Acarix : Bokslutskommuniké, januari - december 2017

Press release
Malmö, 26 februari, 2018

Bokslutskommuniké, januari - december 2017

CADScor®System
lanserat på viktiga marknader

"Under 2017 uppnådde vi historiska milstolpar på Acarix: den viktigaste var vår första kommersiella order på ett CADScor®System i juni, vilket var en bekräftelse på att kommersialiseringsprogrammet löpte enligt plan. "

Utdrag ur vd SØREN RYSHOLT CHRISTIANSENs kommentar till bokslutskommunikén.

Fjärde kvartalet (oktober-december) 2017 jämfört med samma period 2016

 • Under kvartalet såldes 4 CADScor®Systems och 480 engångsplåster, vilket generade intäkter på 230 kSEK (0) med ett bruttoresultat om 173 kSEK och en bruttomarginal på 75 procent
 • Rörelsekostnader uppgick till 12 412 kSEK (15 043)
 • Resultat före skatt uppgick till -12 267 kSEK (-15 421)
 • Nettokassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 285 kSEK (-2 063)
 • Totalt eget kapital uppgick till 128 939 kSEK (155 516)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,55 SEK (-0,87)

Händelser före den 31 december 2017

 • VD Søren Rysholt Christiansen har per den 6 november 2017 sagt upp sig, och kommer att lämna bolaget senast i slutet av februari 2018.

Räkenskapsåret 2017 jämfört med 2016

 • Sedan kommersialiseringen av CADScor®System under andra kvartalet har totalt 10 CADScor®Systems och 1 360 engångsplåster sålts och genererat totalt 638 kSEK i intäkter. Bruttoresultat om 430 kSEK, en bruttomarginal om 67 procent.
 • Rörelsekostnader uppgick till 31 173 kSEK (26 790)
 • Resultat före skatt uppgick till -30 736 kSEK (-51 055)
 • Nettokassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -40 539 kSEK (-9 056)
 • Behållning av likvida medel uppgick till 103 457 kSEK (145 895)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,29 SEK (-3,68). Inga utspädningseffekter uppkom.

Händelser efter den 31 december 2017

 • Acarix och CADScor®System presenterades för andra året i rad på Medtech Showcase i San Fransisco, 8-10 januari. Detta utgjorde ett utmärkt tillfälle att träffa möjliga samarbetspartners i USA och internationellt.
 • Acarix tillkännagav att man inlett en studie som utförs vid ett antal olika forskningscenter med sitt portabla CADScor®System för en icke-invasiv akustisk kartläggning utan röntgen för att kunna utesluta kranskärlssjukdom ("CAD"). Resultaten från den omfattande studien väntas bli tillgängliga i början av år 2020. Acarix är av uppfattningen att systemet har potential att både avsevärt förbättra utredningen av patienter och minska behovet av ytterligare kostsamma invasiva diagnosmetoder.
 • Den 23 februari utsågs Christian Lindholm till interims VD. Den kompletta bokslutskommunikén finns tillgänglig via länk nedan eller på www.acarix.com

 

Kontakt:

Christian Lindholm, interim VD, E-post: secli@acarix.com, Telefon: 0705 118333

Denna information är sådan information som Acarix AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen offentliggjordes för publicering, genom ovanstående kontaktpersons försorg, kl. 09:00 den 26 februari 2018.

 

Till redaktionen:

Acarix grundades 2009 och sedan 2010 har danska riskkapitalföretagen Sunstone Life Science Ventures och Seed Capital finansierat utvecklingen av bolaget och stöttat det mot en introduktion på marknaden. Acarix noterades på Nasdaq First North Premier 2016 och har en mycket erfaren ledningsgrupp.

Acarix CADScor®System kombinerar ultrakänslig, akustisk detektering av turbulent arteriellt flöde och myokardrörelse med avancerade algoritmer i en bärbar enhet för att ge ett patientspecifikt CAD-score. Med systemet, som har validerats kliniskt, kan risken för kranskärlssjukdom bedömas på mindre än 10 minuter.

Se mer på www.acarix.com.

 

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/15d98a5e-aa7e-4c71-b327-41db1cb343ed

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/66369cc2-1d00-4aea-9714-b2531a507392