: 37,84 EUR
(13): Volym: 500 Enhetspris: 37,86 EUR
(14): Volym: 300 Enhetspris: 37,83 EUR
(15): Volym: 300 Enhetspris: 37,78 EUR
(16): Volym: 500 Enhetspris: 37,87 EUR
(17): Volym: 500 Enhetspris: 37,87 EUR
(18): Volym: 500 Enhetspris: 37,88 EUR
(19): Volym: 1 680 Enhetspris: 37,89 EUR
(20): Volym: 300 Enhetspris: 37,88 EUR
(21): Volym: 300 Enhetspris: 37,81 EUR
(22): Volym: 257 Enhetspris: 37,845 EUR
(23): Volym: 300 Enhetspris: 37,825 EUR
(24): Volym: 500 Enhetspris: 37,745 EUR
(25): Volym: 39 Enhetspris: 37,745 EUR
(26): Volym: 220 Enhetspris: 37,8 EUR
(27): Volym: 300 Enhetspris: 37,825 EUR
(28): Volym: 345 Enhetspris: 37,9 EUR
(29): Volym: 363 Enhetspris: 37,9 EUR
(30): Volym: 479 Enhetspris: 37,9 EUR
(31): Volym: 400 Enhetspris: 37,86 EUR
(32): Volym: 300 Enhetspris: 37,795 EUR
(33): Volym: 300 Enhetspris: 37,785 EUR
(34): Volym: 400 Enhetspris: 37,885 EUR
(35): Volym: 421 Enhetspris: 37,9 EUR
(36): Volym: 300 Enhetspris: 37,9 EUR
(37): Volym: 500 Enhetspris: 37,87 EUR
(38): Volym: 500 Enhetspris: 37,885 EUR
(39): Volym: 500 Enhetspris: 37,87 EUR
(40): Volym: 300 Enhetspris: 37,86 EUR
(41): Volym: 300 Enhetspris: 37,855 EUR
(42): Volym: 300 Enhetspris: 37,825 EUR
(43): Volym: 300 Enhetspris: 37,76 EUR
(44): Volym: 300 Enhetspris: 37,895 EUR
(45): Volym: 300 Enhetspris: 37,86 EUR
(46): Volym: 300 Enhetspris: 37,845 EUR
(47): Volym: 300 Enhetspris: 37,96 EUR
(48): Volym: 500 Enhetspris: 37,96 EUR
(49): Volym: 500 Enhetspris: 37,97 EUR
(50): Volym: 1 800 Enhetspris: 37,96 EUR
(51): Volym: 300 Enhetspris: 37,835 EUR
(52): Volym: 300 Enhetspris: 37,865 EUR
(53): Volym: 5 464 Enhetspris: 37,95 EUR
(54): Volym: 2 251 Enhetspris: 37,99 EUR
(55): Volym: 300 Enhetspris: 37,99 EUR
(56): Volym: 300 Enhetspris: 37,965 EUR
(57): Volym: 3 480 Enhetspris: 37,97 EUR
(58): Volym: 300 Enhetspris: 37,865 EUR
(59): Volym: 4 068 Enhetspris: 37,97 EUR
(60): Volym: 4 596 Enhetspris: 37,975 EUR
(61): Volym: 300 Enhetspris: 37,85 EUR
(62): Volym: 300 Enhetspris: 37,845 EUR
(63): Volym: 1 200 Enhetspris: 37,965 EUR
(64): Volym: 900 Enhetspris: 37,97 EUR
(65): Volym: 300 Enhetspris: 37,91 EUR
(66): Volym: 300 Enhetspris: 37,905 EUR
(67): Volym: 300 Enhetspris: 37,815 EUR
(68): Volym: 300 Enhetspris: 37,97 EUR
(69): Volym: 500 Enhetspris: 37,985 EUR
(70): Volym: 300 Enhetspris: 37,865 EUR
(71): Volym: 500 Enhetspris: 37,98 EUR
(72): Volym: 300 Enhetspris: 37,99 EUR
(73): Volym: 300 Enhetspris: 37,985 EUR
(74): Volym: 300 Enhetspris: 37,95 EUR
(75): Volym: 300 Enhetspris: 37,91 EUR
(76): Volym: 258 Enhetspris: 37,89 EUR
(77): Volym: 800 Enhetspris: 37,3 EUR
(78): Volym: 292 Enhetspris: 37,355 EUR
(79): Volym: 230 Enhetspris: 37,415 EUR
(80): Volym: 151 Enhetspris: 37,42 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(80): Volym: 55 811 Medelpris: 37,88916 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-08
Handelsplats: BATS EUROPE - CXE DARK ORDER BOOK (CHID)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 128 Enhetspris: 37,665 EUR
(2): Volym: 117 Enhetspris: 37,575 EUR
(3): Volym: 136 Enhetspris: 37,515 EUR
(4): Volym: 107 Enhetspris: 37,51 EUR
(5): Volym: 367 Enhetspris: 37,77 EUR
(6): Volym: 4 046 Enhetspris: 37,77 EUR
(7): Volym: 7 278 Enhetspris: 37,77 EUR
(8): Volym: 8 676 Enhetspris: 37,77 EUR
(9): Volym: 1 353 Enhetspris: 37,77 EUR
(10): Volym: 569 Enhetspris: 37,77 EUR
(11): Volym: 288 Enhetspris: 37,77 EUR
(12): Volym: 8 112 Enhetspris: 37,77 EUR
(13): Volym: 39 Enhetspris: 37,755 EUR
(14): Volym: 51 Enhetspris: 37,755 EUR
(15): Volym: 77 Enhetspris: 37,755 EUR
(16): Volym: 167 Enhetspris: 37,73 EUR
(17): Volym: 1 394 Enhetspris: 37,765 EUR
(18): Volym: 441 Enhetspris: 37,765 EUR
(19): Volym: 3 165 Enhetspris: 37,765 EUR
(20): Volym: 291 Enhetspris: 37,76 EUR
(21): Volym: 357 Enhetspris: 37,775 EUR
(22): Volym: 372 Enhetspris: 37,845 EUR
(23): Volym: 489 Enhetspris: 37,825 EUR
(24): Volym: 343 Enhetspris: 37,745 EUR
(25): Volym: 189 Enhetspris: 37,745 EUR
(26): Volym: 185 Enhetspris: 37,815 EUR
(27): Volym: 213 Enhetspris: 37,815 EUR
(28): Volym: 264 Enhetspris: 37,815 EUR
(29): Volym: 287 Enhetspris: 37,815 EUR
(30): Volym: 259 Enhetspris: 37,78 EUR
(31): Volym: 222 Enhetspris: 37,78 EUR
(32): Volym: 268 Enhetspris: 37,865 EUR
(33): Volym: 20 Enhetspris: 37,93 EUR
(34): Volym: 237 Enhetspris: 37,93 EUR
(35): Volym: 267 Enhetspris: 37,82 EUR
(36): Volym: 200 Enhetspris: 37,975 EUR
(37): Volym: 222 Enhetspris: 37,91 EUR
(38): Volym: 304 Enhetspris: 37,975 EUR
(39): Volym: 234 Enhetspris: 37,96 EUR
(40): Volym: 271 Enhetspris: 37,965 EUR
(41): Volym: 41 Enhetspris: 37,97 EUR
(42): Volym: 166 Enhetspris: 37,92 EUR
(43): Volym: 939 Enhetspris: 37,95 EUR
(44): Volym: 2 824 Enhetspris: 37,99 EUR
(45): Volym: 3 353 Enhetspris: 37,97 EUR
(46): Volym: 6 647 Enhetspris: 37,97 EUR
(47): Volym: 390 Enhetspris: 37,965 EUR
(48): Volym: 3 362 Enhetspris: 37,965 EUR
(49): Volym: 200 Enhetspris: 37,82 EUR
(50): Volym: 200 Enhetspris: 37,795 EUR
(51): Volym: 375 Enhetspris: 37,805 EUR
(52): Volym: 168 Enhetspris: 37,975 EUR
(53): Volym: 97 Enhetspris: 37,49 EUR
(54): Volym: 22 Enhetspris: 37,52 EUR
(55): Volym: 173 Enhetspris: 37,51 EUR
(56): Volym: 20 Enhetspris: 37,49 EUR
(57): Volym: 26 Enhetspris: 37,49 EUR
(58): Volym: 585 Enhetspris: 37,535 EUR
(59): Volym: 301 Enhetspris: 37,535 EUR
(60): Volym: 333 Enhetspris: 37,485 EUR
(61): Volym: 306 Enhetspris: 37,525 EUR
(62): Volym: 351 Enhetspris: 37,52 EUR
(63): Volym: 972 Enhetspris: 37,3 EUR
(64): Volym: 800 Enhetspris: 37,3 EUR
(65): Volym: 425 Enhetspris: 37,085 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(65): Volym: 65 081 Medelpris: 37,80386 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-08
Handelsplats: BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 25 Enhetspris: 37,73 EUR
(2): Volym: 52 Enhetspris: 37,73 EUR
(3): Volym: 9 Enhetspris: 37,73 EUR
(4): Volym: 68 Enhetspris: 37,73 EUR
(5): Volym: 55 Enhetspris: 37,73 EUR
(6): Volym: 18 Enhetspris: 37,73 EUR
(7): Volym: 73 Enhetspris: 37,73 EUR
(8): Volym: 18 Enhetspris: 37,72 EUR
(9): Volym: 41 Enhetspris: 37,74 EUR
(10): Volym: 49 Enhetspris: 37,7 EUR
(11): Volym: 33 Enhetspris: 37,7 EUR
(12): Volym: 67 Enhetspris: 37,75 EUR
(13): Volym: 48 Enhetspris: 37,66 EUR
(14): Volym: 18 Enhetspris: 37,66 EUR
(15): Volym: 61 Enhetspris: 37,66 EUR
(16): Volym: 125 Enhetspris: 37,58 EUR
(17): Volym: 32 Enhetspris: 37,58 EUR
(18): Volym: 109 Enhetspris: 37,58 EUR
(19): Volym: 48 Enhetspris: 37,53 EUR
(20): Volym: 43 Enhetspris: 37,53 EUR
(21): Volym: 51 Enhetspris: 37,53 EUR
(22): Volym: 21 Enhetspris: 37,53 EUR
(23): Volym: 120 Enhetspris: 37,53 EUR
(24): Volym: 67 Enhetspris: 37,53 EUR
(25): Volym: 74 Enhetspris: 37,53 EUR
(26): Volym: 116 Enhetspris: 37,53 EUR
(27): Volym: 25 Enhetspris: 37,53 EUR
(28): Volym: 44 Enhetspris: 37,53 EUR
(29): Volym: 79 Enhetspris: 37,53 EUR
(30): Volym: 17 Enhetspris: 37,53 EUR
(31): Volym: 156 Enhetspris: 37,51 EUR
(32): Volym: 42 Enhetspris: 37,53 EUR
(33): Volym: 98 Enhetspris: 37,53 EUR
(34): Volym: 14 Enhetspris: 37,53 EUR
(35): Volym: 128 Enhetspris: 37,53 EUR
(36): Volym: 43 Enhetspris: 37,53 EUR
(37): Volym: 100 Enhetspris: 37,53 EUR
(38): Volym: 41 Enhetspris: 37,53 EUR
(39): Volym: 101 Enhetspris: 37,53 EUR
(40): Volym: 62 Enhetspris: 37,53 EUR
(41): Volym: 79 Enhetspris: 37,53 EUR
(42): Volym: 68 Enhetspris: 37,47 EUR
(43): Volym: 32 Enhetspris: 37,48 EUR
(44): Volym: 23 Enhetspris: 37,45 EUR
(45): Volym: 2 Enhetspris: 37,45 EUR
(46): Volym: 59 Enhetspris: 37,5 EUR
(47): Volym: 25 Enhetspris: 37,52 EUR
(48): Volym: 83 Enhetspris: 37,47 EUR
(49): Volym: 118 Enhetspris: 37,52 EUR
(50): Volym: 23 Enhetspris: 37,5 EUR
(51): Volym: 42 Enhetspris: 37,51 EUR
(52): Volym: 56 Enhetspris: 37,65 EUR
(53): Volym: 30 Enhetspris: 37,75 EUR
(54): Volym: 11 Enhetspris: 37,75 EUR
(55): Volym: 82 Enhetspris: 37,75 EUR
(56): Volym: 26 Enhetspris: 37,76 EUR
(57): Volym: 106 Enhetspris: 37,76 EUR
(58): Volym: 32 Enhetspris: 37,74 EUR
(59): Volym: 15 Enhetspris: 37,71 EUR
(60): Volym: 15 Enhetspris: 37,71 EUR
(61): Volym: 27 Enhetspris: 37,71 EUR
(62): Volym: 29 Enhetspris: 37,75 EUR
(63): Volym: 36 Enhetspris: 37,75 EUR
(64): Volym: 54 Enhetspris: 37,75 EUR
(65): Volym: 94 Enhetspris: 37,74 EUR
(66): Volym: 30 Enhetspris: 37,82 EUR
(67): Volym: 7 Enhetspris: 37,84 EUR
(68): Volym: 38 Enhetspris: 37,84 EUR
(69): Volym: 38 Enhetspris: 37,84 EUR
(70): Volym: 32 Enhetspris: 37,85 EUR
(71): Volym: 33 Enhetspris: 37,8 EUR
(72): Volym: 19 Enhetspris: 37,86 EUR
(73): Volym: 34 Enhetspris: 37,86 EUR
(74): Volym: 27 Enhetspris: 37,87 EUR
(75): Volym: 27 Enhetspris: 37,87 EUR
(76): Volym: 7 Enhetspris: 37,82 EUR
(77): Volym: 30 Enhetspris: 37,83 EUR
(78): Volym: 29 Enhetspris: 37,81 EUR
(79): Volym: 22 Enhetspris: 37,74 EUR
(80): Volym: 34 Enhetspris: 37,75 EUR
(81): Volym: 38 Enhetspris: 37,75 EUR
(82): Volym: 74 Enhetspris: 37,88 EUR
(83): Volym: 23 Enhetspris: 37,86 EUR
(84): Volym: 314 Enhetspris: 37,89 EUR
(85): Volym: 45 Enhetspris: 37,79 EUR
(86): Volym: 29 Enhetspris: 37,79 EUR
(87): Volym: 45 Enhetspris: 37,79 EUR
(88): Volym: 14 Enhetspris: 37,79 EUR
(89): Volym: 4 Enhetspris: 37,79 EUR
(90): Volym: 18 Enhetspris: 37,79 EUR
(91): Volym: 13 Enhetspris: 37,77 EUR
(92): Volym: 38 Enhetspris: 37,77 EUR
(93): Volym: 30 Enhetspris: 37,81 EUR
(94): Volym: 48 Enhetspris: 37,82 EUR
(95): Volym: 48 Enhetspris: 37,82 EUR
(96): Volym: 18 Enhetspris: 37,85 EUR
(97): Volym: 29 Enhetspris: 37,89 EUR
(98): Volym: 115 Enhetspris: 37,89 EUR
(99): Volym: 63 Enhetspris: 37,86 EUR
(100): Volym: 23 Enhetspris: 37,87 EUR
(101): Volym: 100 Enhetspris: 37,85 EUR
(102): Volym: 79 Enhetspris: 37,75 EUR
(103): Volym: 16 Enhetspris: 37,77 EUR
(104): Volym: 29 Enhetspris: 37,8 EUR
(105): Volym: 17 Enhetspris: 37,85 EUR
(106): Volym: 1 Enhetspris: 37,85 EUR
(107): Volym: 61 Enhetspris: 37,89 EUR
(108): Volym: 34 Enhetspris: 37,87 EUR
(109): Volym: 79 Enhetspris: 37,87 EUR
(110): Volym: 39 Enhetspris: 37,84 EUR
(111): Volym: 3 Enhetspris: 37,9 EUR
(112): Volym: 29 Enhetspris: 37,9 EUR
(113): Volym: 27 Enhetspris: 37,81 EUR
(114): Volym: 105 Enhetspris: 37,88 EUR
(115): Volym: 34 Enhetspris: 37,89 EUR
(116): Volym: 12 Enhetspris: 37,89 EUR
(117): Volym: 163 Enhetspris: 37,89 EUR
(118): Volym: 255 Enhetspris: 37,9 EUR
(119): Volym: 100 Enhetspris: 37,88 EUR
(120): Volym: 18 Enhetspris: 37,89 EUR
(121): Volym: 11 Enhetspris: 37,89 EUR
(122): Volym: 46 Enhetspris: 37,89 EUR
(123): Volym: 12 Enhetspris: 37,84 EUR
(124): Volym: 100 Enhetspris: 37,84 EUR
(125): Volym: 100 Enhetspris: 37,83 EUR
(126): Volym: 21 Enhetspris: 37,76 EUR
(127): Volym: 62 Enhetspris: 37,76 EUR
(128): Volym: 52 Enhetspris: 37,75 EUR
(129): Volym: 30 Enhetspris: 37,98 EUR
(130): Volym: 30 Enhetspris: 37,98 EUR
(131): Volym: 100 Enhetspris: 37,95 EUR
(132): Volym: 62 Enhetspris: 37,9 EUR
(133): Volym: 32 Enhetspris: 37,9 EUR
(134): Volym: 16 Enhetspris: 37,9 EUR
(135): Volym: 26 Enhetspris: 37,89 EUR
(136): Volym: 25 Enhetspris: 37,89 EUR
(137): Volym: 1 Enhetspris: 37,89 EUR
(138): Volym: 26 Enhetspris: 37,89 EUR
(139): Volym: 64 Enhetspris: 37,91 EUR
(140): Volym: 100 Enhetspris: 37,93 EUR
(141): Volym: 46 Enhetspris: 37,88 EUR
(142): Volym: 32 Enhetspris: 37,97 EUR
