Koncernnyheter

Systemairs rapport för det tredje kvartalet presenteras den 11 mars
Pressmeddelande 2 mars 2021 Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) delårsrapport Q3 för räkenskapsåret 2020/21 kommer att offentliggöras kl. 08:00 CET den 11 mars 2021. En telefonkonferens arrangeras kl. 09:00 CET den 11 mars 2021. Rapporten presenteras...
Karolinska Development utser Per Aniansson till ny finansdirektör och Investment Director
STOCKHOLM, SVERIGE 1 mars 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att Per Aniansson har utsetts till ny finansdirektör och Investment Director. Han har omfattande erfarenhet av investeringsverksamhet, affärsutveckling och finansiering...
Nexstim Abp: Beslut vid extra bolagstämma
Företagsmeddelande, Helsingfors den 1 mars 2021 kl. 14.00 (EET) Nexstim Abp: Beslut vid extra bolagstämma Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS: STO ) (”Nexstim” eller ”bolag”) meddelar om följande beslut vid extra bolagsstämman som hölls den 1 mars 2021: 1 Bemyndigande...
Substansvärdet per den 28 februari 2021
Den 28 februari 2021 var substansvärdet 299 kronor per aktie. Sista stängningskurs den 26 februari 2021 var 300,00 kronor för A-aktien och 278,90 kronor för C-aktien. Stockholm den 1 mars 2021 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare...
Hexatronic förvärvar 75% av det tyska FTTH-kompetenscentret TK-KONTOR-FREITAG GmbH
Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 1 mars 2021 Hexatronic förvärvar 75% av det tyska FTTH-kompetenscentret TK-KONTOR-FREITAG GmbH Hexatronic Group AB (publ) (“Hexatronic”) har den 1 mars 2021 förvärvat 75% av aktierna i TK-KONTOR-FREITAG...
Fingerprint Cards AB (publ) kommunicerar intäktsprognos för det första kvartalet 2021
Fingerprint Cards AB ( Fingerprints ) har beslutat att, från och med det första kvartalet 2021, offentliggöra intäktsprognoser för innevarande kvartal. Syftet med detta är att öka transparensen när det gäller utvecklingen på kort sikt för Fingerprints världsledande...
Immunicum AB (publ) meddelar att Jeroen Rovers har utsetts till medicinsk chef
Pressmeddelande 1 mars 2021 Immunicum AB (publ) meddelar att Jeroen Rovers har utsetts till medicinsk chef Immunicum AB (publ; IMMU.ST) meddelar idag att Jeroen Rovers, M.D., Ph.D. har utsetts till medicinsk chef (Chief Medical Officer, CMO). Utnämningen...
Bokslutskommuniké januari–december 2020
Fjärde kvartalet 2020 Nettoomsättningen minskade till 19 MSEK (31) Bruttomarginalen ökade till 86 % (64 %) Rörelseresultatet minskade till -20 MSEK (-14) Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,24 SEK (-0,02) Den 16 december 2020 beslutade...
Mandalay Resources Corporation tillkännager resultatrapporten för fjärde kvartalet och helåret 2020
TORONTO, Feb. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) är glada över att tillkännage resultatrapporten för fjärde kvartalet och helåret som slutade den 31 december 2020. Bolagets konsoliderade...
Rättelse: Terranet Bokslutskommuniké 2020 med MAR märkning samt bifogad Bokslutskommuniké
Terranet Holding AB utfärdar en rättelse av dagens pressmeddelande gällande bolagets Bokslutskommuniké för 2020, som publicerades kl. 08:45 2021-02-26. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-närkning samt Bifogad Bokslutskommuniké. Till...
Ålandsbanken Abp riktad emission inom ramen för ersättningssystem för rörliga ersättningar till ledningsgruppen och nyckelpersoner
Ålandsbanken Abp Börsmeddelande 26.2.2021 kl. 16.00 Ålandsbanken Abp riktad emission inom ramen för ersättningssystem för rörliga ersättningar till ledningsgruppen och nyckelpersoner Ålandsbanken Abps styrelse har idag beslutat om riktad nyemission....
Karolinska Development utser Johan Dighed till vice vd
STOCKHOLM, SVERIGE 26 februari 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att Johan Dighed har utsetts till vice vd. Han tillträder positionen omgående och kommer vid sidan av sina nya arbetsuppgifter även fortsättningsvis att inneha...
Ålandsbanken Abps årsredovisning för 2020 har publicerats
Ålandsbanken Abp Årsredovisning 26.2.2021 Kl. 15.30 Ålandsbanken Abps årsredovisning för 2020 har publicerats Ålandsbanken Abps årsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport 2020 har i dag publicerats på svenska och engelska. Samtidigt publicerades...
Sinch AB (publ): Ändring av antalet aktier och röster i Sinch AB (publ)
Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Det totala antalet aktier och röster i Sinch AB (publ), org.nr 556882-8908 (”Sinch”), har under februari månad ändrats till följd av att 1 534 582 nya aktier har emitterats i en apportemission till Movile International...
Bokslutskommuniké 2020 och Terranets höjdpunkter under året, bolaget beskriver nya milstolpar för året framåt 2021
Lund, Sverige, 26 februari 2021 - Terranet AB (Terranet / företaget), (Nasdaq: TERRNT-B.ST), utvecklare av avancerat förarstöd och banbrytande 3D-sensorstekniken VoxelFlow™, presenterade idag sin Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2020....