ContextVision rapporterar god försäljning och stora framsteg inom FoU under det fjärde kvartalet 2017

STOCKHOLM - 22 februari, 2018 - ContextVision, världsledande leverantör av mjukvaror för medicinsk bildbehandling och specialister inom artificiell intelligens, uppvisar stabil försäljning och framsteg inom sitt ambitiösa AI baserade forskningsprogram. Bolaget har en stark marknadsposition och försäljningen i fjärde kvartalet 2017 uppgick till 22,5 MSEK, jämfört med 24,9 MSEK föregående år.

Skillnaden förklaras av en extraordinär order för uppgraderingar för MR kameror i fält under 2016. ContextVision kompenserade för den övervägande delen av skillnaden på helårsbasis och uppnådde totalt 80,5 MSEK i jämförelse med 81,9 MSEK föregående år, då vi hade den högsta försäljningen någonsin.

"Vår 3D ultraljudsprodukt, som fortfarande är unik på marknaden ökade under det fjärde kvartalet. Under de senaste tre åren har försäljningen från denna produkt ökat med 67 procent och vår totala försäljning inom ultraljud ökade under samma period med 32 procent", säger Anita Tollstadius, VD.

På helårsbasis nådde försäljningen av produkter för ultraljud 61,6 MSEK varav 13,2 MSEK härstammar från 3D produkten.

Samtidigt har vårt fokus på forskning och utveckling ökat. Forskningskostnaderna var 6,0 MSEK i fjärde kvartalet och 20,9 MSEK på helårsbasis, inklusive ett forskningsbidrag på 1,3 MSEK från Eurostars.

"Genom den forskning vi bedrivit inom artificiell intelligens, att vi förfinat våra metoder, genererat mer data och satt upp nya rutiner så har vår investering gett väldigt goda resultat. Nu har vi en stark utgångspunkt för nästa fas i produktutvecklingen", säger Tollstadius.

Nya produkter

Under det fjärde kvartalet lanserade ContextVision en ny produktgrupp för ultraljud och en uppgradering av den senaste produkten inom röntgen. Den nya produktgruppen för ultraljud, VolarView(TM), har tagits fram för att möta behoven inom det snabbt växande segmentet med handhållna ultraljudsapparater.

"Vi är redo att möta olika önskemål från både nya och befintliga kunder som rör sig in i det här segmentet", säger Tollstadius.

Produktuppgraderingen inom röntgen syftar till att möta specifika behov för ortopediska röntgenbilder och gör det möjligt att skapa hög bildkvalitet även vid lägre strålningsdoser.

Sökverktyg- ny milstolpe

ContextVision och forskningspartnern HES-SO, Information Systems Institute University of Applied Sciences Western Switzerland, Sierre, i Schweiz, presenterade de allra första resultaten från forskningen kring ett nytt bild-baserat sökverktyg för patologi. Sökverktyget är ett av de produktprojekt som genererats utifrån forskningssamarbetet SL-DESUTO som initierades 2015 och som är delfinansierat av Eurostars.

"Att nå den här milstolpen innebär ett stort steg för ContextVision genom att vi fått bekräftelse på att vi är på väg att utveckla ett unikt verktyg med stort värde för patologer. Verktyget kommer att hjälpa patologer att söka igenom databaser och ta fram digitala bilder för att snabbt hitta liknande fall och på så sätt underlätta och snabba upp den diagnostiska processen", säger Tollstadius.

Nytt AI patent

ContextVision har fått ytterligare patent i USA, för en ny deep learning-teknologi. Patentet täcker en ny generell metod baserad på så kallad supervised deep learning för att kunna optimera bildkvaliteten automatiskt.

"Det här väldigt breda patentet ger oss en stark bas för framtida produkter som syftar till att optimera bildkvaliteten", säger Tollstadius.

För ytterligare information, vänligen kontakta, Anita Tollstadius, VD ContextVision AB, på mobil: +46 70 337 30 26 eller besök www.contextvision.se

###

 

Om ContextVision

ContextVision är ett medicintekniskt mjukvaruföretag som specialiserat sig på bildanalys och artificiell intelligens. ContextVision är den globala marknadsledaren inom bildförbättring och är en mjukvarupartner till ledande tillverkare av bildteknik över hela världen. Dess banbrytande teknik hjälper läkare att noggrant tolka medicinska bilder, en avgörande grund för bättre diagnos och behandling.

ContextVision var branschpionjär för mer än 30 år sedan och satsar kraftigt på FoU för att utveckla nya applikationer av den senaste tekniken inom artificiell intelligens och för att expandera in i den växande digitala patologimarknaden. Den första produkten, ett stöd vid diagnos av prostatacancer, planeras släppas inom en snar framtid.

Företaget är baserat i Sverige, men har även lokal representation i USA, Ryssland, Japan, Kina och Korea. ContextVision är ett svenskt företag och aktien är noterad på Oslo Börs (COV). Mer information om verksamheten finns på http://www.contextvision.com


Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/01c56acb-2616-4d20-9368-bf18e7014102