(143): Volym: 24 Enhetspris: 37,96 EUR
(144): Volym: 28 Enhetspris: 37,92 EUR
(145): Volym: 52 Enhetspris: 37,92 EUR
(146): Volym: 35 Enhetspris: 37,92 EUR
(147): Volym: 19 Enhetspris: 37,91 EUR
(148): Volym: 30 Enhetspris: 37,93 EUR
(149): Volym: 42 Enhetspris: 37,95 EUR
(150): Volym: 44 Enhetspris: 37,82 EUR
(151): Volym: 41 Enhetspris: 37,87 EUR
(152): Volym: 39 Enhetspris: 37,92 EUR
(153): Volym: 38 Enhetspris: 37,92 EUR
(154): Volym: 38 Enhetspris: 37,92 EUR
(155): Volym: 26 Enhetspris: 37,95 EUR
(156): Volym: 34 Enhetspris: 37,88 EUR
(157): Volym: 26 Enhetspris: 37,95 EUR
(158): Volym: 9 Enhetspris: 37,93 EUR
(159): Volym: 39 Enhetspris: 37,95 EUR
(160): Volym: 28 Enhetspris: 37,89 EUR
(161): Volym: 61 Enhetspris: 37,91 EUR
(162): Volym: 32 Enhetspris: 37,88 EUR
(163): Volym: 13 Enhetspris: 37,96 EUR
(164): Volym: 85 Enhetspris: 37,96 EUR
(165): Volym: 28 Enhetspris: 37,99 EUR
(166): Volym: 47 Enhetspris: 37,99 EUR
(167): Volym: 47 Enhetspris: 37,89 EUR
(168): Volym: 55 Enhetspris: 37,95 EUR
(169): Volym: 21 Enhetspris: 37,83 EUR
(170): Volym: 16 Enhetspris: 37,83 EUR
(171): Volym: 8 Enhetspris: 37,86 EUR
(172): Volym: 74 Enhetspris: 37,87 EUR
(173): Volym: 30 Enhetspris: 37,87 EUR
(174): Volym: 45 Enhetspris: 37,95 EUR
(175): Volym: 9 Enhetspris: 37,95 EUR
(176): Volym: 17 Enhetspris: 37,99 EUR
(177): Volym: 42 Enhetspris: 37,99 EUR
(178): Volym: 77 Enhetspris: 37,99 EUR
(179): Volym: 5 Enhetspris: 37,97 EUR
(180): Volym: 28 Enhetspris: 37,97 EUR
(181): Volym: 28 Enhetspris: 37,98 EUR
(182): Volym: 296 Enhetspris: 37,98 EUR
(183): Volym: 293 Enhetspris: 37,98 EUR
(184): Volym: 100 Enhetspris: 37,98 EUR
(185): Volym: 41 Enhetspris: 37,99 EUR
(186): Volym: 100 Enhetspris: 37,88 EUR
(187): Volym: 21 Enhetspris: 37,9 EUR
(188): Volym: 15 Enhetspris: 37,94 EUR
(189): Volym: 37 Enhetspris: 37,96 EUR
(190): Volym: 37 Enhetspris: 37,96 EUR
(191): Volym: 156 Enhetspris: 37,97 EUR
(192): Volym: 73 Enhetspris: 37,86 EUR
(193): Volym: 42 Enhetspris: 37,97 EUR
(194): Volym: 23 Enhetspris: 37,99 EUR
(195): Volym: 4 Enhetspris: 37,99 EUR
(196): Volym: 40 Enhetspris: 37,99 EUR
(197): Volym: 40 Enhetspris: 37,99 EUR
(198): Volym: 34 Enhetspris: 37,99 EUR
(199): Volym: 36 Enhetspris: 37,95 EUR
(200): Volym: 22 Enhetspris: 37,96 EUR
(201): Volym: 33 Enhetspris: 37,88 EUR
(202): Volym: 32 Enhetspris: 37,78 EUR
(203): Volym: 49 Enhetspris: 37,79 EUR
(204): Volym: 67 Enhetspris: 37,83 EUR
(205): Volym: 67 Enhetspris: 37,83 EUR
(206): Volym: 20 Enhetspris: 37,87 EUR
(207): Volym: 24 Enhetspris: 37,87 EUR
(208): Volym: 41 Enhetspris: 37,91 EUR
(209): Volym: 43 Enhetspris: 37,91 EUR
(210): Volym: 11 Enhetspris: 37,91 EUR
(211): Volym: 57 Enhetspris: 37,97 EUR
(212): Volym: 57 Enhetspris: 37,97 EUR
(213): Volym: 4 Enhetspris: 37,98 EUR
(214): Volym: 225 Enhetspris: 37,98 EUR
(215): Volym: 120 Enhetspris: 37,98 EUR
(216): Volym: 100 Enhetspris: 37,98 EUR
(217): Volym: 180 Enhetspris: 37,98 EUR
(218): Volym: 324 Enhetspris: 37,98 EUR
(219): Volym: 12 Enhetspris: 37,99 EUR
(220): Volym: 24 Enhetspris: 37,99 EUR
(221): Volym: 8 Enhetspris: 37,99 EUR
(222): Volym: 63 Enhetspris: 37,99 EUR
(223): Volym: 111 Enhetspris: 37,99 EUR
(224): Volym: 131 Enhetspris: 37,99 EUR
(225): Volym: 80 Enhetspris: 37,99 EUR
(226): Volym: 113 Enhetspris: 37,99 EUR
(227): Volym: 20 Enhetspris: 37,99 EUR
(228): Volym: 30 Enhetspris: 37,99 EUR
(229): Volym: 63 Enhetspris: 37,99 EUR
(230): Volym: 62 Enhetspris: 37,99 EUR
(231): Volym: 76 Enhetspris: 37,99 EUR
(232): Volym: 31 Enhetspris: 37,98 EUR
(233): Volym: 8 Enhetspris: 37,99 EUR
(234): Volym: 28 Enhetspris: 37,99 EUR
(235): Volym: 33 Enhetspris: 37,99 EUR
(236): Volym: 56 Enhetspris: 37,99 EUR
(237): Volym: 22 Enhetspris: 37,99 EUR
(238): Volym: 98 Enhetspris: 37,96 EUR
(239): Volym: 164 Enhetspris: 37,99 EUR
(240): Volym: 36 Enhetspris: 37,99 EUR
(241): Volym: 1 Enhetspris: 37,99 EUR
(242): Volym: 380 Enhetspris: 37,98 EUR
(243): Volym: 31 Enhetspris: 37,99 EUR
(244): Volym: 29 Enhetspris: 37,95 EUR
(245): Volym: 33 Enhetspris: 37,8 EUR
(246): Volym: 37 Enhetspris: 37,91 EUR
(247): Volym: 24 Enhetspris: 37,94 EUR
(248): Volym: 31 Enhetspris: 37,97 EUR
(249): Volym: 37 Enhetspris: 37,98 EUR
(250): Volym: 32 Enhetspris: 37,99 EUR
(251): Volym: 32 Enhetspris: 37,99 EUR
(252): Volym: 104 Enhetspris: 37,84 EUR
(253): Volym: 100 Enhetspris: 37,84 EUR
(254): Volym: 41 Enhetspris: 37,81 EUR
(255): Volym: 65 Enhetspris: 37,82 EUR
(256): Volym: 8 Enhetspris: 37,87 EUR
(257): Volym: 100 Enhetspris: 37,89 EUR
(258): Volym: 77 Enhetspris: 37,81 EUR
(259): Volym: 100 Enhetspris: 37,81 EUR
(260): Volym: 76 Enhetspris: 37,69 EUR
(261): Volym: 97 Enhetspris: 37,72 EUR
(262): Volym: 55 Enhetspris: 37,72 EUR
(263): Volym: 78 Enhetspris: 37,71 EUR
(264): Volym: 100 Enhetspris: 37,71 EUR
(265): Volym: 32 Enhetspris: 37,71 EUR
(266): Volym: 71 Enhetspris: 37,7 EUR
(267): Volym: 69 Enhetspris: 37,7 EUR
(268): Volym: 52 Enhetspris: 37,7 EUR
(269): Volym: 77 Enhetspris: 37,65 EUR
(270): Volym: 100 Enhetspris: 37,65 EUR
(271): Volym: 78 Enhetspris: 37,62 EUR
(272): Volym: 48 Enhetspris: 37,59 EUR
(273): Volym: 48 Enhetspris: 37,59 EUR
(274): Volym: 76 Enhetspris: 37,63 EUR
(275): Volym: 99 Enhetspris: 37,62 EUR
(276): Volym: 93 Enhetspris: 37,62 EUR
(277): Volym: 39 Enhetspris: 37,54 EUR
(278): Volym: 132 Enhetspris: 37,57 EUR
(279): Volym: 62 Enhetspris: 37,57 EUR
(280): Volym: 100 Enhetspris: 37,57 EUR
(281): Volym: 80 Enhetspris: 37,53 EUR
(282): Volym: 49 Enhetspris: 37,5 EUR
(283): Volym: 27 Enhetspris: 37,54 EUR
(284): Volym: 41 Enhetspris: 37,58 EUR
(285): Volym: 55 Enhetspris: 37,54 EUR
(286): Volym: 88 Enhetspris: 37,54 EUR
(287): Volym: 106 Enhetspris: 37,53 EUR
(288): Volym: 19 Enhetspris: 37,5 EUR
(289): Volym: 49 Enhetspris: 37,5 EUR
(290): Volym: 24 Enhetspris: 37,51 EUR
(291): Volym: 1 Enhetspris: 37,52 EUR
(292): Volym: 72 Enhetspris: 37,52 EUR
(293): Volym: 136 Enhetspris: 37,54 EUR
(294): Volym: 88 Enhetspris: 37,55 EUR
(295): Volym: 12 Enhetspris: 37,58 EUR
(296): Volym: 28 Enhetspris: 37,58 EUR
(297): Volym: 42 Enhetspris: 37,57 EUR
(298): Volym: 24 Enhetspris: 37,62 EUR
(299): Volym: 24 Enhetspris: 37,62 EUR
(300): Volym: 11 Enhetspris: 37,68 EUR
(301): Volym: 52 Enhetspris: 37,68 EUR
(302): Volym: 129 Enhetspris: 37,6 EUR
(303): Volym: 62 Enhetspris: 37,59 EUR
(304): Volym: 42 Enhetspris: 37,61 EUR
(305): Volym: 100 Enhetspris: 37,61 EUR
(306): Volym: 59 Enhetspris: 37,59 EUR
(307): Volym: 10 Enhetspris: 37,59 EUR
(308): Volym: 31 Enhetspris: 37,59 EUR
(309): Volym: 83 Enhetspris: 37,59 EUR
(310): Volym: 100 Enhetspris: 37,59 EUR
(311): Volym: 472 Enhetspris: 37,55 EUR
(312): Volym: 48 Enhetspris: 37,49 EUR
(313): Volym: 29 Enhetspris: 37,5 EUR
(314): Volym: 86 Enhetspris: 37,52 EUR
(315): Volym: 62 Enhetspris: 37,52 EUR
(316): Volym: 77 Enhetspris: 37,54 EUR
(317): Volym: 54 Enhetspris: 37,51 EUR
(318): Volym: 49 Enhetspris: 37,53 EUR
(319): Volym: 174 Enhetspris: 37,48 EUR
(320): Volym: 167 Enhetspris: 37,48 EUR
(321): Volym: 43 Enhetspris: 37,49 EUR
(322): Volym: 43 Enhetspris: 37,49 EUR
(323): Volym: 15 Enhetspris: 37,49 EUR
(324): Volym: 43 Enhetspris: 37,49 EUR
(325): Volym: 43 Enhetspris: 37,49 EUR
(326): Volym: 10 Enhetspris: 37,53 EUR
(327): Volym: 30 Enhetspris: 37,53 EUR
(328): Volym: 75 Enhetspris: 37,53 EUR
(329): Volym: 52 Enhetspris: 37,48 EUR
(330): Volym: 100 Enhetspris: 37,48 EUR
(331): Volym: 17 Enhetspris: 37,48 EUR
(332): Volym: 22 Enhetspris: 37,48 EUR
(333): Volym: 52 Enhetspris: 37,48 EUR
(334): Volym: 112 Enhetspris: 37,48 EUR
(335): Volym: 49 Enhetspris: 37,48 EUR
(336): Volym: 11 Enhetspris: 37,48 EUR
(337): Volym: 60 Enhetspris: 37,48 EUR
(338): Volym: 30 Enhetspris: 37,49 EUR
(339): Volym: 100 Enhetspris: 37,49 EUR
(340): Volym: 16 Enhetspris: 37,49 EUR
(341): Volym: 43 Enhetspris: 37,49 EUR
(342): Volym: 68 Enhetspris: 37,48 EUR
(343): Volym: 13 Enhetspris: 37,49 EUR
(344): Volym: 33 Enhetspris: 37,48 EUR
(345): Volym: 33 Enhetspris: 37,48 EUR
(346): Volym: 23 Enhetspris: 37,49 EUR
(347): Volym: 41 Enhetspris: 37,5 EUR
(348): Volym: 8 Enhetspris: 37,51 EUR
(349): Volym: 7 Enhetspris: 37,48 EUR
(350): Volym: 3 Enhetspris: 37,48 EUR
(351): Volym: 32 Enhetspris: 37,48 EUR
(352): Volym: 32 Enhetspris: 37,48 EUR
(353): Volym: 42 Enhetspris: 37,48 EUR
(354): Volym: 26 Enhetspris: 37,52 EUR
(355): Volym: 28 Enhetspris: 37,52 EUR
(356): Volym: 62 Enhetspris: 37,49 EUR
(357): Volym: 319 Enhetspris: 37,49 EUR
(358): Volym: 56 Enhetspris: 37,49 EUR
(359): Volym: 12 Enhetspris: 37,48 EUR
(360): Volym: 41 Enhetspris: 37,48 EUR
(361): Volym: 106 Enhetspris: 37,51 EUR
(362): Volym: 26 Enhetspris: 37,48 EUR
(363): Volym: 18 Enhetspris: 37,48 EUR
(364): Volym: 40 Enhetspris: 37,48 EUR
(365): Volym: 40 Enhetspris: 37,48 EUR
(366): Volym: 14 Enhetspris: 37,5 EUR
(367): Volym: 144 Enhetspris: 37,5 EUR
(368): Volym: 130 Enhetspris: 37,5 EUR
(369): Volym: 11 Enhetspris: 37,49 EUR
(370): Volym: 13 Enhetspris: 37,48 EUR
(371): Volym: 57 Enhetspris: 37,48 EUR
(372): Volym: 44 Enhetspris: 37,48 EUR
(373): Volym: 40 Enhetspris: 37,5 EUR
(374): Volym: 60 Enhetspris: 37,52 EUR
(375): Volym: 68 Enhetspris: 37,52 EUR
(376): Volym: 18 Enhetspris: 37,57 EUR
(377): Volym: 14 Enhetspris: 37,57 EUR
(378): Volym: 1 Enhetspris: 37,54 EUR
(379): Volym: 34 Enhetspris: 37,56 EUR
(380): Volym: 79 Enhetspris: 37,56 EUR
(381): Volym: 100 Enhetspris: 37,55 EUR
(382): Volym: 54 Enhetspris: 37,52 EUR
(383): Volym: 35 Enhetspris: 37,48 EUR
(384): Volym: 37 Enhetspris: 37,48 EUR
(385): Volym: 17 Enhetspris: 37,52 EUR
(386): Volym: 23 Enhetspris: 37,52 EUR
(387): Volym: 13 Enhetspris: 37,53 EUR
(388): Volym: 100 Enhetspris: 37,53 EUR
(389): Volym: 75 Enhetspris: 37,6 EUR
(390): Volym: 11 Enhetspris: 37,59 EUR
(391): Volym: 49 Enhetspris: 37,47 EUR
(392): Volym: 49 Enhetspris: 37,47 EUR
(393): Volym: 42 Enhetspris: 37,51 EUR
(394): Volym: 34 Enhetspris: 37,51 EUR
(395): Volym: 37 Enhetspris: 37,47 EUR
(396): Volym: 43 Enhetspris: 37,52 EUR
(397): Volym: 37 Enhetspris: 37,59 EUR
(398): Volym: 43 Enhetspris: 37,55 EUR
(399): Volym: 16 Enhetspris: 37,56 EUR
(400): Volym: 37 Enhetspris: 37,57 EUR
(401): Volym: 100 Enhetspris: 37,55 EUR
(402): Volym: 32 Enhetspris: 37,54 EUR
(403): Volym: 25 Enhetspris: 37,5 EUR
(404): Volym: 60 Enhetspris: 37,42 EUR
(405): Volym: 12 Enhetspris: 37,49 EUR
(406): Volym: 41 Enhetspris: 37,52 EUR
(407): Volym: 37 Enhetspris: 37,45 EUR
(408): Volym: 28 Enhetspris: 37,45 EUR
(409): Volym: 29 Enhetspris: 37,45 EUR
(410): Volym: 42 Enhetspris: 37,45 EUR
(411): Volym: 23 Enhetspris: 37,46 EUR
(412): Volym: 23 Enhetspris: 37,46 EUR
(413): Volym: 18 Enhetspris: 37,43 EUR
(414): Volym: 32 Enhetspris: 37,43 EUR
(415): Volym: 24 Enhetspris: 37,43 EUR
(416): Volym: 49 Enhetspris: 37,44 EUR
(417): Volym: 23 Enhetspris: 37,46 EUR
(418): Volym: 26 Enhetspris: 37,46 EUR
(419): Volym: 7 Enhetspris: 37,48 EUR
(420): Volym: 56 Enhetspris: 37,48 EUR
(421): Volym: 56 Enhetspris: 37,48 EUR
(422): Volym: 31 Enhetspris: 37,45 EUR
(423): Volym: 44 Enhetspris: 37,42 EUR
(424): Volym: 23 Enhetspris: 37,49 EUR
(425): Volym: 106 Enhetspris: 37,49 EUR
(426): Volym: 49 Enhetspris: 37,45 EUR
(427): Volym: 14 Enhetspris: 37,51 EUR
(428): Volym: 26 Enhetspris: 37,51 EUR
