ZetaDisplay: QYN i Holland har tecknat order värd 6 miljoner kronor

Sverige, 2018-02-23 09:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

QYN BV, som är en del av ZetaDisplay-koncernen, har tecknat en ny order för leverans av bolagets Digital Signage plattform till en befintlig kund som är en ledande aktör inom telekombranschen i Benelux.

ZetaDisplay bedömer värdet att uppgå till ca 6 miljoner kronor under en tvåårsperiod och installation börjas omgående.

- Jag ser det som ett kvitto på att kunden är nöjd med vår leverans och vårt erbjudande. Vi levererar till kunden ett mycket innovativt koncept som också visar att framtiden för detaljhandeln börjar idag, säger Leif Liljebrunn CEO ZetaDisplay AB (publ).

QYN BV är en del av svenska ZetaDisplay-koncernen, en internationell aktör inom Digital Signage. QYN är Hollands största och ledande leverantör av Digital Signage med lång erfarenhet i branschen och med ett trettiotal medarbetare. QYN:s kundbas omfattar bland annat ING Bank, SNS Bank, PwC, KPN , Intersport, Randstad , Total, Amsterdam RAI, Luxaflex med flera. Bolaget har en ledande position inom detaljhandel och digital kommunikation i publika miljöer.

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen. Bolaget har cirka 130 anställda och försäljningskontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland.

 

Vid frågor kontakta:

ZetaDisplay AB (publ)
CEO Leif Liljebrunn
Telefon: +46 70 845 80 52
E-mail:
leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ZetaDisplay ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Leif Liljebrunns försorg för offentliggörande den 23 februari 2018 kl 09.50.

 

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan den 4 december 2017 på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, med kortnamnet ZETA. Mer information finns på http://www.zetadisplay.com.

Om Digital Signage och multikanalkommunikation

ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden. Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på de digitala bildskärmarna.