Konecranes Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Timo Leskinen

Den anmälningsskyldiga
Namn:Leskinen, Timo 
Befattning:Annan person i högsta ledningen
   
Första anmälan 
Referensnummer:549300EF0CDEQZBMA096_20180309144910_82
   
Emittent
Namn: Konecranes Plc
LEI:549300EF0CDEQZBMA096
   
Detaljer om transaktionerna
Transaktionens datum:2018-03-08+02:00
Transaktionens karaktär:Mottagande av aktiebonus eller aktiearvode
 
Instrument:Aktie
ISIN:FI0009005870
 
Volym:1026
Enhetspris:0.00 Euro
 
Aggregerad information om transaktionerna
Volym:1026
Medelpris:0.00 Euro


KONECRANES ABP

Eero Tuulos
Direktör, Investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Eero Tuulos, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2017 uppgick koncernens omsättning till 3 136 MEUR. Koncernen har 16 400 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes aktien är noterad på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com