(429): Volym: 47 Enhetspris: 37,42 EUR
(430): Volym: 53 Enhetspris: 37,45 EUR
(431): Volym: 59 Enhetspris: 37,46 EUR
(432): Volym: 59 Enhetspris: 37,46 EUR
(433): Volym: 43 Enhetspris: 37,51 EUR
(434): Volym: 147 Enhetspris: 37,51 EUR
(435): Volym: 39 Enhetspris: 37,41 EUR
(436): Volym: 39 Enhetspris: 37,41 EUR
(437): Volym: 39 Enhetspris: 37,41 EUR
(438): Volym: 73 Enhetspris: 37,43 EUR
(439): Volym: 88 Enhetspris: 37,43 EUR
(440): Volym: 17 Enhetspris: 37,34 EUR
(441): Volym: 35 Enhetspris: 37,37 EUR
(442): Volym: 100 Enhetspris: 37,38 EUR
(443): Volym: 55 Enhetspris: 37,36 EUR
(444): Volym: 55 Enhetspris: 37,42 EUR
(445): Volym: 19 Enhetspris: 37,29 EUR
(446): Volym: 16 Enhetspris: 37,29 EUR
(447): Volym: 13 Enhetspris: 37,29 EUR
(448): Volym: 33 Enhetspris: 37,29 EUR
(449): Volym: 31 Enhetspris: 37,31 EUR
(450): Volym: 31 Enhetspris: 37,31 EUR
(451): Volym: 18 Enhetspris: 37,19 EUR
(452): Volym: 25 Enhetspris: 37,19 EUR
(453): Volym: 28 Enhetspris: 37,23 EUR
(454): Volym: 84 Enhetspris: 37,26 EUR
(455): Volym: 54 Enhetspris: 37,27 EUR
(456): Volym: 54 Enhetspris: 37,27 EUR
(457): Volym: 29 Enhetspris: 37,25 EUR
(458): Volym: 30 Enhetspris: 37,26 EUR
(459): Volym: 61 Enhetspris: 37,27 EUR
(460): Volym: 106 Enhetspris: 37,34 EUR
(461): Volym: 58 Enhetspris: 37,3 EUR
(462): Volym: 42 Enhetspris: 37,38 EUR
(463): Volym: 21 Enhetspris: 37,25 EUR
(464): Volym: 30 Enhetspris: 37,2 EUR
(465): Volym: 21 Enhetspris: 37,28 EUR
(466): Volym: 28 Enhetspris: 37,42 EUR
(467): Volym: 44 Enhetspris: 37,49 EUR
(468): Volym: 1 Enhetspris: 37,55 EUR
(469): Volym: 110 Enhetspris: 37,54 EUR
(470): Volym: 18 Enhetspris: 37,53 EUR
(471): Volym: 30 Enhetspris: 37,19 EUR
(472): Volym: 65 Enhetspris: 37,23 EUR
(473): Volym: 12 Enhetspris: 37,25 EUR
(474): Volym: 58 Enhetspris: 37,25 EUR
(475): Volym: 23 Enhetspris: 37,12 EUR
(476): Volym: 100 Enhetspris: 36,84 EUR
(477): Volym: 123 Enhetspris: 36,84 EUR
(478): Volym: 13 Enhetspris: 36,85 EUR
(479): Volym: 20 Enhetspris: 36,8 EUR
(480): Volym: 20 Enhetspris: 36,71 EUR
(481): Volym: 18 Enhetspris: 36,74 EUR
(482): Volym: 41 Enhetspris: 36,61 EUR
(483): Volym: 27 Enhetspris: 36,77 EUR
(484): Volym: 24 Enhetspris: 36,77 EUR
(485): Volym: 3 Enhetspris: 36,77 EUR
(486): Volym: 24 Enhetspris: 36,86 EUR
(487): Volym: 24 Enhetspris: 36,68 EUR
(488): Volym: 30 Enhetspris: 36,96 EUR
(489): Volym: 50 Enhetspris: 36,91 EUR
(490): Volym: 12 Enhetspris: 37,02 EUR
(491): Volym: 43 Enhetspris: 37,13 EUR
(492): Volym: 28 Enhetspris: 37,17 EUR
(493): Volym: 16 Enhetspris: 37,23 EUR
(494): Volym: 23 Enhetspris: 37,02 EUR
(495): Volym: 21 Enhetspris: 37,13 EUR
(496): Volym: 44 Enhetspris: 37,27 EUR
(497): Volym: 37 Enhetspris: 37,33 EUR
(498): Volym: 23 Enhetspris: 37,25 EUR
(499): Volym: 19 Enhetspris: 37,26 EUR
(500): Volym: 19 Enhetspris: 37,26 EUR
(501): Volym: 21 Enhetspris: 37,31 EUR
(502): Volym: 28 Enhetspris: 37,31 EUR
(503): Volym: 22 Enhetspris: 37,37 EUR
(504): Volym: 23 Enhetspris: 37,41 EUR
(505): Volym: 41 Enhetspris: 37,4 EUR
(506): Volym: 21 Enhetspris: 37,41 EUR
(507): Volym: 24 Enhetspris: 37,41 EUR
(508): Volym: 12 Enhetspris: 37,41 EUR
(509): Volym: 77 Enhetspris: 37,42 EUR
(510): Volym: 11 Enhetspris: 37,4 EUR
(511): Volym: 16 Enhetspris: 37,42 EUR
(512): Volym: 23 Enhetspris: 37,39 EUR
(513): Volym: 72 Enhetspris: 37,41 EUR
(514): Volym: 113 Enhetspris: 37,41 EUR
(515): Volym: 12 Enhetspris: 37,46 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(515): Volym: 26 537 Medelpris: 37,65954 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-08
Handelsplats: JPSI
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 1 400 Enhetspris: 37,805 EUR
(2): Volym: 1 151 Enhetspris: 37,868 EUR
(3): Volym: 773 Enhetspris: 37,855 EUR
(4): Volym: 951 Enhetspris: 37,893 EUR
(5): Volym: 1 000 Enhetspris: 37,985 EUR
(6): Volym: 700 Enhetspris: 37,975 EUR
(7): Volym: 306 Enhetspris: 37,805 EUR
(8): Volym: 304 Enhetspris: 37,415 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(8): Volym: 6 585 Medelpris: 37,86199 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-08
Handelsplats: MHEL
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 351 Enhetspris: 37,85 EUR
(2): Volym: 353 Enhetspris: 37,85 EUR
(3): Volym: 353 Enhetspris: 37,85 EUR
(4): Volym: 353 Enhetspris: 37,85 EUR
(5): Volym: 353 Enhetspris: 37,85 EUR
(6): Volym: 377 Enhetspris: 37,775 EUR
(7): Volym: 370 Enhetspris: 37,965 EUR
(8): Volym: 353 Enhetspris: 37,91 EUR
(9): Volym: 317 Enhetspris: 37,885 EUR
(10): Volym: 317 Enhetspris: 37,885 EUR
(11): Volym: 317 Enhetspris: 37,885 EUR
(12): Volym: 323 Enhetspris: 37,875 EUR
(13): Volym: 317 Enhetspris: 37,91 EUR
(14): Volym: 332 Enhetspris: 37,99 EUR
(15): Volym: 299 Enhetspris: 37,615 EUR
(16): Volym: 299 Enhetspris: 37,615 EUR
(17): Volym: 282 Enhetspris: 37,595 EUR
(18): Volym: 282 Enhetspris: 37,595 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(18): Volym: 5 948 Medelpris: 37,82612 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-08
Handelsplats: SIGMA X MTF (SGMX)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 1 283 Enhetspris: 37,77 EUR
(2): Volym: 258 Enhetspris: 37,89 EUR
(3): Volym: 801 Enhetspris: 37,315 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(3): Volym: 2 342 Medelpris: 37,6276 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-08
Handelsplats: TRQM
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 33 Enhetspris: 37,755 EUR
(2): Volym: 258 Enhetspris: 37,745 EUR
(3): Volym: 381 Enhetspris: 37,9 EUR
(4): Volym: 348 Enhetspris: 37,9 EUR
(5): Volym: 1 264 Enhetspris: 37,87 EUR
(6): Volym: 118 Enhetspris: 37,955 EUR
(7): Volym: 914 Enhetspris: 37,96 EUR
(8): Volym: 41 Enhetspris: 37,52 EUR
(9): Volym: 36 Enhetspris: 37,52 EUR
(10): Volym: 36 Enhetspris: 37,49 EUR
(11): Volym: 49 Enhetspris: 37,49 EUR
(12): Volym: 56 Enhetspris: 37,49 EUR
(13): Volym: 338 Enhetspris: 37,565 EUR
(14): Volym: 300 Enhetspris: 37,53 EUR
(15): Volym: 50 Enhetspris: 37,53 EUR
(16): Volym: 300 Enhetspris: 37,53 EUR
(17): Volym: 6 072 Enhetspris: 37,3 EUR
(18): Volym: 972 Enhetspris: 37,3 EUR
(19): Volym: 2 356 Enhetspris: 37,325 EUR
(20): Volym: 800 Enhetspris: 37,3 EUR
(21): Volym: 36 Enhetspris: 37,27 EUR
(22): Volym: 3 384 Enhetspris: 37,32 EUR
(23): Volym: 69 Enhetspris: 36,865 EUR
(24): Volym: 35 Enhetspris: 36,75 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(24): Volym: 18 246 Medelpris: 37,42755 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-08
Handelsplats: TURQUOISE (TRQX)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 10 Enhetspris: 37,66 EUR
(2): Volym: 16 Enhetspris: 37,58 EUR
(3): Volym: 5 Enhetspris: 37,52 EUR
(4): Volym: 4 Enhetspris: 37,48 EUR
(5): Volym: 5 Enhetspris: 37,45 EUR
(6): Volym: 10 Enhetspris: 37,5 EUR
(7): Volym: 13 Enhetspris: 37,51 EUR
(8): Volym: 13 Enhetspris: 37,51 EUR
(9): Volym: 10 Enhetspris: 37,65 EUR
(10): Volym: 1 Enhetspris: 37,73 EUR
(11): Volym: 3 Enhetspris: 37,73 EUR
(12): Volym: 11 Enhetspris: 37,75 EUR
(13): Volym: 14 Enhetspris: 37,76 EUR
(14): Volym: 14 Enhetspris: 37,76 EUR
(15): Volym: 3 Enhetspris: 37,7 EUR
(16): Volym: 3 Enhetspris: 37,71 EUR
(17): Volym: 3 Enhetspris: 37,71 EUR
(18): Volym: 17 Enhetspris: 37,75 EUR
(19): Volym: 9 Enhetspris: 37,75 EUR
(20): Volym: 13 Enhetspris: 37,74 EUR
(21): Volym: 7 Enhetspris: 37,84 EUR
(22): Volym: 7 Enhetspris: 37,84 EUR
(23): Volym: 3 Enhetspris: 37,87 EUR
(24): Volym: 6 Enhetspris: 37,87 EUR
(25): Volym: 6 Enhetspris: 37,87 EUR
(26): Volym: 8 Enhetspris: 37,88 EUR
(27): Volym: 124 Enhetspris: 37,79 EUR
(28): Volym: 1 Enhetspris: 37,79 EUR
(29): Volym: 4 Enhetspris: 37,79 EUR
(30): Volym: 6 Enhetspris: 37,77 EUR
(31): Volym: 6 Enhetspris: 37,77 EUR
(32): Volym: 8 Enhetspris: 37,89 EUR
(33): Volym: 11 Enhetspris: 37,87 EUR
(34): Volym: 18 Enhetspris: 37,89 EUR
(35): Volym: 3 Enhetspris: 37,85 EUR
(36): Volym: 29 Enhetspris: 37,9 EUR
(37): Volym: 7 Enhetspris: 37,89 EUR
(38): Volym: 3 Enhetspris: 37,98 EUR
(39): Volym: 3 Enhetspris: 37,89 EUR
(40): Volym: 3 Enhetspris: 37,89 EUR
(41): Volym: 8 Enhetspris: 37,91 EUR
(42): Volym: 36 Enhetspris: 37,88 EUR
(43): Volym: 5 Enhetspris: 37,82 EUR
(44): Volym: 6 Enhetspris: 37,92 EUR
(45): Volym: 9 Enhetspris: 37,91 EUR
(46): Volym: 9 Enhetspris: 37,96 EUR
(47): Volym: 6 Enhetspris: 37,95 EUR
(48): Volym: 4 Enhetspris: 37,83 EUR
(49): Volym: 13 Enhetspris: 37,87 EUR
(50): Volym: 12 Enhetspris: 37,99 EUR
(51): Volym: 3 Enhetspris: 37,98 EUR
(52): Volym: 7 Enhetspris: 37,96 EUR
(53): Volym: 7 Enhetspris: 37,96 EUR
(54): Volym: 5 Enhetspris: 37,99 EUR
(55): Volym: 5 Enhetspris: 37,99 EUR
(56): Volym: 5 Enhetspris: 37,99 EUR
(57): Volym: 10 Enhetspris: 37,88 EUR
(58): Volym: 8 Enhetspris: 37,83 EUR
(59): Volym: 1 Enhetspris: 37,97 EUR
(60): Volym: 6 Enhetspris: 37,97 EUR
(61): Volym: 36 Enhetspris: 37,98 EUR
(62): Volym: 19 Enhetspris: 37,98 EUR
(63): Volym: 24 Enhetspris: 37,98 EUR
(64): Volym: 31 Enhetspris: 37,98 EUR
(65): Volym: 6 Enhetspris: 37,99 EUR
(66): Volym: 6 Enhetspris: 37,99 EUR
(67): Volym: 6 Enhetspris: 37,99 EUR
(68): Volym: 10 Enhetspris: 37,96 EUR
(69): Volym: 40 Enhetspris: 37,98 EUR
(70): Volym: 6 Enhetspris: 37,95 EUR
(71): Volym: 4 Enhetspris: 37,91 EUR
(72): Volym: 4 Enhetspris: 37,98 EUR
(73): Volym: 6 Enhetspris: 37,99 EUR
(74): Volym: 6 Enhetspris: 37,99 EUR
(75): Volym: 8 Enhetspris: 37,82 EUR
(76): Volym: 83 Enhetspris: 37,74 EUR
(77): Volym: 3 Enhetspris: 37,7 EUR
(78): Volym: 38 Enhetspris: 37,7 EUR
(79): Volym: 5 Enhetspris: 37,59 EUR
(80): Volym: 5 Enhetspris: 37,59 EUR
(81): Volym: 3 Enhetspris: 37,54 EUR
(82): Volym: 1 Enhetspris: 37,54 EUR
(83): Volym: 9 Enhetspris: 37,54 EUR
(84): Volym: 5 Enhetspris: 37,5 EUR
(85): Volym: 5 Enhetspris: 37,5 EUR
(86): Volym: 9 Enhetspris: 37,52 EUR
(87): Volym: 3 Enhetspris: 37,62 EUR
(88): Volym: 6 Enhetspris: 37,68 EUR
(89): Volym: 5 Enhetspris: 37,51 EUR
(90): Volym: 5 Enhetspris: 37,53 EUR
(91): Volym: 5 Enhetspris: 37,53 EUR
(92): Volym: 17 Enhetspris: 37,48 EUR
(93): Volym: 16 Enhetspris: 37,48 EUR
(94): Volym: 4 Enhetspris: 37,49 EUR
(95): Volym: 4 Enhetspris: 37,49 EUR
(96): Volym: 4 Enhetspris: 37,49 EUR
(97): Volym: 2 Enhetspris: 37,49 EUR
(98): Volym: 4 Enhetspris: 37,49 EUR
(99): Volym: 10 Enhetspris: 37,53 EUR
(100): Volym: 5 Enhetspris: 37,48 EUR
(101): Volym: 5 Enhetspris: 37,48 EUR
(102): Volym: 5 Enhetspris: 37,48 EUR
(103): Volym: 5 Enhetspris: 37,48 EUR
(104): Volym: 3 Enhetspris: 37,48 EUR
(105): Volym: 4 Enhetspris: 37,49 EUR
(106): Volym: 4 Enhetspris: 37,49 EUR
(107): Volym: 7 Enhetspris: 37,48 EUR
(108): Volym: 3 Enhetspris: 37,48 EUR
(109): Volym: 3 Enhetspris: 37,48 EUR
(110): Volym: 5 Enhetspris: 37,49 EUR
(111): Volym: 3 Enhetspris: 37,51 EUR
(112): Volym: 3 Enhetspris: 37,48 EUR
(113): Volym: 3 Enhetspris: 37,48 EUR
(114): Volym: 1 Enhetspris: 37,48 EUR
(115): Volym: 2 Enhetspris: 37,48 EUR
(116): Volym: 7 Enhetspris: 37,48 EUR
(117): Volym: 7 Enhetspris: 37,52 EUR
(118): Volym: 7 Enhetspris: 37,52 EUR
(119): Volym: 3 Enhetspris: 37,57 EUR
(120): Volym: 6 Enhetspris: 37,47 EUR
(121): Volym: 6 Enhetspris: 37,47 EUR
(122): Volym: 99 Enhetspris: 37,56 EUR
(123): Volym: 4 Enhetspris: 37,45 EUR
(124): Volym: 4 Enhetspris: 37,45 EUR
(125): Volym: 3 Enhetspris: 37,46 EUR
