Lindab International AB (publ): Lindabs CFO säger upp sig


13 februari 2018

Lindabs ekonomi- och finansdirektör, Kristian Ackeby, har meddelat sin uppsägning för en ny karriärmöjlighet utanför Lindab. Kristian Ackeby ingår i Lindabs koncernledning och har varit anställd sedan 2015. För att säkerställa övergången kommer Kristian Ackeby under sin uppsägningstid fortsätta i sin roll till dess att Lindab funnit en ersättare. Lindab kommer omgående påbörja rekrytering av en ny CFO.

"På Lindabs vägnar vill vi tacka Kristian Ackeby för hans bidrag och vi önskar honom lycka till i framtiden" säger Fredrik von Oelreich, tillförordnad VD och koncernchef för Lindab.

Slut
__________________

Denna information är sådan information som Lindab International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13/2 2018 kl. 22:00 CET.

Kontakt:

LINDAB 
Fredrik von Oelreich, tillförordnad VD och koncernchef
Email: fredrik.vonoelreich@lindab.com
Telefon: +46 (0)431 85424

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 8 242 MSEK år 2017 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2017 stod Norden för 46 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 18 procent och Övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8775fd1b-ed16-41d0-a475-bfd07eaa929c