AroCell AB: Interimsrapport 1 oktober - 31 december 2017

Rapportperiod 1 oktober - 31 december 2017

 • Första resultaten i Promix studien presenterade på ESMO Asia i Singapore
 • Studier med mycket goda resultat på tillämpningar i Cellkultur har presenterats
 • Distributions avtal tecknat med distributör i UK
 • Nettoomsättningen uppgick till 209 (9) KSEK
 • Förlust före finansiella poster uppgick till -5 757 (-1 835) KSEK
 • Förlust efter finansiella poster uppgick till -5 761 (-1 840) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,20 (-0,06) SEK
 • Kassaflöde för perioden uppgick till -2 947 (-6 169) KSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 17 249 KSEK

Delårsrapport 1 januari - 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 502 (54) KSEK
 • Förlust före finansiella poster uppgick till -17 266 (-9 229) KSEK
 • Förlust efter finansiella poster uppgick till -17 270 (-9 235) KSEK
 • Kassaflöde för perioden uppgick till -15 603 (-16 850) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,60 (-0,32) SEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 17 249 KSEK

Väsentliga händelser efter perioden

 • Distributionsavtal tecknat med Green Cross Cell som distributör i Sydkorea. Avtalet omfattar även Taiwan och Kina.

AroCell är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU: s marknadsmissbruksförordning, MAR och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande via Jan Stålemark, klockan 08:25 CET den 22 februari 2018.

Om AroCell
AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210(TM) ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten.                AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.
För mer information, se www.arocell.com. 

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/520b963f-1fe7-47f3-999d-03a9dee90847