(126): Volym: 7 Enhetspris: 37,43 EUR
(127): Volym: 5 Enhetspris: 37,48 EUR
(128): Volym: 3 Enhetspris: 37,45 EUR
(129): Volym: 10 Enhetspris: 37,49 EUR
(130): Volym: 3 Enhetspris: 37,51 EUR
(131): Volym: 6 Enhetspris: 37,46 EUR
(132): Volym: 4 Enhetspris: 37,41 EUR
(133): Volym: 4 Enhetspris: 37,41 EUR
(134): Volym: 9 Enhetspris: 37,43 EUR
(135): Volym: 9 Enhetspris: 37,43 EUR
(136): Volym: 46 Enhetspris: 37,41 EUR
(137): Volym: 15 Enhetspris: 37,41 EUR
(138): Volym: 4 Enhetspris: 37,31 EUR
(139): Volym: 4 Enhetspris: 37,31 EUR
(140): Volym: 5 Enhetspris: 37,27 EUR
(141): Volym: 47 Enhetspris: 37,54 EUR
(142): Volym: 75 Enhetspris: 37,19 EUR
(143): Volym: 21 Enhetspris: 36,84 EUR
(144): Volym: 4 Enhetspris: 36,77 EUR
(145): Volym: 4 Enhetspris: 36,77 EUR
(146): Volym: 1 Enhetspris: 37,13 EUR
(147): Volym: 8 Enhetspris: 37,13 EUR
(148): Volym: 8 Enhetspris: 37,27 EUR
(149): Volym: 5 Enhetspris: 37,16 EUR
(150): Volym: 5 Enhetspris: 37,16 EUR
(151): Volym: 3 Enhetspris: 37,26 EUR
(152): Volym: 3 Enhetspris: 37,26 EUR
(153): Volym: 4 Enhetspris: 37,31 EUR
(154): Volym: 55 Enhetspris: 37,41 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(154): Volym: 1 652 Medelpris: 37,65152 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-08
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 3 776 Enhetspris: 37,47 EUR
(2): Volym: 4 596 Enhetspris: 37,47 EUR
(3): Volym: 62 Enhetspris: 37,67 EUR
(4): Volym: 1 Enhetspris: 37,67 EUR
(5): Volym: 80 Enhetspris: 37,73 EUR
(6): Volym: 27 Enhetspris: 37,71 EUR
(7): Volym: 18 Enhetspris: 37,71 EUR
(8): Volym: 29 Enhetspris: 37,71 EUR
(9): Volym: 72 Enhetspris: 37,71 EUR
(10): Volym: 62 Enhetspris: 37,72 EUR
(11): Volym: 37 Enhetspris: 37,74 EUR
(12): Volym: 50 Enhetspris: 37,74 EUR
(13): Volym: 2 Enhetspris: 37,74 EUR
(14): Volym: 50 Enhetspris: 37,74 EUR
(15): Volym: 50 Enhetspris: 37,74 EUR
(16): Volym: 159 Enhetspris: 37,74 EUR
(17): Volym: 18 Enhetspris: 37,75 EUR
(18): Volym: 37 Enhetspris: 37,75 EUR
(19): Volym: 200 Enhetspris: 37,75 EUR
(20): Volym: 145 Enhetspris: 37,67 EUR
(21): Volym: 55 Enhetspris: 37,75 EUR
(22): Volym: 150 Enhetspris: 37,75 EUR
(23): Volym: 260 Enhetspris: 37,75 EUR
(24): Volym: 106 Enhetspris: 37,71 EUR
(25): Volym: 100 Enhetspris: 37,71 EUR
(26): Volym: 100 Enhetspris: 37,71 EUR
(27): Volym: 10 Enhetspris: 37,71 EUR
(28): Volym: 45 Enhetspris: 37,71 EUR
(29): Volym: 76 Enhetspris: 37,71 EUR
(30): Volym: 7 Enhetspris: 37,71 EUR
(31): Volym: 192 Enhetspris: 37,69 EUR
(32): Volym: 283 Enhetspris: 37,69 EUR
(33): Volym: 26 Enhetspris: 37,69 EUR
(34): Volym: 52 Enhetspris: 37,69 EUR
(35): Volym: 85 Enhetspris: 37,69 EUR
(36): Volym: 11 Enhetspris: 37,66 EUR
(37): Volym: 103 Enhetspris: 37,66 EUR
(38): Volym: 126 Enhetspris: 37,66 EUR
(39): Volym: 162 Enhetspris: 37,66 EUR
(40): Volym: 63 Enhetspris: 37,66 EUR
(41): Volym: 52 Enhetspris: 37,66 EUR
(42): Volym: 25 Enhetspris: 37,66 EUR
(43): Volym: 22 Enhetspris: 37,66 EUR
(44): Volym: 25 Enhetspris: 37,66 EUR
(45): Volym: 33 Enhetspris: 37,66 EUR
(46): Volym: 82 Enhetspris: 37,66 EUR
(47): Volym: 144 Enhetspris: 37,66 EUR
(48): Volym: 21 Enhetspris: 37,58 EUR
(49): Volym: 200 Enhetspris: 37,58 EUR
(50): Volym: 20 Enhetspris: 37,58 EUR
(51): Volym: 40 Enhetspris: 37,57 EUR
(52): Volym: 167 Enhetspris: 37,51 EUR
(53): Volym: 102 Enhetspris: 37,53 EUR
(54): Volym: 38 Enhetspris: 37,53 EUR
(55): Volym: 9 Enhetspris: 37,47 EUR
(56): Volym: 138 Enhetspris: 37,47 EUR
(57): Volym: 23 Enhetspris: 37,48 EUR
(58): Volym: 38 Enhetspris: 37,48 EUR
(59): Volym: 47 Enhetspris: 37,48 EUR
(60): Volym: 47 Enhetspris: 37,48 EUR
(61): Volym: 47 Enhetspris: 37,48 EUR
(62): Volym: 47 Enhetspris: 37,48 EUR
(63): Volym: 47 Enhetspris: 37,48 EUR
(64): Volym: 47 Enhetspris: 37,48 EUR
(65): Volym: 47 Enhetspris: 37,48 EUR
(66): Volym: 62 Enhetspris: 37,43 EUR
(67): Volym: 44 Enhetspris: 37,45 EUR
(68): Volym: 94 Enhetspris: 37,45 EUR
(69): Volym: 94 Enhetspris: 37,45 EUR
(70): Volym: 94 Enhetspris: 37,45 EUR
(71): Volym: 152 Enhetspris: 37,5 EUR
(72): Volym: 86 Enhetspris: 37,52 EUR
(73): Volym: 58 Enhetspris: 37,47 EUR
(74): Volym: 108 Enhetspris: 37,47 EUR
(75): Volym: 106 Enhetspris: 37,47 EUR
(76): Volym: 302 Enhetspris: 37,52 EUR
(77): Volym: 114 Enhetspris: 37,52 EUR
(78): Volym: 147 Enhetspris: 37,52 EUR
(79): Volym: 195 Enhetspris: 37,5 EUR
(80): Volym: 101 Enhetspris: 37,51 EUR
(81): Volym: 21 Enhetspris: 37,51 EUR
(82): Volym: 42 Enhetspris: 37,51 EUR
(83): Volym: 243 Enhetspris: 37,51 EUR
(84): Volym: 243 Enhetspris: 37,51 EUR
(85): Volym: 243 Enhetspris: 37,51 EUR
(86): Volym: 243 Enhetspris: 37,51 EUR
(87): Volym: 129 Enhetspris: 37,65 EUR
(88): Volym: 46 Enhetspris: 37,65 EUR
(89): Volym: 55 Enhetspris: 37,73 EUR
(90): Volym: 9 Enhetspris: 37,73 EUR
(91): Volym: 50 Enhetspris: 37,73 EUR
(92): Volym: 8 Enhetspris: 37,73 EUR
(93): Volym: 10 Enhetspris: 37,73 EUR
(94): Volym: 1 Enhetspris: 37,73 EUR
(95): Volym: 45 Enhetspris: 37,73 EUR
(96): Volym: 84 Enhetspris: 37,73 EUR
(97): Volym: 16 Enhetspris: 37,73 EUR
(98): Volym: 18 Enhetspris: 37,73 EUR
(99): Volym: 30 Enhetspris: 37,73 EUR
(100): Volym: 64 Enhetspris: 37,73 EUR
(101): Volym: 99 Enhetspris: 37,75 EUR
(102): Volym: 171 Enhetspris: 37,75 EUR
(103): Volym: 171 Enhetspris: 37,75 EUR
(104): Volym: 11 Enhetspris: 37,75 EUR
(105): Volym: 171 Enhetspris: 37,75 EUR
(106): Volym: 171 Enhetspris: 37,75 EUR
(107): Volym: 38 Enhetspris: 37,76 EUR
(108): Volym: 200 Enhetspris: 37,76 EUR
(109): Volym: 293 Enhetspris: 37,76 EUR
(110): Volym: 293 Enhetspris: 37,76 EUR
(111): Volym: 25 Enhetspris: 37,76 EUR
(112): Volym: 293 Enhetspris: 37,76 EUR
(113): Volym: 50 Enhetspris: 37,74 EUR
(114): Volym: 16 Enhetspris: 37,82 EUR
(115): Volym: 66 Enhetspris: 37,82 EUR
(116): Volym: 62 Enhetspris: 37,7 EUR
(117): Volym: 1 Enhetspris: 37,71 EUR
(118): Volym: 37 Enhetspris: 37,71 EUR
(119): Volym: 3 Enhetspris: 37,71 EUR
(120): Volym: 2 Enhetspris: 37,71 EUR
(121): Volym: 42 Enhetspris: 37,71 EUR
(122): Volym: 42 Enhetspris: 37,71 EUR
(123): Volym: 18 Enhetspris: 37,71 EUR
(124): Volym: 42 Enhetspris: 37,71 EUR
(125): Volym: 19 Enhetspris: 37,71 EUR
(126): Volym: 5 Enhetspris: 37,71 EUR
(127): Volym: 16 Enhetspris: 37,71 EUR
(128): Volym: 2 Enhetspris: 37,71 EUR
(129): Volym: 42 Enhetspris: 37,71 EUR
(130): Volym: 42 Enhetspris: 37,71 EUR
(131): Volym: 42 Enhetspris: 37,71 EUR
(132): Volym: 42 Enhetspris: 37,71 EUR
(133): Volym: 11 Enhetspris: 37,71 EUR
(134): Volym: 42 Enhetspris: 37,71 EUR
(135): Volym: 7 Enhetspris: 37,71 EUR
(136): Volym: 42 Enhetspris: 37,71 EUR
(137): Volym: 252 Enhetspris: 37,75 EUR
(138): Volym: 213 Enhetspris: 37,75 EUR
(139): Volym: 152 Enhetspris: 37,75 EUR
(140): Volym: 365 Enhetspris: 37,75 EUR
(141): Volym: 153 Enhetspris: 37,75 EUR
(142): Volym: 43 Enhetspris: 37,75 EUR
(143): Volym: 110 Enhetspris: 37,75 EUR
(144): Volym: 106 Enhetspris: 37,74 EUR
(145): Volym: 209 Enhetspris: 37,74 EUR
(146): Volym: 13 Enhetspris: 37,74 EUR
(147): Volym: 196 Enhetspris: 37,74 EUR
(148): Volym: 13 Enhetspris: 37,74 EUR
(149): Volym: 46 Enhetspris: 37,82 EUR
(150): Volym: 3 Enhetspris: 37,84 EUR
(151): Volym: 8 Enhetspris: 37,84 EUR
(152): Volym: 108 Enhetspris: 37,84 EUR
(153): Volym: 116 Enhetspris: 37,84 EUR
(154): Volym: 116 Enhetspris: 37,84 EUR
(155): Volym: 116 Enhetspris: 37,84 EUR
(156): Volym: 117 Enhetspris: 37,84 EUR
(157): Volym: 13 Enhetspris: 37,84 EUR
(158): Volym: 110 Enhetspris: 37,84 EUR
(159): Volym: 6 Enhetspris: 37,84 EUR
(160): Volym: 11 Enhetspris: 37,84 EUR
(161): Volym: 10 Enhetspris: 37,84 EUR
(162): Volym: 46 Enhetspris: 37,84 EUR
(163): Volym: 70 Enhetspris: 37,84 EUR
(164): Volym: 75 Enhetspris: 37,84 EUR
(165): Volym: 17 Enhetspris: 37,84 EUR
(166): Volym: 116 Enhetspris: 37,84 EUR
(167): Volym: 116 Enhetspris: 37,84 EUR
(168): Volym: 49 Enhetspris: 37,85 EUR
(169): Volym: 50 Enhetspris: 37,8 EUR
(170): Volym: 1 Enhetspris: 37,86 EUR
(171): Volym: 51 Enhetspris: 37,86 EUR
(172): Volym: 99 Enhetspris: 37,87 EUR
(173): Volym: 17 Enhetspris: 37,87 EUR
(174): Volym: 46 Enhetspris: 37,87 EUR
(175): Volym: 62 Enhetspris: 37,87 EUR
(176): Volym: 54 Enhetspris: 37,87 EUR
(177): Volym: 116 Enhetspris: 37,87 EUR
(178): Volym: 2 Enhetspris: 37,87 EUR
(179): Volym: 1 Enhetspris: 37,87 EUR
(180): Volym: 2 Enhetspris: 37,87 EUR
(181): Volym: 113 Enhetspris: 37,87 EUR
(182): Volym: 116 Enhetspris: 37,87 EUR
(183): Volym: 88 Enhetspris: 37,87 EUR
(184): Volym: 116 Enhetspris: 37,87 EUR
(185): Volym: 106 Enhetspris: 37,87 EUR
(186): Volym: 116 Enhetspris: 37,87 EUR
(187): Volym: 116 Enhetspris: 37,87 EUR
(188): Volym: 77 Enhetspris: 37,82 EUR
(189): Volym: 73 Enhetspris: 37,83 EUR
(190): Volym: 191 Enhetspris: 37,81 EUR
(191): Volym: 100 Enhetspris: 37,81 EUR
(192): Volym: 182 Enhetspris: 37,81 EUR
(193): Volym: 383 Enhetspris: 37,81 EUR
(194): Volym: 200 Enhetspris: 37,81 EUR
(195): Volym: 114 Enhetspris: 37,81 EUR
(196): Volym: 65 Enhetspris: 37,74 EUR
(197): Volym: 3 Enhetspris: 37,75 EUR
(198): Volym: 50 Enhetspris: 37,75 EUR
(199): Volym: 57 Enhetspris: 37,75 EUR
(200): Volym: 72 Enhetspris: 37,88 EUR
(201): Volym: 114 Enhetspris: 37,88 EUR
(202): Volym: 961 Enhetspris: 37,88 EUR
(203): Volym: 59 Enhetspris: 37,86 EUR
(204): Volym: 83 Enhetspris: 37,79 EUR
(205): Volym: 83 Enhetspris: 37,79 EUR
(206): Volym: 83 Enhetspris: 37,79 EUR
(207): Volym: 53 Enhetspris: 37,79 EUR
(208): Volym: 53 Enhetspris: 37,79 EUR
(209): Volym: 30 Enhetspris: 37,79 EUR
(210): Volym: 61 Enhetspris: 37,79 EUR
(211): Volym: 20 Enhetspris: 37,79 EUR
(212): Volym: 84 Enhetspris: 37,79 EUR
(213): Volym: 17 Enhetspris: 37,79 EUR
(214): Volym: 17 Enhetspris: 37,79 EUR
(215): Volym: 17 Enhetspris: 37,79 EUR
(216): Volym: 19 Enhetspris: 37,79 EUR
(217): Volym: 17 Enhetspris: 37,79 EUR
(218): Volym: 167 Enhetspris: 37,79 EUR
(219): Volym: 67 Enhetspris: 37,79 EUR
(220): Volym: 98 Enhetspris: 37,77 EUR
(221): Volym: 201 Enhetspris: 37,77 EUR
(222): Volym: 105 Enhetspris: 37,77 EUR
(223): Volym: 17 Enhetspris: 37,78 EUR
(224): Volym: 85 Enhetspris: 37,78 EUR
(225): Volym: 68 Enhetspris: 37,81 EUR
(226): Volym: 35 Enhetspris: 37,82 EUR
(227): Volym: 13 Enhetspris: 37,82 EUR
(228): Volym: 89 Enhetspris: 37,82 EUR
(229): Volym: 42 Enhetspris: 37,82 EUR
(230): Volym: 85 Enhetspris: 37,85 EUR
(231): Volym: 50 Enhetspris: 37,89 EUR
(232): Volym: 157 Enhetspris: 37,89 EUR
(233): Volym: 141 Enhetspris: 37,86 EUR
(234): Volym: 143 Enhetspris: 37,86 EUR
(235): Volym: 141 Enhetspris: 37,86 EUR
(236): Volym: 364 Enhetspris: 37,86 EUR
(237): Volym: 202 Enhetspris: 37,86 EUR
(238): Volym: 141 Enhetspris: 37,86 EUR
(239): Volym: 5 Enhetspris: 37,86 EUR
(240): Volym: 35 Enhetspris: 37,87 EUR
(241): Volym: 16 Enhetspris: 37,85 EUR
(242): Volym: 117 Enhetspris: 37,85 EUR
(243): Volym: 89 Enhetspris: 37,85 EUR
(244): Volym: 117 Enhetspris: 37,85 EUR
(245): Volym: 117 Enhetspris: 37,85 EUR
(246): Volym: 117 Enhetspris: 37,85 EUR
(247): Volym: 317 Enhetspris: 37,85 EUR
(248): Volym: 33 Enhetspris: 37,85 EUR
(249): Volym: 117 Enhetspris: 37,85 EUR
(250): Volym: 200 Enhetspris: 37,85 EUR
(251): Volym: 16 Enhetspris: 37,85 EUR
(252): Volym: 73 Enhetspris: 37,77 EUR
(253): Volym: 44 Enhetspris: 37,8 EUR
(254): Volym: 55 Enhetspris: 37,85 EUR
