C-RAD tecknar avtal om bildplattan GEMini

C-RAD meddelar i dag att ett avtal har tecknats med det kinesiska bolaget Beijing HGPT Technology & Trade Co., Ltd avseende inköp av och samarbete kring portalbilds- och dosimetridetektorn GEMini.

Avtalet ger HGPT rättigheter att utveckla en portalbildslösning för den kinesiska marknaden. Som en del av avtalet avser båda parter att inleda ett kliniskt samarbetet med Fudan University Shanghai Cancer Center i syfte att skapa en lokal referenssite och att stödja den kliniska implementationen av GEMini i Kina. Avsikten är att ta fram en lösning som kan säljas till sjukhus för att uppgradera deras existerande linjäracceleratorer med ett bildgivande system. Lösningen kommer även att säljas till OEM-kunder i Kina.  

GEMini™ är en röntgenbildplatta som är optimerad för så kallade portalbilder och för portaldosimetri. Portalbilderna används för att positionera och verifiera patientens position baserat på inre strukturer såsom skelett eller i vissa fall inopererade guldmarkörer. Genom att låta bildplattan samla in data under hela strålsessionen kan dosen, som levererats till patient räknas ut, sk. portaldosimetri. GEMini-detektorn är från grunden utvecklad för att tillgodose de senaste kraven inom dessa användningsområden. GEMini-detektorns unika teknologi gör den stråltålig samtidigt som den möjliggör optimal dosimetrisk prestanda.

Denna order på GEMini har ett strategiskt värde för bolaget, och uppgår till ett värde om ca 1,5 Mkr. Ordern inkluderas i orderingången för det första kvartalet 2018 och leverans kommer att ske under 2018. HGPT är sedan tidigare distributör för C-RADs högteknologiska ytskanningssystem och avancerade lasrar för patientpositionering.

Kommentar från Mrs. Wenbing, VD på HGPT:
“ Jag är mycket glad över att få samarbeta med C-RAD i detta nya projekt. HGPT och C-RAD har samarbetat under en lång tid, relationen började redan i samband med att C-RAD lanserade sin första produkt på den kinesiska marknaden. Jag är förväntansfull inför att samarbeta med C-RAD i utvecklandet en ny lösning för den kinesiska marknaden, och att därmed kunna tillföra ytterligare värde till den kinesiska strålterapimarknaden och de kinesiska patienterna. Detta avtal förstärker meddelandet till våra kunder – att HGPT är ett ledande bolag inom avancerade lösningar för strålterapi.“

“Jag är mycket glad att vi nu har mottagit den första ordern på GEMini-teknologin. Detta projekt innebär en bra möjlighet för C-RAD att demonstrera detektorns prestanda. Samtidigt som jag är förväntansfull på denna möjlighet och de tekniska framsteg som har gjorts, kommer GEMini inte att driva bolagets tillväxt på kort eller medellång sikt. Marknadens intresse för mycket exakt patientpositionering och patientövervakning ökar stadigt till följd av en bred implementation av behandlingstekniker”, säger Tim Thurn, VD på C-RAD.

Om Beijing HGPT Technology & Trade Co., Ltd.:

HGPT grundades 1998. Bolaget har sitt huvudkontor i Beijing och har redan etablerade kontor i Shanghai Xian. HGPT är en professional leverantör av hellösningar för strålterapimarknaden som erbjuder konsultation, försäljning och service till en ständigt ökande kundbas.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 50 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2018 kl. 8:55 CET.

PR 20180308 Order GEMini (SWE)

PR 20180308 Order GEMini (SWE)