Arcoma AB: Arcoma växer i Europa

FINANSIELLT SAMMANDRAG     Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättning för kvartalet minskade med 21% till 25 105 (31 638) kSEK. Justerat för avyttrade verksamheter minskade omsättningen med 8%
 • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) sjönk till -155 (2 499) kSEK
 • Resultat efter skatt 270 (1 572) kSEK
 • Resultat per aktie 0,02 (0,15) SEK,
  (innan utspädning 0,03 SEK)


Helåret 2017

 • Nettoomsättning 91 848 (102 081) kSEK, en minskning med 10 % mot föregående år. Justerat för avyttrade verksamheter ökade omsättningen med 5%
 • EBITDA förbättrades till -3 640 (-4 165) kSEK
 • Resultat efter skatt -9 820 (-11 646) kSEK
 • Resultat per aktie -0,78 (-1,30) SEK,
  (innan utspädning -0,95 SEK)


VIKTIGA HÄNDELSER                    Arcoma utvecklar samarbetet med Canon Europa
Bolaget utvecklar samarbetet med Canon Europa och har erhållit rätt att sälja Canons detektorer inom hela EMEA. Arcoma kan därmed leverera kompletta röntgensystem på hela EMEA-marknaden.
 
Arcoma levererar system till skelett- och lunglabb på Helsingborgs Lasarett
Helsingborgs Lasarett inom region Skåne väljer Arcoma som leverantör när man uppgraderar sina röntgenrum. Totalt är ordern värd ca 4 MSEK. Ett system levererades och installerades under fjärde kvartalet. Installation av ytterligare ett komplett labb är försenat av kunden och förväntas faktureras i andra kvartalet 2018. I avtalet ingår option på ännu ett system inom region Skåne under perioden fram till och med 2020.
 
EFTER PERIODEN                         
Arcoma Precision godkänd i Indonesien, första leveransen skedde i februari 2018
Arcoma har nått produktgodkännande för Arcoma Precision i Indonesien. Produktgodkännandet innebär att bolaget förväntar sig att Arcoma Precision inom ett år skall kunna säljas till offentliga sjukhus i Indonesien utan föregående upphandlingsprocess. I nuläget innebär produktgodkännandet att Arcoma Precision kan säljas genom offentliga upphandlingar eller till privata aktörer i landet.

Jesper Söderqvist ny VD
Jesper Söderqvist tillträder som VD från 12 februari 2018

                                                               

VD KOMMENTAR      
Det är med allvar och entusiasm jag ser fram mot möjligheten att få leda Arcoma. Jag har erfarenhet av kommersialisering av produkter globalt både inom radiologi och strålterapi och tar med mig erfarenheter från bolag som Sectra, Philips och Elekta. Att få jobba med affärs och produktutveckling inom medicinteknik tillsammans med kunder och partners är något som jag finner enormt stimulerande. Jag ser framemot att utveckla Arcomas strategi till gagn för både patienter, kunder och aktieägare.

Vi vet alla att sjukvården står inför stora utmaningar att öka produktiviteten. I många fall finns behov av snabb och tillförlitlig bilddiagnostik för att få snabb diagnos och säkert ta hand om patienter. Arcoma kan idag erbjuda kompletta röntgenlabb med erkänt hög kvalitet och bra användbarhet. Våra kunder gillar helt enkelt att använda vår utrustning. Nya krav kommer att ställas på bilddiagnostik och det finns många möjligheter att utveckla nya lösningar i framtiden. Arcomas nuvarande produktportfölj, installerade bas och partnernätverk är en stor tillgång för att skapa framtida tillväxt.

När detta skrivs ser jag framemot den europeiska röntgenkongressen ECR i Wien där jag kommer få möjlighet att träffa både kunder och partners. Precis som vid den amerikanska mässan RSNA i december kommer vi där visa Arcomas Precision system i Canons monter. Under RSNA exponerade vi våra produkter för intresserade kunder globalt, vilket ger möjlighet att på sikt skapa nya affärer i både Nordamerika och Asien samtidigt som vi fortsätter växa i Europa. I Hong Kong och Singapore har vi skapat fina referensinstallationer på prestigesjukhus, vilket är en bekräftelse på Arcomas konkurrenskraft.

Samarbetet med Canon gör att vi nu kan sälja kompletta system under Arcomas varumärke med Canondetektorer så att vi har ett starkt erbjudande till de mest krävande sjukhusen.

Omsättning och resultat fjärde kvartalet
Arcoma fortsätter att växa i Europa och mellanöstern. Tillväxten i regionen gäller både äldre och nya distributörer. I Sverige försenades byggnationerna i Helsingborg, vilket innebar att vi bara fick leverera ett av de två planerade systemen i december. Den andra delen i affären sker inte förrän under andra kvartalet 2018. Även i Asien drog ett par affärer ut på tiden, bland dem vårt första system till Indonesien, där produktgodkännandet blev klart först i januari 2018. Tillsammans gjorde dessa förseningar att vi inte nådde våra mål för fjärde kvartalet och omsättningen på röntgenprodukter backade med 8% i jämförelse med samma period 2016.

Resultatet 2017 var en besvikelse, men jag ser att det finns stor potential att öka affärsaktiviteten 2018, med målet att lyfta resultatet kommande år och samtidigt säkerställa att vi gör rätt saker för att bygga ett starkt Arcoma på längre sikt.

            Jesper Söderqvist
VD, Arcoma AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Jesper Söderqvist, VD, jesper.soderqvist@arcoma.se  0470 - 70 69 85 alt. 070 - 689 05 90

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 07.45

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c0cf5675-5e1c-4bcc-bc39-0b3b821d2a22