(255): Volym: 34 Enhetspris: 37,89 EUR
(256): Volym: 200 Enhetspris: 37,89 EUR
(257): Volym: 200 Enhetspris: 37,89 EUR
(258): Volym: 124 Enhetspris: 37,89 EUR
(259): Volym: 175 Enhetspris: 37,87 EUR
(260): Volym: 104 Enhetspris: 37,87 EUR
(261): Volym: 175 Enhetspris: 37,87 EUR
(262): Volym: 60 Enhetspris: 37,87 EUR
(263): Volym: 60 Enhetspris: 37,87 EUR
(264): Volym: 115 Enhetspris: 37,87 EUR
(265): Volym: 57 Enhetspris: 37,9 EUR
(266): Volym: 9 Enhetspris: 37,9 EUR
(267): Volym: 65 Enhetspris: 37,9 EUR
(268): Volym: 74 Enhetspris: 37,9 EUR
(269): Volym: 74 Enhetspris: 37,9 EUR
(270): Volym: 74 Enhetspris: 37,9 EUR
(271): Volym: 74 Enhetspris: 37,9 EUR
(272): Volym: 74 Enhetspris: 37,9 EUR
(273): Volym: 74 Enhetspris: 37,9 EUR
(274): Volym: 28 Enhetspris: 37,9 EUR
(275): Volym: 28 Enhetspris: 37,9 EUR
(276): Volym: 46 Enhetspris: 37,9 EUR
(277): Volym: 32 Enhetspris: 37,9 EUR
(278): Volym: 44 Enhetspris: 37,9 EUR
(279): Volym: 335 Enhetspris: 37,9 EUR
(280): Volym: 44 Enhetspris: 37,9 EUR
(281): Volym: 47 Enhetspris: 37,9 EUR
(282): Volym: 180 Enhetspris: 37,88 EUR
(283): Volym: 247 Enhetspris: 37,88 EUR
(284): Volym: 253 Enhetspris: 37,88 EUR
(285): Volym: 66 Enhetspris: 37,89 EUR
(286): Volym: 171 Enhetspris: 37,89 EUR
(287): Volym: 262 Enhetspris: 37,89 EUR
(288): Volym: 3 Enhetspris: 37,85 EUR
(289): Volym: 69 Enhetspris: 37,85 EUR
(290): Volym: 69 Enhetspris: 37,85 EUR
(291): Volym: 61 Enhetspris: 37,85 EUR
(292): Volym: 69 Enhetspris: 37,85 EUR
(293): Volym: 145 Enhetspris: 37,9 EUR
(294): Volym: 150 Enhetspris: 37,9 EUR
(295): Volym: 94 Enhetspris: 37,9 EUR
(296): Volym: 150 Enhetspris: 37,88 EUR
(297): Volym: 128 Enhetspris: 37,89 EUR
(298): Volym: 129 Enhetspris: 37,89 EUR
(299): Volym: 281 Enhetspris: 37,89 EUR
(300): Volym: 58 Enhetspris: 37,89 EUR
(301): Volym: 71 Enhetspris: 37,89 EUR
(302): Volym: 75 Enhetspris: 37,9 EUR
(303): Volym: 150 Enhetspris: 37,9 EUR
(304): Volym: 391 Enhetspris: 37,84 EUR
(305): Volym: 23 Enhetspris: 37,83 EUR
(306): Volym: 67 Enhetspris: 37,83 EUR
(307): Volym: 75 Enhetspris: 37,83 EUR
(308): Volym: 125 Enhetspris: 37,83 EUR
(309): Volym: 15 Enhetspris: 37,75 EUR
(310): Volym: 87 708 Enhetspris: 37,9 EUR
(311): Volym: 6 Enhetspris: 37,98 EUR
(312): Volym: 43 Enhetspris: 37,98 EUR
(313): Volym: 43 Enhetspris: 37,98 EUR
(314): Volym: 60 Enhetspris: 37,98 EUR
(315): Volym: 43 Enhetspris: 37,98 EUR
(316): Volym: 43 Enhetspris: 37,98 EUR
(317): Volym: 43 Enhetspris: 37,98 EUR
(318): Volym: 12 Enhetspris: 37,98 EUR
(319): Volym: 31 Enhetspris: 37,98 EUR
(320): Volym: 137 Enhetspris: 37,98 EUR
(321): Volym: 43 Enhetspris: 37,98 EUR
(322): Volym: 43 Enhetspris: 37,98 EUR
(323): Volym: 43 Enhetspris: 37,98 EUR
(324): Volym: 72 Enhetspris: 37,95 EUR
(325): Volym: 150 Enhetspris: 37,95 EUR
(326): Volym: 51 Enhetspris: 37,9 EUR
(327): Volym: 113 Enhetspris: 37,9 EUR
(328): Volym: 7 Enhetspris: 37,89 EUR
(329): Volym: 38 Enhetspris: 37,89 EUR
(330): Volym: 66 Enhetspris: 37,9 EUR
(331): Volym: 92 Enhetspris: 37,9 EUR
(332): Volym: 38 Enhetspris: 37,89 EUR
(333): Volym: 38 Enhetspris: 37,89 EUR
(334): Volym: 38 Enhetspris: 37,89 EUR
(335): Volym: 38 Enhetspris: 37,89 EUR
(336): Volym: 25 Enhetspris: 37,91 EUR
(337): Volym: 101 Enhetspris: 37,91 EUR
(338): Volym: 150 Enhetspris: 37,93 EUR
(339): Volym: 102 Enhetspris: 37,88 EUR
(340): Volym: 35 Enhetspris: 37,88 EUR
(341): Volym: 21 Enhetspris: 37,94 EUR
(342): Volym: 67 Enhetspris: 37,97 EUR
(343): Volym: 66 Enhetspris: 37,99 EUR
(344): Volym: 120 Enhetspris: 37,99 EUR
(345): Volym: 64 Enhetspris: 37,99 EUR
(346): Volym: 63 Enhetspris: 37,96 EUR
(347): Volym: 180 Enhetspris: 37,98 EUR
(348): Volym: 37 Enhetspris: 37,92 EUR
(349): Volym: 96 Enhetspris: 37,96 EUR
(350): Volym: 46 Enhetspris: 37,96 EUR
(351): Volym: 30 Enhetspris: 37,91 EUR
(352): Volym: 58 Enhetspris: 37,93 EUR
(353): Volym: 55 Enhetspris: 37,95 EUR
(354): Volym: 89 Enhetspris: 37,82 EUR
(355): Volym: 1 Enhetspris: 37,82 EUR
(356): Volym: 89 Enhetspris: 37,82 EUR
(357): Volym: 89 Enhetspris: 37,82 EUR
(358): Volym: 111 Enhetspris: 37,82 EUR
(359): Volym: 54 Enhetspris: 37,87 EUR
(360): Volym: 61 Enhetspris: 37,92 EUR
(361): Volym: 103 Enhetspris: 37,92 EUR
(362): Volym: 103 Enhetspris: 37,92 EUR
(363): Volym: 103 Enhetspris: 37,92 EUR
(364): Volym: 19 Enhetspris: 37,92 EUR
(365): Volym: 251 Enhetspris: 37,92 EUR
(366): Volym: 51 Enhetspris: 37,92 EUR
(367): Volym: 51 Enhetspris: 37,92 EUR
(368): Volym: 402 Enhetspris: 37,92 EUR
(369): Volym: 6 Enhetspris: 37,92 EUR
(370): Volym: 149 Enhetspris: 37,92 EUR
(371): Volym: 97 Enhetspris: 37,92 EUR
(372): Volym: 15 Enhetspris: 37,95 EUR
(373): Volym: 17 Enhetspris: 37,95 EUR
(374): Volym: 6 Enhetspris: 37,95 EUR
(375): Volym: 61 Enhetspris: 37,85 EUR
(376): Volym: 45 Enhetspris: 37,88 EUR
(377): Volym: 53 Enhetspris: 37,95 EUR
(378): Volym: 60 Enhetspris: 37,93 EUR
(379): Volym: 51 Enhetspris: 37,95 EUR
(380): Volym: 59 Enhetspris: 37,89 EUR
(381): Volym: 15 Enhetspris: 37,91 EUR
(382): Volym: 143 Enhetspris: 37,91 EUR
(383): Volym: 121 Enhetspris: 37,91 EUR
(384): Volym: 143 Enhetspris: 37,91 EUR
(385): Volym: 86 Enhetspris: 37,91 EUR
(386): Volym: 42 Enhetspris: 37,88 EUR
(387): Volym: 89 Enhetspris: 37,92 EUR
(388): Volym: 127 Enhetspris: 37,96 EUR
(389): Volym: 6 Enhetspris: 37,96 EUR
(390): Volym: 9 Enhetspris: 37,96 EUR
(391): Volym: 5 Enhetspris: 37,96 EUR
(392): Volym: 111 Enhetspris: 37,96 EUR
(393): Volym: 31 Enhetspris: 37,96 EUR
(394): Volym: 92 Enhetspris: 37,96 EUR
(395): Volym: 6 Enhetspris: 37,96 EUR
(396): Volym: 22 Enhetspris: 37,96 EUR
(397): Volym: 114 Enhetspris: 37,96 EUR
(398): Volym: 104 Enhetspris: 37,99 EUR
(399): Volym: 183 Enhetspris: 37,99 EUR
(400): Volym: 33 Enhetspris: 37,99 EUR
(401): Volym: 150 Enhetspris: 37,99 EUR
(402): Volym: 34 Enhetspris: 37,99 EUR
(403): Volym: 149 Enhetspris: 37,99 EUR
(404): Volym: 183 Enhetspris: 37,99 EUR
(405): Volym: 183 Enhetspris: 37,99 EUR
(406): Volym: 183 Enhetspris: 37,99 EUR
(407): Volym: 84 Enhetspris: 37,89 EUR
(408): Volym: 43 Enhetspris: 37,89 EUR
(409): Volym: 53 Enhetspris: 37,95 EUR
(410): Volym: 53 Enhetspris: 37,95 EUR
(411): Volym: 70 Enhetspris: 37,95 EUR
(412): Volym: 70 Enhetspris: 37,95 EUR
(413): Volym: 70 Enhetspris: 37,95 EUR
(414): Volym: 70 Enhetspris: 37,95 EUR
(415): Volym: 117 Enhetspris: 37,95 EUR
(416): Volym: 47 Enhetspris: 37,95 EUR
(417): Volym: 70 Enhetspris: 37,95 EUR
(418): Volym: 70 Enhetspris: 37,95 EUR
(419): Volym: 29 Enhetspris: 37,95 EUR
(420): Volym: 70 Enhetspris: 37,95 EUR
(421): Volym: 127 Enhetspris: 37,87 EUR
(422): Volym: 115 Enhetspris: 37,87 EUR
(423): Volym: 23 Enhetspris: 37,87 EUR
(424): Volym: 60 Enhetspris: 37,87 EUR
(425): Volym: 69 Enhetspris: 37,95 EUR
(426): Volym: 127 Enhetspris: 37,99 EUR
(427): Volym: 76 Enhetspris: 37,99 EUR
(428): Volym: 22 Enhetspris: 37,99 EUR
(429): Volym: 25 Enhetspris: 37,99 EUR
(430): Volym: 108 Enhetspris: 37,99 EUR
(431): Volym: 31 Enhetspris: 37,98 EUR
(432): Volym: 100 Enhetspris: 37,98 EUR
(433): Volym: 159 Enhetspris: 37,98 EUR
(434): Volym: 46 Enhetspris: 37,98 EUR
(435): Volym: 46 Enhetspris: 37,98 EUR
(436): Volym: 46 Enhetspris: 37,98 EUR
(437): Volym: 46 Enhetspris: 37,98 EUR
(438): Volym: 46 Enhetspris: 37,98 EUR
(439): Volym: 46 Enhetspris: 37,98 EUR
(440): Volym: 54 Enhetspris: 37,99 EUR
(441): Volym: 20 Enhetspris: 37,88 EUR
(442): Volym: 100 Enhetspris: 37,88 EUR
(443): Volym: 44 Enhetspris: 37,9 EUR
(444): Volym: 59 Enhetspris: 37,94 EUR
(445): Volym: 63 Enhetspris: 37,96 EUR
(446): Volym: 14 Enhetspris: 37,96 EUR
(447): Volym: 36 Enhetspris: 37,96 EUR
(448): Volym: 104 Enhetspris: 37,96 EUR
(449): Volym: 84 Enhetspris: 37,99 EUR
(450): Volym: 120 Enhetspris: 37,99 EUR
(451): Volym: 86 Enhetspris: 37,97 EUR
(452): Volym: 223 Enhetspris: 37,97 EUR
(453): Volym: 37 Enhetspris: 37,99 EUR
(454): Volym: 150 Enhetspris: 37,99 EUR
(455): Volym: 34 Enhetspris: 37,95 EUR
(456): Volym: 77 Enhetspris: 37,93 EUR
(457): Volym: 35 Enhetspris: 37,89 EUR
(458): Volym: 4 Enhetspris: 37,97 EUR
(459): Volym: 1 Enhetspris: 37,97 EUR
(460): Volym: 98 Enhetspris: 37,97 EUR
(461): Volym: 175 Enhetspris: 37,97 EUR
(462): Volym: 103 Enhetspris: 37,97 EUR
(463): Volym: 5 Enhetspris: 37,97 EUR
(464): Volym: 98 Enhetspris: 37,97 EUR
(465): Volym: 129 Enhetspris: 37,97 EUR
(466): Volym: 98 Enhetspris: 37,97 EUR
(467): Volym: 8 Enhetspris: 37,99 EUR
(468): Volym: 29 Enhetspris: 37,99 EUR
(469): Volym: 22 Enhetspris: 37,99 EUR
(470): Volym: 29 Enhetspris: 37,99 EUR
(471): Volym: 51 Enhetspris: 37,99 EUR
(472): Volym: 40 Enhetspris: 37,99 EUR
(473): Volym: 40 Enhetspris: 37,99 EUR
(474): Volym: 40 Enhetspris: 37,99 EUR
(475): Volym: 11 Enhetspris: 37,99 EUR
(476): Volym: 11 Enhetspris: 37,99 EUR
(477): Volym: 51 Enhetspris: 37,99 EUR
(478): Volym: 51 Enhetspris: 37,99 EUR
(479): Volym: 51 Enhetspris: 37,99 EUR
(480): Volym: 51 Enhetspris: 37,99 EUR
(481): Volym: 51 Enhetspris: 37,99 EUR
(482): Volym: 41 Enhetspris: 37,99 EUR
(483): Volym: 79 Enhetspris: 37,99 EUR
(484): Volym: 150 Enhetspris: 37,99 EUR
(485): Volym: 79 Enhetspris: 37,99 EUR
(486): Volym: 79 Enhetspris: 37,99 EUR
(487): Volym: 79 Enhetspris: 37,99 EUR
(488): Volym: 47 Enhetspris: 37,99 EUR
(489): Volym: 79 Enhetspris: 37,99 EUR
(490): Volym: 7 Enhetspris: 37,99 EUR
(491): Volym: 7 Enhetspris: 37,99 EUR
(492): Volym: 36 Enhetspris: 37,99 EUR
(493): Volym: 36 Enhetspris: 37,99 EUR
(494): Volym: 79 Enhetspris: 37,99 EUR
(495): Volym: 35 Enhetspris: 37,99 EUR
(496): Volym: 44 Enhetspris: 37,99 EUR
(497): Volym: 79 Enhetspris: 37,99 EUR
(498): Volym: 79 Enhetspris: 37,99 EUR
(499): Volym: 36 Enhetspris: 37,99 EUR
(500): Volym: 43 Enhetspris: 37,99 EUR
(501): Volym: 83 Enhetspris: 37,98 EUR
(502): Volym: 39 Enhetspris: 37,99 EUR
(503): Volym: 24 Enhetspris: 37,99 EUR
(504): Volym: 82 Enhetspris: 37,99 EUR
(505): Volym: 82 Enhetspris: 37,99 EUR
(506): Volym: 49 Enhetspris: 37,95 EUR
(507): Volym: 86 Enhetspris: 37,96 EUR
(508): Volym: 148 Enhetspris: 37,88 EUR
(509): Volym: 31 Enhetspris: 37,88 EUR
(510): Volym: 34 Enhetspris: 37,88 EUR
(511): Volym: 182 Enhetspris: 37,88 EUR
(512): Volym: 61 Enhetspris: 37,78 EUR
(513): Volym: 27 Enhetspris: 37,78 EUR
(514): Volym: 53 Enhetspris: 37,79 EUR
(515): Volym: 13 Enhetspris: 37,79 EUR
(516): Volym: 455 Enhetspris: 37,805 EUR
(517): Volym: 3 Enhetspris: 37,83 EUR
(518): Volym: 4 Enhetspris: 37,83 EUR
(519): Volym: 100 Enhetspris: 37,83 EUR
(520): Volym: 19 Enhetspris: 37,83 EUR
(521): Volym: 74 Enhetspris: 37,83 EUR
(522): Volym: 47 Enhetspris: 37,83 EUR
(523): Volym: 47 Enhetspris: 37,83 EUR
(524): Volym: 112 Enhetspris: 37,83 EUR
(525): Volym: 12 Enhetspris: 37,83 EUR
(526): Volym: 190 Enhetspris: 37,83 EUR
(527): Volym: 190 Enhetspris: 37,83 EUR
(528): Volym: 41 Enhetspris: 37,83 EUR
(529): Volym: 149 Enhetspris: 37,83 EUR
(530): Volym: 121 Enhetspris: 37,83 EUR
(531): Volym: 600 Enhetspris: 37,84 EUR
(532): Volym: 114 Enhetspris: 37,87 EUR
(533): Volym: 41 Enhetspris: 37,91 EUR
(534): Volym: 62 Enhetspris: 37,91 EUR
(535): Volym: 57 Enhetspris: 37,91 EUR
(536): Volym: 13 Enhetspris: 37,91 EUR
(537): Volym: 65 Enhetspris: 37,97 EUR
(538): Volym: 230 Enhetspris: 37,97 EUR
(539): Volym: 14 Enhetspris: 37,97 EUR
