Konecranes Abp: Meddelande i enlighet med 9:e kapitlet, 10:e paragrafen i värdepappersmarknadslagen

KONECRANES ABP  BÖRSMEDDELANDE  12.2.2018 kl. 09:00

Konecranes Abp: Meddelande i enlighet med 9:e kapitlet, 10:e paragrafen i värdepappersmarknadslagen

I enlighet med Värdepappersmarknadslagens 9:e kapitel, 5:e paragraf har Konecranes den 11 februari 2018 mottagit ett meddelande, enligt vilket HC Holding Oy Ab:s ägarandel i aktier och röster har överskridit 10 procent. Den 9 februari 2018 uppgick HC Holding Oy Ab:s innehav till 10,01 procent av Konecranes Abp:s aktier och röster. HC Holding Oy Ab ägs fullständigt av, och är dotterbolag till, Hartwall Capital Oy Ab.

HC Holding Oy Ab:s andel:

 % av aktier och röster (A)% av aktier och röster genom finansiella instrument (B)Summan av %-andelarna (A+B)Totalantalet aktier och röster i målbolaget
Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds10,01 % 10,01 %78 921 906
Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan9,35 %   


Uppgifter om ägar- och röstandelen efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie/aktieslag ISIN-kodAntal aktier och rösterAntal aktier och röster%-andel av aktier och röster%-andel av aktier och röster
 Direkt (VPML 9:5)Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)Direkt (VPML 9:5)Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)
FI0009005870 7 901 238 10,01 %
SUMMA A 7 901 238 10,01 %

KONECRANES ABP

Eero Tuulos
Direktör, Investerarrelationer


YTTERLIGARE INFORMATION
Eero Tuulos, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2017 uppgick koncernens omsättning till 3 136 MEUR. Koncernen har 16 400 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes aktien är noterad på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com