Vostok New Ventures återköper depåbevis

Stockholm, Feb. 19, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --

Vostok New Ventures Ltd ("Vostok New Ventures" eller "Bolaget") har mellan den 14 februari och den 16 februari 2018 återköpt 20,000 depåbevis (SDB) i Bolaget till ett genomsnittligt pris om 70,92 SEK. Detta motsvarar 0,02% av det totala antalet utestående depåbevis i Vostok New Ventures före återköpen. Bolaget innehar totalt 1 125 952 återköpta depåbevis. Det totala antalet utestående depåbevis i Vostok New Ventures, exklusive återköpta depåbevis, uppgår till 84 562 357.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/d2bb9a79-94be-40c3-b2f8-c76f7f13157c