(540): Volym: 60 Enhetspris: 37,97 EUR
(541): Volym: 74 Enhetspris: 37,97 EUR
(542): Volym: 169 Enhetspris: 37,97 EUR
(543): Volym: 72 Enhetspris: 37,97 EUR
(544): Volym: 74 Enhetspris: 37,97 EUR
(545): Volym: 74 Enhetspris: 37,97 EUR
(546): Volym: 46 Enhetspris: 37,97 EUR
(547): Volym: 153 Enhetspris: 37,97 EUR
(548): Volym: 24 Enhetspris: 37,97 EUR
(549): Volym: 50 Enhetspris: 37,97 EUR
(550): Volym: 2 000 Enhetspris: 37,955 EUR
(551): Volym: 67 Enhetspris: 37,98 EUR
(552): Volym: 10 Enhetspris: 37,98 EUR
(553): Volym: 107 Enhetspris: 37,98 EUR
(554): Volym: 53 Enhetspris: 37,99 EUR
(555): Volym: 14 Enhetspris: 37,99 EUR
(556): Volym: 261 Enhetspris: 37,99 EUR
(557): Volym: 10 Enhetspris: 37,99 EUR
(558): Volym: 54 Enhetspris: 37,99 EUR
(559): Volym: 11 Enhetspris: 37,99 EUR
(560): Volym: 54 Enhetspris: 37,99 EUR
(561): Volym: 95 Enhetspris: 37,99 EUR
(562): Volym: 95 Enhetspris: 37,99 EUR
(563): Volym: 38 Enhetspris: 37,99 EUR
(564): Volym: 57 Enhetspris: 37,99 EUR
(565): Volym: 109 Enhetspris: 37,99 EUR
(566): Volym: 65 Enhetspris: 37,98 EUR
(567): Volym: 110 Enhetspris: 37,99 EUR
(568): Volym: 39 Enhetspris: 37,99 EUR
(569): Volym: 66 Enhetspris: 37,99 EUR
(570): Volym: 87 Enhetspris: 37,99 EUR
(571): Volym: 87 Enhetspris: 37,99 EUR
(572): Volym: 87 Enhetspris: 37,99 EUR
(573): Volym: 87 Enhetspris: 37,99 EUR
(574): Volym: 87 Enhetspris: 37,99 EUR
(575): Volym: 87 Enhetspris: 37,99 EUR
(576): Volym: 26 Enhetspris: 37,99 EUR
(577): Volym: 87 Enhetspris: 37,99 EUR
(578): Volym: 87 Enhetspris: 37,99 EUR
(579): Volym: 17 Enhetspris: 37,99 EUR
(580): Volym: 70 Enhetspris: 37,99 EUR
(581): Volym: 87 Enhetspris: 37,99 EUR
(582): Volym: 87 Enhetspris: 37,99 EUR
(583): Volym: 45 Enhetspris: 37,99 EUR
(584): Volym: 15 Enhetspris: 37,99 EUR
(585): Volym: 72 Enhetspris: 37,99 EUR
(586): Volym: 70 Enhetspris: 37,99 EUR
(587): Volym: 1 Enhetspris: 37,99 EUR
(588): Volym: 36 Enhetspris: 37,99 EUR
(589): Volym: 143 Enhetspris: 37,96 EUR
(590): Volym: 143 Enhetspris: 37,96 EUR
(591): Volym: 123 Enhetspris: 37,99 EUR
(592): Volym: 155 Enhetspris: 37,99 EUR
(593): Volym: 17 Enhetspris: 37,99 EUR
(594): Volym: 128 Enhetspris: 37,99 EUR
(595): Volym: 14 Enhetspris: 37,99 EUR
(596): Volym: 98 Enhetspris: 37,99 EUR
(597): Volym: 18 Enhetspris: 37,99 EUR
(598): Volym: 51 Enhetspris: 37,99 EUR
(599): Volym: 28 Enhetspris: 37,98 EUR
(600): Volym: 33 Enhetspris: 37,98 EUR
(601): Volym: 279 Enhetspris: 37,98 EUR
(602): Volym: 447 Enhetspris: 37,98 EUR
(603): Volym: 29 Enhetspris: 37,97 EUR
(604): Volym: 45 Enhetspris: 37,99 EUR
(605): Volym: 56 Enhetspris: 37,95 EUR
(606): Volym: 91 Enhetspris: 37,95 EUR
(607): Volym: 91 Enhetspris: 37,95 EUR
(608): Volym: 58 Enhetspris: 37,95 EUR
(609): Volym: 33 Enhetspris: 37,95 EUR
(610): Volym: 4 Enhetspris: 37,95 EUR
(611): Volym: 87 Enhetspris: 37,95 EUR
(612): Volym: 71 Enhetspris: 37,8 EUR
(613): Volym: 15 Enhetspris: 37,91 EUR
(614): Volym: 44 Enhetspris: 37,91 EUR
(615): Volym: 70 Enhetspris: 37,91 EUR
(616): Volym: 36 Enhetspris: 37,91 EUR
(617): Volym: 70 Enhetspris: 37,91 EUR
(618): Volym: 70 Enhetspris: 37,91 EUR
(619): Volym: 70 Enhetspris: 37,91 EUR
(620): Volym: 70 Enhetspris: 37,91 EUR
(621): Volym: 70 Enhetspris: 37,91 EUR
(622): Volym: 35 Enhetspris: 37,91 EUR
(623): Volym: 70 Enhetspris: 37,91 EUR
(624): Volym: 70 Enhetspris: 37,91 EUR
(625): Volym: 27 Enhetspris: 37,91 EUR
(626): Volym: 15 Enhetspris: 37,91 EUR
(627): Volym: 55 Enhetspris: 37,94 EUR
(628): Volym: 11 Enhetspris: 37,98 EUR
(629): Volym: 6 Enhetspris: 37,98 EUR
(630): Volym: 43 Enhetspris: 37,98 EUR
(631): Volym: 43 Enhetspris: 37,98 EUR
(632): Volym: 43 Enhetspris: 37,98 EUR
(633): Volym: 43 Enhetspris: 37,98 EUR
(634): Volym: 43 Enhetspris: 37,98 EUR
(635): Volym: 43 Enhetspris: 37,98 EUR
(636): Volym: 43 Enhetspris: 37,98 EUR
(637): Volym: 43 Enhetspris: 37,98 EUR
(638): Volym: 43 Enhetspris: 37,98 EUR
(639): Volym: 18 Enhetspris: 37,99 EUR
(640): Volym: 68 Enhetspris: 37,99 EUR
(641): Volym: 26 Enhetspris: 37,99 EUR
(642): Volym: 107 Enhetspris: 37,99 EUR
(643): Volym: 223 Enhetspris: 37,99 EUR
(644): Volym: 76 Enhetspris: 37,99 EUR
(645): Volym: 31 Enhetspris: 37,99 EUR
(646): Volym: 76 Enhetspris: 37,99 EUR
(647): Volym: 31 Enhetspris: 37,99 EUR
(648): Volym: 76 Enhetspris: 37,99 EUR
(649): Volym: 110 Enhetspris: 37,99 EUR
(650): Volym: 224 Enhetspris: 37,99 EUR
(651): Volym: 107 Enhetspris: 37,99 EUR
(652): Volym: 631 Enhetspris: 37,9 EUR
(653): Volym: 55 Enhetspris: 37,84 EUR
(654): Volym: 44 Enhetspris: 37,81 EUR
(655): Volym: 28 Enhetspris: 37,81 EUR
(656): Volym: 17 Enhetspris: 37,82 EUR
(657): Volym: 41 Enhetspris: 37,82 EUR
(658): Volym: 210 Enhetspris: 37,82 EUR
(659): Volym: 118 Enhetspris: 37,82 EUR
(660): Volym: 267 Enhetspris: 37,86 EUR
(661): Volym: 87 Enhetspris: 37,87 EUR
(662): Volym: 104 Enhetspris: 37,89 EUR
(663): Volym: 62 Enhetspris: 37,81 EUR
(664): Volym: 402 Enhetspris: 37,76 EUR
(665): Volym: 109 Enhetspris: 37,74 EUR
(666): Volym: 5 Enhetspris: 37,69 EUR
(667): Volym: 126 Enhetspris: 37,69 EUR
(668): Volym: 13 Enhetspris: 37,7 EUR
(669): Volym: 57 Enhetspris: 37,7 EUR
(670): Volym: 11 Enhetspris: 37,7 EUR
(671): Volym: 7 Enhetspris: 37,7 EUR
(672): Volym: 14 Enhetspris: 37,7 EUR
(673): Volym: 64 Enhetspris: 37,7 EUR
(674): Volym: 96 Enhetspris: 37,7 EUR
(675): Volym: 64 Enhetspris: 37,7 EUR
(676): Volym: 58 Enhetspris: 37,72 EUR
(677): Volym: 15 Enhetspris: 37,72 EUR
(678): Volym: 62 Enhetspris: 37,71 EUR
(679): Volym: 85 Enhetspris: 37,71 EUR
(680): Volym: 67 Enhetspris: 37,71 EUR
(681): Volym: 32 Enhetspris: 37,65 EUR
(682): Volym: 71 Enhetspris: 37,61 EUR
(683): Volym: 133 Enhetspris: 37,61 EUR
(684): Volym: 54 Enhetspris: 37,61 EUR
(685): Volym: 80 Enhetspris: 37,6 EUR
(686): Volym: 7 Enhetspris: 37,6 EUR
(687): Volym: 3 Enhetspris: 37,59 EUR
(688): Volym: 69 Enhetspris: 37,59 EUR
(689): Volym: 80 Enhetspris: 37,59 EUR
(690): Volym: 80 Enhetspris: 37,59 EUR
(691): Volym: 80 Enhetspris: 37,59 EUR
(692): Volym: 150 Enhetspris: 37,59 EUR
(693): Volym: 218 Enhetspris: 37,59 EUR
(694): Volym: 80 Enhetspris: 37,59 EUR
(695): Volym: 80 Enhetspris: 37,59 EUR
(696): Volym: 70 Enhetspris: 37,59 EUR
(697): Volym: 8 Enhetspris: 37,59 EUR
(698): Volym: 41 Enhetspris: 37,59 EUR
(699): Volym: 31 Enhetspris: 37,59 EUR
(700): Volym: 80 Enhetspris: 37,59 EUR
(701): Volym: 80 Enhetspris: 37,59 EUR
(702): Volym: 112 Enhetspris: 37,63 EUR
(703): Volym: 132 Enhetspris: 37,63 EUR
(704): Volym: 7 Enhetspris: 37,63 EUR
(705): Volym: 392 Enhetspris: 37,63 EUR
(706): Volym: 200 Enhetspris: 37,63 EUR
(707): Volym: 193 Enhetspris: 37,63 EUR
(708): Volym: 132 Enhetspris: 37,63 EUR
(709): Volym: 96 Enhetspris: 37,62 EUR
(710): Volym: 86 Enhetspris: 37,6 EUR
(711): Volym: 150 Enhetspris: 37,6 EUR
(712): Volym: 36 Enhetspris: 37,54 EUR
(713): Volym: 21 Enhetspris: 37,54 EUR
(714): Volym: 91 Enhetspris: 37,57 EUR
(715): Volym: 150 Enhetspris: 37,57 EUR
(716): Volym: 87 Enhetspris: 37,53 EUR
(717): Volym: 26 Enhetspris: 37,53 EUR
(718): Volym: 100 Enhetspris: 37,53 EUR
(719): Volym: 56 Enhetspris: 37,5 EUR
(720): Volym: 43 Enhetspris: 37,54 EUR
(721): Volym: 75 Enhetspris: 37,58 EUR
(722): Volym: 269 Enhetspris: 37,54 EUR
(723): Volym: 274 Enhetspris: 37,54 EUR
(724): Volym: 25 Enhetspris: 37,54 EUR
(725): Volym: 74 Enhetspris: 37,54 EUR
(726): Volym: 206 Enhetspris: 37,54 EUR
(727): Volym: 25 Enhetspris: 37,54 EUR
(728): Volym: 180 Enhetspris: 37,54 EUR
(729): Volym: 2 Enhetspris: 37,53 EUR
(730): Volym: 223 Enhetspris: 37,53 EUR
(731): Volym: 76 Enhetspris: 37,53 EUR
(732): Volym: 155 Enhetspris: 37,53 EUR
(733): Volym: 223 Enhetspris: 37,53 EUR
(734): Volym: 44 Enhetspris: 37,5 EUR
(735): Volym: 62 Enhetspris: 37,5 EUR
(736): Volym: 62 Enhetspris: 37,5 EUR
(737): Volym: 62 Enhetspris: 37,5 EUR
(738): Volym: 10 Enhetspris: 37,5 EUR
(739): Volym: 52 Enhetspris: 37,5 EUR
(740): Volym: 62 Enhetspris: 37,5 EUR
(741): Volym: 39 Enhetspris: 37,51 EUR
(742): Volym: 41 Enhetspris: 37,52 EUR
(743): Volym: 88 Enhetspris: 37,52 EUR
(744): Volym: 129 Enhetspris: 37,52 EUR
(745): Volym: 264 Enhetspris: 37,54 EUR
(746): Volym: 140 Enhetspris: 37,55 EUR
(747): Volym: 64 Enhetspris: 37,58 EUR
(748): Volym: 47 Enhetspris: 37,57 EUR
(749): Volym: 28 Enhetspris: 37,62 EUR
(750): Volym: 41 Enhetspris: 37,62 EUR
(751): Volym: 41 Enhetspris: 37,62 EUR
(752): Volym: 41 Enhetspris: 37,62 EUR
(753): Volym: 41 Enhetspris: 37,62 EUR
(754): Volym: 17 Enhetspris: 37,62 EUR
(755): Volym: 17 Enhetspris: 37,62 EUR
(756): Volym: 11 Enhetspris: 37,62 EUR
(757): Volym: 11 Enhetspris: 37,62 EUR
(758): Volym: 2 Enhetspris: 37,62 EUR
(759): Volym: 41 Enhetspris: 37,62 EUR
(760): Volym: 40 Enhetspris: 37,62 EUR
(761): Volym: 41 Enhetspris: 37,62 EUR
(762): Volym: 16 Enhetspris: 37,68 EUR
(763): Volym: 94 Enhetspris: 37,68 EUR
(764): Volym: 94 Enhetspris: 37,68 EUR
(765): Volym: 287 Enhetspris: 37,68 EUR
(766): Volym: 228 Enhetspris: 37,6 EUR
(767): Volym: 21 Enhetspris: 37,59 EUR
(768): Volym: 39 Enhetspris: 37,59 EUR
(769): Volym: 38 Enhetspris: 37,59 EUR
(770): Volym: 29 Enhetspris: 37,59 EUR
(771): Volym: 29 Enhetspris: 37,59 EUR
(772): Volym: 87 Enhetspris: 37,59 EUR
(773): Volym: 69 Enhetspris: 37,61 EUR
(774): Volym: 141 Enhetspris: 37,61 EUR
(775): Volym: 33 Enhetspris: 37,58 EUR
(776): Volym: 21 Enhetspris: 37,58 EUR
(777): Volym: 5 Enhetspris: 37,58 EUR
(778): Volym: 69 Enhetspris: 37,55 EUR
(779): Volym: 98 Enhetspris: 37,55 EUR
(780): Volym: 89 Enhetspris: 37,55 EUR
(781): Volym: 92 Enhetspris: 37,53 EUR
(782): Volym: 45 Enhetspris: 37,51 EUR
(783): Volym: 52 Enhetspris: 37,51 EUR
(784): Volym: 46 Enhetspris: 37,49 EUR
(785): Volym: 156 Enhetspris: 37,49 EUR
(786): Volym: 72 Enhetspris: 37,49 EUR
(787): Volym: 54 Enhetspris: 37,49 EUR
(788): Volym: 111 Enhetspris: 37,51 EUR
(789): Volym: 150 Enhetspris: 37,51 EUR
(790): Volym: 45 Enhetspris: 37,5 EUR
(791): Volym: 128 Enhetspris: 37,53 EUR
(792): Volym: 78 Enhetspris: 37,51 EUR
(793): Volym: 59 Enhetspris: 37,51 EUR
(794): Volym: 78 Enhetspris: 37,51 EUR
(795): Volym: 5 Enhetspris: 37,53 EUR
(796): Volym: 57 Enhetspris: 37,53 EUR
(797): Volym: 43 Enhetspris: 37,53 EUR
(798): Volym: 29 Enhetspris: 37,53 EUR
(799): Volym: 14 Enhetspris: 37,53 EUR
(800): Volym: 57 Enhetspris: 37,53 EUR
(801): Volym: 57 Enhetspris: 37,53 EUR
(802): Volym: 57 Enhetspris: 37,53 EUR
(803): Volym: 446 Enhetspris: 37,53 EUR
(804): Volym: 191 Enhetspris: 37,48 EUR
(805): Volym: 182 Enhetspris: 37,48 EUR
(806): Volym: 13 Enhetspris: 37,49 EUR
(807): Volym: 30 Enhetspris: 37,49 EUR
(808): Volym: 17 Enhetspris: 37,49 EUR
(809): Volym: 11 Enhetspris: 37,49 EUR
(810): Volym: 40 Enhetspris: 37,49 EUR
(811): Volym: 7 Enhetspris: 37,49 EUR
(812): Volym: 47 Enhetspris: 37,49 EUR
(813): Volym: 47 Enhetspris: 37,49 EUR
(814): Volym: 47 Enhetspris: 37,49 EUR
(815): Volym: 47 Enhetspris: 37,49 EUR
(816): Volym: 154 Enhetspris: 37,49 EUR
(817): Volym: 47 Enhetspris: 37,49 EUR
(818): Volym: 47 Enhetspris: 37,49 EUR
(819): Volym: 47 Enhetspris: 37,49 EUR
(820): Volym: 10 Enhetspris: 37,53 EUR
(821): Volym: 129 Enhetspris: 37,53 EUR
(822): Volym: 90 Enhetspris: 37,53 EUR
(823): Volym: 20 Enhetspris: 37,53 EUR
(824): Volym: 30 Enhetspris: 37,53 EUR
(825): Volym: 119 Enhetspris: 37,53 EUR
