Koncernnyheter

ACTIVE BIOTECH: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud...
Aktia avslutar samarbetsförhandlingarna
Aktia Bank Abp Pressmeddelande Aktia avslutar samarbetsförhandlingarna Aktias samarbetsförhandlingar som inleddes 18.2 har slutförts. Efter slutförandet av förhandlingarna har bolaget fattat beslut om ändringar, till följd av vilka Aktia kommer att dra...
Bufab Group: Delårsrapport januari - mars 2021
FORTSATT STARK TILLVÄXT OCH KRAFTIGT FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET. FÖRSTA KVARTALET 2021 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 423 (1 316) MSEK. Den organiska tillväxten var +14 procent och orderingången klart högre än nettoomsättningen Rörelseresultatet...
Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari – mars 2021
Kort om kvartalet Omsättningsökning i konstant valuta om 32 procent gentemot motsvarande kvartal 2020. Den första datorn med Fingerprints nya PC-lösning lanserades. Den senaste generationen av Fingerprints T-Shape®-sensormodul och programvaruplattform...
Maha Energy AB publicerar Årsrapport och Hållbarhetsrapport för 2020
Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar Årsrapporten och Hållbarhetsrapporten för 2020. Rapporterna finns bifogade i detta pressmeddelande (på engelska och svenska) och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.mahaenergy.ca För merinformation,...
Auriant Mining AB (publ.) publicerar verksamhetsuppdatering för 3 månader 2021
Viktiga händelser: Den totala malmbaserade guldproduktionen under Q1 2021 var 209,7 kg (6 743 oz), jämfört med 278 kg (8 938 oz) under Q1 2021, en minskning med 25% eller 68,3 kg (2 196 oz), men i linje med produktionsplan 2021. Under Q1 2020 var guldförsäljning...
Fingerprint Cards AB (publ): tidigarelagd publicering av delårsrapport för det första kvartalet 2021
Fingerprint Cards AB (publ) meddelade idag att delårsrapporten för det första kvartalet 2021 kommer att publiceras tisdagen den 20 april kl. 07:00 CEST, istället för den 29 april som tidigare meddelats. Mot bakgrund av att arbetet med rapporten kan slutföras...
Sdiptech AB (publ) - Kallelse till årsstämma 2021 i Sdiptech AB (publ)
Pressmeddelande 19 april 2021, 18:00 Kallelse till årsstämma 2021 i Sdiptech AB (publ) Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. Enligt en tillfällig lag (2020:198) som syftar...
Kallelse till årsstämma
P R E S S R E L E A S E Stockholm, 19 april 2021 Aktieägarna i BTS Group AB (publ), org.nr 556566-7119 (”bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021. Mot bakgrund av den pågående pandemin och risken för spridning av covid-19 samt med beaktande...
Saniona tillkännager partnerskap med Foundation for Prader-Willi Research (FPWR) för att stödja sin kliniska studie med Tesomet på Prader-Willis syndrom (PWS)
PRESSMEDDELANDE 19 april 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att ett partnerskap har ingåtts med stiftelsen Foundation for Prader-Willi Research (FPWR). Målet är att...
Press- och analytikermöte
Tisdagen den 27 april 2021, kl 08:30, publiceras Bilias delårsrapport för första kvartalet 2021. Samma dag arrangerar Bilia press- och analytikermöten, där CEO Per Avander och CFO Kristina Franzén presenterar rapporten och svarar på frågor. Det blir ett...
Stockwik rekryterar Rickard Henze som COO
Stockwik Förvaltning AB (publ) har anställt Rickard Henze som ny Chief Operating Officer. Rickard kommer senast från Nordea där han bland annat varit chef för den svenska delen av aktieanalys. Han tillträder per idag. ”Stockwik har vuxit kraftigt på sistone...
Riskkapitalist från Silicon Valley med MIT-bakgrund ny vd i Anoto
Stockholm, den 19 april 2021 – Styrelsen för Anoto Group AB (publ) (“Anoto” eller “Bolaget”) har utsett en ny vd för Bolaget. Perry Ha, som tidigare varit bolagets styrelseordförande, tar över rollen som vd när den tidigare vd:n Joonhee Won avgår. Joonhee Won kommer...
Active Biotech och NeoTX tillkännager IND-godkännande från FDA för klinisk fas II-studie med naptumomab
En fas IIa-studie i icke-småcellig lungcancer förväntas starta rekrytering i USA under andra halvåret 2021 Lund, 19 april 2021 - Active Biotech AB (publ) (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och NeoTX tillkännager idag att man har erhållit godkännande av en Investigational...
Immunicum tillkännager presentationer vid kommande vetenskapliga möten i april och maj
Pressrelease 19 april 2021 Immunicum tillkännager presentationer vid kommande vetenskapliga möten i april och maj Immunicum AB (publ) meddelade idag att bolaget kommer att delta och göra ett flertal presentioner gällande sina två program...