Koncernnyheter

NGS Group AB: Årsstämmokommuniké 2021
Aktieägarna i NGS Group AB (publ) höll den 23 april 2021 kl. 15:00 årsstämma varvid i huvudsak följande beslut fattades. • Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020 fastställdes....
Nilörngruppen publicerar Årsredovisningen och Hållbarhetsrapporten för 2020
Nilörngruppen AB publicerade idag Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2020 på bolagets webbplats, www.nilorn.se. Borås den 23 april 2021 Vid frågor kontakta: Krister Magnusson CEO M: +46 704 852 114 E: krister.magnusson@nilorn.com Dennainformation...
Delårsrapport januari-mars 2021
• Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 108 MSEK (115), en minskning med 6,1%. • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 1,3 MSEK (2,6), rörelsemarginal 1,2% (2,3). Regeringens stödpaket med nedsatta sociala avgifter påverkade...
Kvalitena ökar sitt ägande i Oscar Properties efter stor fastighetsaffär
Kvalitena AB (publ)(”Kvalitena”), har idag tecknat avtal med Oscar Properties Holding AB (publ) om att avyttra 16 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 930 miljoner kronor med ett årligt driftnetto uppgående till cirka 60 miljoner kronor. Förvärvet...
Stämmokommuniké från årsstämma i HMS Networks
  HMS Networks AB (publ) held its Annual General Meeting on April 23, 2021. In light of the ongoing corona pandemic and in order to minimize any risk of spreading of the corona virus, the Annual General Meeting was held only through postal voting in accordance...
Korrigering till börsmeddelandet om beslut av Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte
Aktia Bank Abp Börsmeddelande 23.4.2021 kl. 12.00 Korrigering till börsmeddelandet om beslut av Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte I Aktias svenskspråkiga börsmeddelande 13.4.2021 om beslut av Aktia Bank Abp:s...
ZetaDisplay vinner internationella Digital Signage Award
Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) vann tillsammans med norska SNØ ett internationellt pris, globala Digital Signage Awards. Utmärkelsen delades ut vid en virtuell ceremoni den 22 april 2021. Den oberoende juryn belönar enastående kampanjer,...
Bilia förvärvar Upplands Motor Stockholm AB, en återförsäljare för Mercedes personbilar, transportbilar och lastbilar
  Bilia har idag träffat avtal om att förvärva en auktoriserad Mercedes-återförsäljare, Upplands Motor Stockholm AB, som bedriver försäljning samt serviceverksamhet för Mercedes personbilar, transportbilar och lastbilar på fyra anläggningar i Stockholmsområdet...
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DLABORATORY SWEDEN AB (PUBL)  
Aktieägarna i Dlaboratory Sweden AB (publ), org.nr 556829-7013, kallas till årsstämma den 27 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Dlaboratory Sweden AB:s årsstämma att...
Delårsrapport 2021, januari - mars
Kvartalet Första kvartalets omsättning uppgick till 455 MSEK (361), motsvarande en ökning med 26%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 29 MSEK Orderingången uppgick till 565 MSEK (401), motsvarande en ökning med 41%...
Kallelse till årsstämma i Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 23 april 2021 Aktieägarna i Saniona AB, org. nr 556962-5345, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat...
Stockwik publicerar årsredovisning
Stockwiks årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgänglig och kan laddas ned från vår hemsida www.stockwik.se. Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen...
Corline Biomedical årsredovisning för 2020
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar idag sin årsredovisning för bokföringsåret 2020, vilken tillgängliggörs via bolagets hemsida www.corline.se. För mer information om Corline, vänligen kontakta Henrik Nittmar, VD Telefon: +46 (0)18 71 30 90 E-post:...
Delårsrapport januari – mars 2021
Första kvartalet 2021 Resultat efter skatt uppgick till 44,6 (-4,0) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 4,00 (-0,35) SEK. Substansvärdet uppgick till 703 MSEK (63,04 SEK per aktie) per den 31 mars 2021, jämfört med 679 MSEK (SEK 60,87 per aktie) per den...
ArcAroma AB: 210422 Aktierna i ArcAroma avnoteras och sista dagen för handel är den 18 maj 2021
ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”) har genom pressmeddelande den 20 april 2021 kommunicerat att ArcAroma, som ett led i pågående fusion mellan OptiFreeze AB (publ) och ArcAroma, har ansökt om avnotering av bolagets aktie från Nasdaq First North Premier Growth Market...