(826): Volym: 21 Enhetspris: 37,53 EUR
(827): Volym: 535 Enhetspris: 37,53 EUR
(828): Volym: 140 Enhetspris: 37,53 EUR
(829): Volym: 145 Enhetspris: 37,52 EUR
(830): Volym: 55 Enhetspris: 37,48 EUR
(831): Volym: 55 Enhetspris: 37,48 EUR
(832): Volym: 55 Enhetspris: 37,48 EUR
(833): Volym: 141 Enhetspris: 37,48 EUR
(834): Volym: 50 Enhetspris: 37,48 EUR
(835): Volym: 50 Enhetspris: 37,48 EUR
(836): Volym: 44 Enhetspris: 37,48 EUR
(837): Volym: 5 Enhetspris: 37,48 EUR
(838): Volym: 96 Enhetspris: 37,48 EUR
(839): Volym: 61 Enhetspris: 37,48 EUR
(840): Volym: 96 Enhetspris: 37,48 EUR
(841): Volym: 61 Enhetspris: 37,48 EUR
(842): Volym: 70 Enhetspris: 37,48 EUR
(843): Volym: 46 Enhetspris: 37,49 EUR
(844): Volym: 4 Enhetspris: 37,49 EUR
(845): Volym: 25 Enhetspris: 37,49 EUR
(846): Volym: 21 Enhetspris: 37,49 EUR
(847): Volym: 22 Enhetspris: 37,49 EUR
(848): Volym: 24 Enhetspris: 37,49 EUR
(849): Volym: 46 Enhetspris: 37,49 EUR
(850): Volym: 46 Enhetspris: 37,49 EUR
(851): Volym: 46 Enhetspris: 37,49 EUR
(852): Volym: 46 Enhetspris: 37,49 EUR
(853): Volym: 91 Enhetspris: 37,48 EUR
(854): Volym: 91 Enhetspris: 37,48 EUR
(855): Volym: 91 Enhetspris: 37,48 EUR
(856): Volym: 91 Enhetspris: 37,48 EUR
(857): Volym: 49 Enhetspris: 37,48 EUR
(858): Volym: 42 Enhetspris: 37,48 EUR
(859): Volym: 48 Enhetspris: 37,49 EUR
(860): Volym: 31 Enhetspris: 37,48 EUR
(861): Volym: 35 Enhetspris: 37,48 EUR
(862): Volym: 35 Enhetspris: 37,48 EUR
(863): Volym: 4 Enhetspris: 37,48 EUR
(864): Volym: 15 Enhetspris: 37,48 EUR
(865): Volym: 16 Enhetspris: 37,48 EUR
(866): Volym: 35 Enhetspris: 37,48 EUR
(867): Volym: 29 Enhetspris: 37,49 EUR
(868): Volym: 87 Enhetspris: 37,49 EUR
(869): Volym: 28 Enhetspris: 37,49 EUR
(870): Volym: 87 Enhetspris: 37,49 EUR
(871): Volym: 87 Enhetspris: 37,49 EUR
(872): Volym: 87 Enhetspris: 37,49 EUR
(873): Volym: 187 Enhetspris: 37,49 EUR
(874): Volym: 46 Enhetspris: 37,5 EUR
(875): Volym: 5 Enhetspris: 37,51 EUR
(876): Volym: 9 Enhetspris: 37,51 EUR
(877): Volym: 55 Enhetspris: 37,51 EUR
(878): Volym: 64 Enhetspris: 37,51 EUR
(879): Volym: 42 Enhetspris: 37,51 EUR
(880): Volym: 22 Enhetspris: 37,51 EUR
(881): Volym: 12 Enhetspris: 37,48 EUR
(882): Volym: 33 Enhetspris: 37,48 EUR
(883): Volym: 33 Enhetspris: 37,48 EUR
(884): Volym: 33 Enhetspris: 37,48 EUR
(885): Volym: 33 Enhetspris: 37,48 EUR
(886): Volym: 42 Enhetspris: 37,48 EUR
(887): Volym: 41 Enhetspris: 37,52 EUR
(888): Volym: 63 Enhetspris: 37,52 EUR
(889): Volym: 30 Enhetspris: 37,53 EUR
(890): Volym: 31 Enhetspris: 37,48 EUR
(891): Volym: 16 Enhetspris: 37,48 EUR
(892): Volym: 50 Enhetspris: 37,48 EUR
(893): Volym: 53 Enhetspris: 37,49 EUR
(894): Volym: 77 Enhetspris: 37,49 EUR
(895): Volym: 17 Enhetspris: 37,48 EUR
(896): Volym: 73 Enhetspris: 37,48 EUR
(897): Volym: 48 Enhetspris: 37,48 EUR
(898): Volym: 23 Enhetspris: 37,51 EUR
(899): Volym: 61 Enhetspris: 37,51 EUR
(900): Volym: 101 Enhetspris: 37,51 EUR
(901): Volym: 141 Enhetspris: 37,51 EUR
(902): Volym: 18 Enhetspris: 37,48 EUR
(903): Volym: 44 Enhetspris: 37,48 EUR
(904): Volym: 18 Enhetspris: 37,48 EUR
(905): Volym: 48 Enhetspris: 37,48 EUR
(906): Volym: 18 Enhetspris: 37,49 EUR
(907): Volym: 29 Enhetspris: 37,49 EUR
(908): Volym: 121 Enhetspris: 37,49 EUR
(909): Volym: 61 Enhetspris: 37,49 EUR
(910): Volym: 17 Enhetspris: 37,48 EUR
(911): Volym: 40 Enhetspris: 37,48 EUR
(912): Volym: 168 Enhetspris: 37,5 EUR
(913): Volym: 77 Enhetspris: 37,49 EUR
(914): Volym: 7 Enhetspris: 37,48 EUR
(915): Volym: 48 Enhetspris: 37,48 EUR
(916): Volym: 80 Enhetspris: 37,48 EUR
(917): Volym: 200 Enhetspris: 37,48 EUR
(918): Volym: 2 Enhetspris: 37,48 EUR
(919): Volym: 2 Enhetspris: 37,48 EUR
(920): Volym: 84 Enhetspris: 37,48 EUR
(921): Volym: 84 Enhetspris: 37,48 EUR
(922): Volym: 84 Enhetspris: 37,48 EUR
(923): Volym: 42 Enhetspris: 37,48 EUR
(924): Volym: 66 Enhetspris: 37,52 EUR
(925): Volym: 52 Enhetspris: 37,52 EUR
(926): Volym: 14 Enhetspris: 37,52 EUR
(927): Volym: 18 Enhetspris: 37,57 EUR
(928): Volym: 32 Enhetspris: 37,57 EUR
(929): Volym: 115 Enhetspris: 37,57 EUR
(930): Volym: 4 Enhetspris: 37,57 EUR
(931): Volym: 1 Enhetspris: 37,57 EUR
(932): Volym: 28 Enhetspris: 37,57 EUR
(933): Volym: 132 Enhetspris: 37,57 EUR
(934): Volym: 32 Enhetspris: 37,57 EUR
(935): Volym: 11 Enhetspris: 37,54 EUR
(936): Volym: 21 Enhetspris: 37,54 EUR
(937): Volym: 32 Enhetspris: 37,54 EUR
(938): Volym: 14 Enhetspris: 37,56 EUR
(939): Volym: 15 Enhetspris: 37,48 EUR
(940): Volym: 18 Enhetspris: 37,48 EUR
(941): Volym: 36 Enhetspris: 37,48 EUR
(942): Volym: 176 Enhetspris: 37,52 EUR
(943): Volym: 61 Enhetspris: 37,52 EUR
(944): Volym: 36 Enhetspris: 37,52 EUR
(945): Volym: 25 Enhetspris: 37,51 EUR
(946): Volym: 47 Enhetspris: 37,5 EUR
(947): Volym: 270 Enhetspris: 37,5 EUR
(948): Volym: 35 Enhetspris: 37,64 EUR
(949): Volym: 74 Enhetspris: 37,59 EUR
(950): Volym: 71 Enhetspris: 37,47 EUR
(951): Volym: 58 Enhetspris: 37,47 EUR
(952): Volym: 7 Enhetspris: 37,47 EUR
(953): Volym: 107 Enhetspris: 37,47 EUR
(954): Volym: 107 Enhetspris: 37,47 EUR
(955): Volym: 266 Enhetspris: 37,47 EUR
(956): Volym: 200 Enhetspris: 37,47 EUR
(957): Volym: 200 Enhetspris: 37,47 EUR
(958): Volym: 71 Enhetspris: 37,47 EUR
(959): Volym: 121 Enhetspris: 37,51 EUR
(960): Volym: 104 Enhetspris: 37,51 EUR
(961): Volym: 45 Enhetspris: 37,51 EUR
(962): Volym: 58 Enhetspris: 37,47 EUR
(963): Volym: 56 Enhetspris: 37,52 EUR
(964): Volym: 70 Enhetspris: 37,59 EUR
(965): Volym: 39 Enhetspris: 37,55 EUR
(966): Volym: 296 Enhetspris: 37,59 EUR
(967): Volym: 68 Enhetspris: 37,56 EUR
(968): Volym: 26 Enhetspris: 37,56 EUR
(969): Volym: 62 Enhetspris: 37,55 EUR
(970): Volym: 39 Enhetspris: 37,54 EUR
(971): Volym: 57 Enhetspris: 37,5 EUR
(972): Volym: 30 Enhetspris: 37,42 EUR
(973): Volym: 45 Enhetspris: 37,42 EUR
(974): Volym: 66 Enhetspris: 37,49 EUR
(975): Volym: 37 Enhetspris: 37,52 EUR
(976): Volym: 32 Enhetspris: 37,45 EUR
(977): Volym: 32 Enhetspris: 37,45 EUR
(978): Volym: 32 Enhetspris: 37,45 EUR
(979): Volym: 32 Enhetspris: 37,45 EUR
(980): Volym: 32 Enhetspris: 37,45 EUR
(981): Volym: 32 Enhetspris: 37,45 EUR
(982): Volym: 51 Enhetspris: 37,45 EUR
(983): Volym: 44 Enhetspris: 37,45 EUR
(984): Volym: 44 Enhetspris: 37,45 EUR
(985): Volym: 190 Enhetspris: 37,45 EUR
(986): Volym: 9 Enhetspris: 37,45 EUR
(987): Volym: 35 Enhetspris: 37,45 EUR
(988): Volym: 36 Enhetspris: 37,45 EUR
(989): Volym: 1 Enhetspris: 37,46 EUR
(990): Volym: 60 Enhetspris: 37,46 EUR
(991): Volym: 40 Enhetspris: 37,46 EUR
(992): Volym: 34 Enhetspris: 37,46 EUR
(993): Volym: 40 Enhetspris: 37,46 EUR
(994): Volym: 37 Enhetspris: 37,46 EUR
(995): Volym: 40 Enhetspris: 37,46 EUR
(996): Volym: 34 Enhetspris: 37,46 EUR
(997): Volym: 40 Enhetspris: 37,46 EUR
(998): Volym: 74 Enhetspris: 37,46 EUR
(999): Volym: 40 Enhetspris: 37,46 EUR
(1000): Volym: 40 Enhetspris: 37,46 EUR
(1001): Volym: 89 Enhetspris: 37,43 EUR
(1002): Volym: 120 Enhetspris: 37,43 EUR
(1003): Volym: 89 Enhetspris: 37,43 EUR
(1004): Volym: 43 Enhetspris: 37,44 EUR
(1005): Volym: 43 Enhetspris: 37,46 EUR
(1006): Volym: 49 Enhetspris: 37,48 EUR
(1007): Volym: 49 Enhetspris: 37,48 EUR
(1008): Volym: 49 Enhetspris: 37,48 EUR
(1009): Volym: 49 Enhetspris: 37,48 EUR
(1010): Volym: 49 Enhetspris: 37,48 EUR
(1011): Volym: 49 Enhetspris: 37,48 EUR
(1012): Volym: 49 Enhetspris: 37,48 EUR
(1013): Volym: 49 Enhetspris: 37,48 EUR
(1014): Volym: 49 Enhetspris: 37,48 EUR
(1015): Volym: 49 Enhetspris: 37,48 EUR
(1016): Volym: 49 Enhetspris: 37,48 EUR
(1017): Volym: 49 Enhetspris: 37,48 EUR
(1018): Volym: 161 Enhetspris: 37,45 EUR
(1019): Volym: 37 Enhetspris: 37,45 EUR
(1020): Volym: 57 Enhetspris: 37,45 EUR
(1021): Volym: 37 Enhetspris: 37,45 EUR
(1022): Volym: 18 Enhetspris: 37,42 EUR
(1023): Volym: 38 Enhetspris: 37,42 EUR
(1024): Volym: 89 Enhetspris: 37,49 EUR
(1025): Volym: 41 Enhetspris: 37,45 EUR
(1026): Volym: 6 Enhetspris: 37,51 EUR
(1027): Volym: 174 Enhetspris: 37,51 EUR
(1028): Volym: 36 Enhetspris: 37,51 EUR
(1029): Volym: 75 Enhetspris: 37,51 EUR
(1030): Volym: 36 Enhetspris: 37,51 EUR
(1031): Volym: 99 Enhetspris: 37,56 EUR
(1032): Volym: 150 Enhetspris: 37,56 EUR
(1033): Volym: 105 Enhetspris: 37,55 EUR
(1034): Volym: 150 Enhetspris: 37,55 EUR
(1035): Volym: 191 Enhetspris: 37,51 EUR
(1036): Volym: 55 Enhetspris: 37,42 EUR
(1037): Volym: 45 Enhetspris: 37,45 EUR
(1038): Volym: 6 Enhetspris: 37,46 EUR
(1039): Volym: 11 Enhetspris: 37,46 EUR
(1040): Volym: 4 Enhetspris: 37,46 EUR
(1041): Volym: 45 Enhetspris: 37,46 EUR
(1042): Volym: 49 Enhetspris: 37,46 EUR
(1043): Volym: 35 Enhetspris: 37,51 EUR
(1044): Volym: 20 Enhetspris: 37,51 EUR
(1045): Volym: 56 Enhetspris: 37,51 EUR
(1046): Volym: 33 Enhetspris: 37,48 EUR
(1047): Volym: 150 Enhetspris: 37,48 EUR
(1048): Volym: 145 Enhetspris: 37,46 EUR
(1049): Volym: 55 Enhetspris: 37,46 EUR
(1050): Volym: 75 Enhetspris: 37,46 EUR
(1051): Volym: 105 Enhetspris: 37,43 EUR
(1052): Volym: 30 Enhetspris: 37,41 EUR
(1053): Volym: 30 Enhetspris: 37,41 EUR
(1054): Volym: 30 Enhetspris: 37,41 EUR
(1055): Volym: 30 Enhetspris: 37,41 EUR
(1056): Volym: 30 Enhetspris: 37,41 EUR
(1057): Volym: 30 Enhetspris: 37,41 EUR
(1058): Volym: 40 Enhetspris: 37,43 EUR
(1059): Volym: 83 Enhetspris: 37,43 EUR
(1060): Volym: 83 Enhetspris: 37,43 EUR
(1061): Volym: 83 Enhetspris: 37,43 EUR
(1062): Volym: 86 Enhetspris: 37,43 EUR
(1063): Volym: 83 Enhetspris: 37,43 EUR
(1064): Volym: 83 Enhetspris: 37,43 EUR
(1065): Volym: 83 Enhetspris: 37,43 EUR
(1066): Volym: 83 Enhetspris: 37,43 EUR
(1067): Volym: 59 Enhetspris: 37,43 EUR
(1068): Volym: 83 Enhetspris: 37,43 EUR
(1069): Volym: 77 Enhetspris: 37,43 EUR
(1070): Volym: 83 Enhetspris: 37,43 EUR
(1071): Volym: 83 Enhetspris: 37,43 EUR
(1072): Volym: 142 Enhetspris: 37,45 EUR
(1073): Volym: 80 Enhetspris: 37,45 EUR
(1074): Volym: 150 Enhetspris: 37,45 EUR
(1075): Volym: 21 Enhetspris: 37,35 EUR
(1076): Volym: 78 Enhetspris: 37,34 EUR
(1077): Volym: 85 Enhetspris: 37,37 EUR
(1078): Volym: 147 Enhetspris: 37,38 EUR
(1079): Volym: 61 Enhetspris: 37,38 EUR
(1080): Volym: 24 Enhetspris: 37,38 EUR
(1081): Volym: 44 Enhetspris: 37,36 EUR
(1082): Volym: 44 Enhetspris: 37,42 EUR
(1083): Volym: 84 Enhetspris: 37,42 EUR
(1084): Volym: 51 Enhetspris: 37,42 EUR
(1085): Volym: 137 Enhetspris: 37,42 EUR
(1086): Volym: 49 Enhetspris: 37,42 EUR
(1087): Volym: 45 Enhetspris: 37,29 EUR
(1088): Volym: 26 Enhetspris: 37,29 EUR
(1089): Volym: 8 Enhetspris: 37,31 EUR
(1090): Volym: 11 Enhetspris: 37,31 EUR
(1091): Volym: 44 Enhetspris: 37,31 EUR
(1092): Volym: 44 Enhetspris: 37,31 EUR
(1093): Volym: 170 Enhetspris: 37,31 EUR
(1094): Volym: 44 Enhetspris: 37,31 EUR
(1095): Volym: 157 Enhetspris: 37,31 EUR
(1096): Volym: 44 Enhetspris: 37,31 EUR
(1097): Volym: 84 Enhetspris: 37,31 EUR
(1098): Volym: 84 Enhetspris: 37,31 EUR
(1099): Volym: 44 Enhetspris: 37,31 EUR
(1100): Volym: 84 Enhetspris: 37,32 EUR
(1101): Volym: 91 Enhetspris: 37,32 EUR
(1102): Volym: 43 Enhetspris: 37,32 EUR
(1103): Volym: 33 Enhetspris: 37,19 EUR
(1104): Volym: 30 Enhetspris: 37,23 EUR
(1105): Volym: 8 Enhetspris: 37,26 EUR
(1106): Volym: 68 Enhetspris: 37,26 EUR
(1107): Volym: 52 Enhetspris: 37,25 EUR
(1108): Volym: 6 Enhetspris: 37,27 EUR
