Konecranes prestationsbaserade aktiebelöningsprogram 2015 – riktad aktieemission

KONECRANES ABP  BÖRSMEDDELANDE  22.2.2018  kl. 09.30

Konecranes prestationsbaserade aktiebelöningsprogram 2015 – riktad aktieemission

Konecranes Abp:s styrelse har beslutat om en riktad aktieemission för att betala ersättningen för intjäningsperioden 2015-2017 enligt Konecranes prestationsbaserade aktiebelöningsprogram 2015. Beslutet fattades den 21 februari 2018.

Emissionen innebär att totalt 49 363 aktier som innehas av Konecranes Abp överlåts vederlagsfritt till de nyckelpersoner som deltar i programmet, detta enligt programvillkoren. Mer detaljerad information om aktiebelöningsprogrammet finns att tillgå i börsmeddelandet från den 4 februari 2015.

Beslutet om en riktad aktieemission baseras på det bemyndigande som gavs av ordinarie bolagsstämman den 23 mars 2017 och som innebär att maximalt 1 000 000 aktier kan överlåtas inom ramen för bolagets aktiebaserade incitamentsprogram.

Aktierna överlåts till de personer som deltar i programmet den 8 mars 2018. Efter aktieöverlåtelsen innehar bolaget 98 403 egna aktier.KONECRANES ABP

Eero Tuulos
Direktör, investerarrelationer


YTTERLIGARE INFORMATION
Eero Tuulos, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2017 uppgick koncernens omsättning till 3 136 MEUR. Koncernen har 16 400 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes aktien är noterad på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).


DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Stora medier
www.konecranes.com