Positiv utveckling i provisions- och livförsäkringsnetto

Aktia Bank Abp
Bokslutskommuniké 1.1–31.12.2017
15.2.2018 kl. 8.00

VD Martin Backman

”En fortsatt god utveckling inom fond- och kapitalförvaltning bidrog till ett 18 % högre provisionsnetto i fjärde kvartalet jämfört med fjolåret. Provisionsnettot uppgick till 23,7 (20,1) miljoner euro. Samtidigt ökade livförsäkringsnettot under det fjärde kvartalet till 7,4 (6,1) miljoner euro. Under fjärde kvartalet ökade också räntenettot från in- och utlåningen till 17,3 (14,8) miljoner euro. Avkastningen från likviditetsportföljen och ränteskydden minskade och uppgick till 6,4 (9,3) miljoner euro, vilket ledde till att det totala räntenettot minskade till 21,8 (23,0) miljoner euro. Det jämförbara rörelseresultatet för årets fjärde kvartal uppgick till 11,4 (8,5) miljoner euro, en ökning om 34 %.”

Oktober - december 2017:

  • De totala rörelseintäkterna uppgick till 52,7 (50,6) miljoner euro med en fortsatt stark ökning i provisionsnetto till 23,7 (20,1) miljoner euro.
  • Räntenettot från in- och utlåning uppgick till 17,3 (14,8) miljoner euro. Likviditetsportföljens lägre avkastning under oktober-december om 2,3 miljoner euro och ränteskyddens minskning om 0,6 miljoner euro belastade räntenettot.
  • De totala rörelsekostnaderna ökade med 4 % till 42,0 (40,5) miljoner euro. Rörelsekostnaderna exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 41,8 (39,5) miljoner euro.

Januari - december 2017:

  • Det jämförbara rörelseresultatet för 2017 förbättrades med 4 % och uppgick till 59,9 (57,5) miljoner euro. Rörelseresultatet belastades av omstruktureringskostnader och uppgick till 49,1 (61,5) miljoner euro.

Dividend och utsikter 2018:

  • Mot bakgrund av det förbättrade jämförbara rörelseresultatet föreslår styrelsen en dividend om 0,57 (2016; 0,60 av vilket 0,08 euro hänförde sig till engångsintäkter) euro per aktie.
  • Utsikter 2018: Det jämförbara rörelseresultatet 2018 förväntas uppgå till ungefär samma nivå som det jämförbara rörelseresultatet 2017 (se s. 19).

Nyckeltal

(mn euro)4Q20174Q2016201720163Q20174Q/3Q  2Q20171Q2017
Räntenetto21,823,0-5 %89,695,6-6 %21,51 %22,923,4
Provisionsnetto23,720,118 %91,479,715 %22,08 %24,621,1
Rörelseintäkter totalt52,750,64 %210,3211,3-1 %50,35 %54,253,1
Rörelsekostnader totalt-42,0-40,54 %-160,7-148,48 %-41,71 %-39,7-37,3
Nedskrivningar av krediter och
övriga åtaganden
-0,4-1,5-71 %-0,6-2,2-74 %0,0- -0,1-0,1
Rörelseresultat10,38,619 %49,161,5-20 %8,028 %14,416,4
Jämförbart rörelseresultat111,48,534 %59,957,54 %15,7-27 %16,915,9
Kostnads/intäktstal 0,800,800 %0,760,709 %0,83-4 %0,730,70
Resultat per aktie (EPS), euro0,120,1022 %0,590,74-20 %0,1023 %0,170,20
Eget kapital per aktie (NAV)2, euro9,029,24-2 %9,029,24-2 %8,921 %8,849,34
Avkastning på eget kapital (ROE), %5,54,230 %6,58,0-19 %4,425 %7,48,7
Kärnprimärkapitalrelation2, % 18,019,5-7 %18,019,5-7 %17,34 %18,018,2
Kapitaltäckningsgrad2, % 23,426,3-11 %23,426,3-11 %22,92 %24,324,8
Dividend per aktie (styrelsens förslag)   0,570,60*-5 %    

1 Alternativa nyckeltal utan jämförelsestörande poster, se s. 20, 2 Vid periodens slut, *Av dividenden 2016 hänförde sig 0,08 euro till engångsintäkter

 

AKTIA BANK ABP

Styrelsen

Verkställande direktör, Martin Backman, tfn 010 247 6250
Ekonomidirektör, CFO Outi Henriksson, tfn 010 247 6250
Journalister/Intervjuförfrågningar: Malin Pettersson, tfn 010 247 6369
IR: Anna Gabrán, tfn 010 247 6501, ir(at)aktia.fi


Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.com

Aktia erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, kapitalförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 380 000 kunder betjänas via kontor, webben, mobila gränssnitt och per telefon. Aktias aktier (AKTAV, AKTRV) noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mera information om Aktia finns på www.aktia.com .

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/cb3a37ec-5d2a-40ad-8a35-0e891ed78501

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/90a5bbe8-e9d0-4e8b-a991-cca63361a53d