(1109): Volym: 44 Enhetspris: 37,27 EUR
(1110): Volym: 44 Enhetspris: 37,27 EUR
(1111): Volym: 44 Enhetspris: 37,27 EUR
(1112): Volym: 53 Enhetspris: 37,25 EUR
(1113): Volym: 14 Enhetspris: 37,26 EUR
(1114): Volym: 19 Enhetspris: 37,26 EUR
(1115): Volym: 14 Enhetspris: 37,26 EUR
(1116): Volym: 55 Enhetspris: 37,27 EUR
(1117): Volym: 65 Enhetspris: 37,34 EUR
(1118): Volym: 23 Enhetspris: 37,34 EUR
(1119): Volym: 100 Enhetspris: 37,34 EUR
(1120): Volym: 47 Enhetspris: 37,38 EUR
(1121): Volym: 118 Enhetspris: 37,44 EUR
(1122): Volym: 61 Enhetspris: 37,29 EUR
(1123): Volym: 113 Enhetspris: 37,29 EUR
(1124): Volym: 55 Enhetspris: 37,29 EUR
(1125): Volym: 24 Enhetspris: 37,29 EUR
(1126): Volym: 44 Enhetspris: 37,25 EUR
(1127): Volym: 74 Enhetspris: 37,29 EUR
(1128): Volym: 124 Enhetspris: 37,29 EUR
(1129): Volym: 74 Enhetspris: 37,29 EUR
(1130): Volym: 1 Enhetspris: 37,21 EUR
(1131): Volym: 150 Enhetspris: 37,21 EUR
(1132): Volym: 34 Enhetspris: 37,2 EUR
(1133): Volym: 29 Enhetspris: 37,29 EUR
(1134): Volym: 150 Enhetspris: 37,29 EUR
(1135): Volym: 837 Enhetspris: 37,3 EUR
(1136): Volym: 35 Enhetspris: 37,42 EUR
(1137): Volym: 5 Enhetspris: 37,46 EUR
(1138): Volym: 57 Enhetspris: 37,46 EUR
(1139): Volym: 53 Enhetspris: 37,49 EUR
(1140): Volym: 138 Enhetspris: 37,49 EUR
(1141): Volym: 100 Enhetspris: 37,49 EUR
(1142): Volym: 31 Enhetspris: 37,49 EUR
(1143): Volym: 97 Enhetspris: 37,49 EUR
(1144): Volym: 90 Enhetspris: 37,48 EUR
(1145): Volym: 63 Enhetspris: 37,54 EUR
(1146): Volym: 40 Enhetspris: 37,53 EUR
(1147): Volym: 76 Enhetspris: 37,52 EUR
(1148): Volym: 128 Enhetspris: 37,52 EUR
(1149): Volym: 16 Enhetspris: 37,52 EUR
(1150): Volym: 64 Enhetspris: 37,23 EUR
(1151): Volym: 150 Enhetspris: 37,19 EUR
(1152): Volym: 37 Enhetspris: 37,19 EUR
(1153): Volym: 78 Enhetspris: 37,22 EUR
(1154): Volym: 100 Enhetspris: 37,22 EUR
(1155): Volym: 50 Enhetspris: 37,22 EUR
(1156): Volym: 83 Enhetspris: 37,23 EUR
(1157): Volym: 119 Enhetspris: 37,23 EUR
(1158): Volym: 5 Enhetspris: 37,23 EUR
(1159): Volym: 131 Enhetspris: 37,24 EUR
(1160): Volym: 28 Enhetspris: 37,2 EUR
(1161): Volym: 183 Enhetspris: 37,2 EUR
(1162): Volym: 171 Enhetspris: 37,2 EUR
(1163): Volym: 121 Enhetspris: 37,12 EUR
(1164): Volym: 100 Enhetspris: 37,12 EUR
(1165): Volym: 82 Enhetspris: 37,12 EUR
(1166): Volym: 43 Enhetspris: 37,12 EUR
(1167): Volym: 275 Enhetspris: 36,88 EUR
(1168): Volym: 237 Enhetspris: 36,88 EUR
(1169): Volym: 15 Enhetspris: 36,85 EUR
(1170): Volym: 53 Enhetspris: 36,85 EUR
(1171): Volym: 82 Enhetspris: 36,82 EUR
(1172): Volym: 70 Enhetspris: 36,82 EUR
(1173): Volym: 150 Enhetspris: 36,82 EUR
(1174): Volym: 49 Enhetspris: 36,71 EUR
(1175): Volym: 66 Enhetspris: 36,73 EUR
(1176): Volym: 66 Enhetspris: 36,78 EUR
(1177): Volym: 49 Enhetspris: 36,74 EUR
(1178): Volym: 62 Enhetspris: 36,61 EUR
(1179): Volym: 23 Enhetspris: 36,77 EUR
(1180): Volym: 40 Enhetspris: 36,77 EUR
(1181): Volym: 40 Enhetspris: 36,77 EUR
(1182): Volym: 40 Enhetspris: 36,77 EUR
(1183): Volym: 35 Enhetspris: 36,77 EUR
(1184): Volym: 5 Enhetspris: 36,77 EUR
(1185): Volym: 40 Enhetspris: 36,77 EUR
(1186): Volym: 49 Enhetspris: 36,83 EUR
(1187): Volym: 23 Enhetspris: 36,83 EUR
(1188): Volym: 52 Enhetspris: 36,86 EUR
(1189): Volym: 64 Enhetspris: 36,89 EUR
(1190): Volym: 49 Enhetspris: 36,68 EUR
(1191): Volym: 44 Enhetspris: 36,96 EUR
(1192): Volym: 10 Enhetspris: 36,91 EUR
(1193): Volym: 36 Enhetspris: 36,91 EUR
(1194): Volym: 16 Enhetspris: 36,91 EUR
(1195): Volym: 223 Enhetspris: 36,91 EUR
(1196): Volym: 29 Enhetspris: 36,91 EUR
(1197): Volym: 92 Enhetspris: 36,91 EUR
(1198): Volym: 29 Enhetspris: 36,91 EUR
(1199): Volym: 102 Enhetspris: 36,91 EUR
(1200): Volym: 47 Enhetspris: 37,02 EUR
(1201): Volym: 50 Enhetspris: 37,07 EUR
(1202): Volym: 7 Enhetspris: 37,13 EUR
(1203): Volym: 78 Enhetspris: 37,13 EUR
(1204): Volym: 42 Enhetspris: 37,17 EUR
(1205): Volym: 58 Enhetspris: 37,23 EUR
(1206): Volym: 77 Enhetspris: 37,26 EUR
(1207): Volym: 37 Enhetspris: 37,18 EUR
(1208): Volym: 52 Enhetspris: 37,13 EUR
(1209): Volym: 65 Enhetspris: 37,27 EUR
(1210): Volym: 53 Enhetspris: 37,33 EUR
(1211): Volym: 46 Enhetspris: 37,16 EUR
(1212): Volym: 20 Enhetspris: 37,16 EUR
(1213): Volym: 46 Enhetspris: 37,16 EUR
(1214): Volym: 2 Enhetspris: 37,16 EUR
(1215): Volym: 124 Enhetspris: 37,16 EUR
(1216): Volym: 64 Enhetspris: 37,16 EUR
(1217): Volym: 66 Enhetspris: 37,16 EUR
(1218): Volym: 5 Enhetspris: 37,26 EUR
(1219): Volym: 37 Enhetspris: 37,26 EUR
(1220): Volym: 8 Enhetspris: 37,26 EUR
(1221): Volym: 13 Enhetspris: 37,26 EUR
(1222): Volym: 20 Enhetspris: 37,26 EUR
(1223): Volym: 20 Enhetspris: 37,26 EUR
(1224): Volym: 25 Enhetspris: 37,26 EUR
(1225): Volym: 150 Enhetspris: 37,26 EUR
(1226): Volym: 12 Enhetspris: 37,26 EUR
(1227): Volym: 77 Enhetspris: 37,26 EUR
(1228): Volym: 33 Enhetspris: 37,26 EUR
(1229): Volym: 45 Enhetspris: 37,26 EUR
(1230): Volym: 69 Enhetspris: 37,26 EUR
(1231): Volym: 17 Enhetspris: 37,26 EUR
(1232): Volym: 45 Enhetspris: 37,26 EUR
(1233): Volym: 18 Enhetspris: 37,31 EUR
(1234): Volym: 37 Enhetspris: 37,31 EUR
(1235): Volym: 37 Enhetspris: 37,31 EUR
(1236): Volym: 37 Enhetspris: 37,31 EUR
(1237): Volym: 196 Enhetspris: 37,31 EUR
(1238): Volym: 44 Enhetspris: 37,37 EUR
(1239): Volym: 50 Enhetspris: 37,41 EUR
(1240): Volym: 59 Enhetspris: 37,43 EUR
(1241): Volym: 134 Enhetspris: 37,43 EUR
(1242): Volym: 85 Enhetspris: 37,41 EUR
(1243): Volym: 31 Enhetspris: 37,41 EUR
(1244): Volym: 20 Enhetspris: 37,41 EUR
(1245): Volym: 51 Enhetspris: 37,41 EUR
(1246): Volym: 51 Enhetspris: 37,41 EUR
(1247): Volym: 51 Enhetspris: 37,41 EUR
(1248): Volym: 82 Enhetspris: 37,41 EUR
(1249): Volym: 72 Enhetspris: 37,41 EUR
(1250): Volym: 27 Enhetspris: 37,41 EUR
(1251): Volym: 24 Enhetspris: 37,4 EUR
(1252): Volym: 10 Enhetspris: 37,42 EUR
(1253): Volym: 52 Enhetspris: 37,42 EUR
(1254): Volym: 31 Enhetspris: 37,46 EUR
(1255): Volym: 44 Enhetspris: 37,46 EUR
(1256): Volym: 140 Enhetspris: 37,46 EUR
(1257): Volym: 48 Enhetspris: 37,39 EUR
(1258): Volym: 44 Enhetspris: 37,41 EUR
(1259): Volym: 33 Enhetspris: 37,41 EUR
(1260): Volym: 55 Enhetspris: 37,41 EUR
(1261): Volym: 114 Enhetspris: 37,39 EUR
(1262): Volym: 26 Enhetspris: 37,46 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1262): Volym: 193 729 Medelpris: 37,77012 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-08
Handelsplats: XPAC
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 183 Enhetspris: 37,24 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 183 Medelpris: 37,24 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-08
Handelsplats: POSIT (XPOS)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 33 Enhetspris: 37,755 EUR
(2): Volym: 38 Enhetspris: 37,755 EUR
(3): Volym: 61 Enhetspris: 37,755 EUR
(4): Volym: 89 Enhetspris: 37,845 EUR
(5): Volym: 92 Enhetspris: 37,91 EUR
(6): Volym: 35 Enhetspris: 37,9 EUR
(7): Volym: 35 Enhetspris: 37,915 EUR
(8): Volym: 258 Enhetspris: 37,89 EUR
(9): Volym: 158 Enhetspris: 37,35 EUR
(10): Volym: 442 Enhetspris: 37,335 EUR
(11): Volym: 1 331 Enhetspris: 37,315 EUR
(12): Volym: 456 Enhetspris: 37,315 EUR
(13): Volym: 390 Enhetspris: 37,315 EUR
(14): Volym: 1 760 Enhetspris: 36,885 EUR
(15): Volym: 289 Enhetspris: 36,885 EUR
(16): Volym: 264 Enhetspris: 37,15 EUR
(17): Volym: 746 Enhetspris: 37,27 EUR
(18): Volym: 570 Enhetspris: 37,505 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(18): Volym: 7 047 Medelpris: 37,24607 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-08
Handelsplats: UBS MTF (XUBS)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 113 Enhetspris: 37,715 EUR
(2): Volym: 1 386 Enhetspris: 37,77 EUR
(3): Volym: 1 789 Enhetspris: 37,77 EUR
(4): Volym: 36 Enhetspris: 37,755 EUR
(5): Volym: 45 Enhetspris: 37,755 EUR
(6): Volym: 77 Enhetspris: 37,755 EUR
(7): Volym: 61 Enhetspris: 37,76 EUR
(8): Volym: 54 Enhetspris: 37,76 EUR
(9): Volym: 66 Enhetspris: 37,89 EUR
(10): Volym: 78 Enhetspris: 37,745 EUR
(11): Volym: 258 Enhetspris: 37,825 EUR
(12): Volym: 345 Enhetspris: 37,9 EUR
(13): Volym: 128 Enhetspris: 37,9 EUR
(14): Volym: 11 Enhetspris: 37,9 EUR
(15): Volym: 13 Enhetspris: 37,9 EUR
(16): Volym: 324 Enhetspris: 37,9 EUR
(17): Volym: 427 Enhetspris: 37,9 EUR
(18): Volym: 579 Enhetspris: 37,9 EUR
(19): Volym: 1 777 Enhetspris: 37,9 EUR
(20): Volym: 723 Enhetspris: 37,9 EUR
(21): Volym: 352 Enhetspris: 37,9 EUR
(22): Volym: 1 073 Enhetspris: 37,9 EUR
(23): Volym: 214 Enhetspris: 37,9 EUR
(24): Volym: 984 Enhetspris: 37,9 EUR
(25): Volym: 259 Enhetspris: 37,78 EUR
(26): Volym: 12 Enhetspris: 37,875 EUR
(27): Volym: 62 Enhetspris: 37,895 EUR
(28): Volym: 2 010 Enhetspris: 37,97 EUR
(29): Volym: 3 333 Enhetspris: 37,97 EUR
(30): Volym: 258 Enhetspris: 37,93 EUR
(31): Volym: 136 Enhetspris: 37,95 EUR
(32): Volym: 258 Enhetspris: 37,82 EUR
(33): Volym: 300 Enhetspris: 37,77 EUR
(34): Volym: 59 Enhetspris: 37,855 EUR
(35): Volym: 32 Enhetspris: 37,975 EUR
(36): Volym: 3 449 Enhetspris: 37,99 EUR
(37): Volym: 100 Enhetspris: 37,91 EUR
(38): Volym: 603 Enhetspris: 37,985 EUR
(39): Volym: 66 Enhetspris: 37,88 EUR
(40): Volym: 1 834 Enhetspris: 37,98 EUR
(41): Volym: 62 Enhetspris: 37,85 EUR
(42): Volym: 91 Enhetspris: 37,85 EUR
(43): Volym: 130 Enhetspris: 37,965 EUR
(44): Volym: 76 Enhetspris: 37,975 EUR
(45): Volym: 62 Enhetspris: 37,89 EUR
(46): Volym: 66 Enhetspris: 37,55 EUR
(47): Volym: 61 Enhetspris: 37,59 EUR
(48): Volym: 73 Enhetspris: 37,52 EUR
(49): Volym: 9 Enhetspris: 37,52 EUR
(50): Volym: 111 Enhetspris: 37,49 EUR
(51): Volym: 184 Enhetspris: 37,45 EUR
(52): Volym: 305 Enhetspris: 37,49 EUR
(53): Volym: 349 Enhetspris: 37,49 EUR
(54): Volym: 97 Enhetspris: 37,49 EUR
(55): Volym: 723 Enhetspris: 37,51 EUR
(56): Volym: 413 Enhetspris: 37,51 EUR
(57): Volym: 173 Enhetspris: 37,51 EUR
(58): Volym: 60 Enhetspris: 37,49 EUR
(59): Volym: 114 Enhetspris: 37,51 EUR
(60): Volym: 494 Enhetspris: 37,505 EUR
(61): Volym: 37 Enhetspris: 37,485 EUR
(62): Volym: 63 Enhetspris: 37,485 EUR
(63): Volym: 445 Enhetspris: 37,505 EUR
(64): Volym: 61 Enhetspris: 37,5 EUR
(65): Volym: 336 Enhetspris: 37,535 EUR
(66): Volym: 300 Enhetspris: 37,575 EUR
(67): Volym: 425 Enhetspris: 37,515 EUR
(68): Volym: 364 Enhetspris: 37,565 EUR
(69): Volym: 314 Enhetspris: 37,51 EUR
(70): Volym: 128 Enhetspris: 37,53 EUR
(71): Volym: 315 Enhetspris: 37,2 EUR
(72): Volym: 356 Enhetspris: 37,34 EUR
(73): Volym: 335 Enhetspris: 37,34 EUR
(74): Volym: 1 013 Enhetspris: 37,3 EUR
(75): Volym: 901 Enhetspris: 37,3 EUR
(76): Volym: 388 Enhetspris: 37,445 EUR
(77): Volym: 134 Enhetspris: 36,725 EUR
(78): Volym: 62 Enhetspris: 37,15 EUR
(79): Volym: 397 Enhetspris: 37,355 EUR
(80): Volym: 224 Enhetspris: 37,31 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(80): Volym: 33 935 Medelpris: 37,77093 EUR

KONECRANES ABP

Eero Tuulos
Direktör, Investerarrelationer


YTTERLIGARE INFORMATION
Eero Tuulos, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050


Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2017 uppgick koncernens omsättning till 3 136 MEUR. Koncernen har 16 400 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes aktien är noterad på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com