Koncernnyheter

Elanders publicerar årsredovisningen för 2020
Idag, fredagen den 19 mars 2021, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020 på bolagets hemsida www.elanders.com. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som aktivt har beställt en tryckt version, vissa kunder och övriga...
ArcAroma AB: 210319 ArcAroma startar utvecklingen av nästa generation CEPT®-system
Pressmeddelande 2021-03-19 Produktutvecklingen av en ny generation CEPT®-system har påbörjats. Redan under sommaren 2021 förväntas de första prototyperna vara färdiga för industriell utvärdering. Det kompletta CEPT®7-systemet kommer att vara tillgängligt för...
Årsredovisning 2020
ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2021-03-21 Årsredovisning 2020 Electra Gruppens årsredovisning 2020 har idag publicerats på Electra Gruppens hemsida, www.electra.se. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari –31...
Kommentarer från valberedningen med anledning av deras förslag till ny styrelse
Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) meddelande idag att valberedningen föreslår val av  James Anderson till ny styrelseordförande och val av Harald Mix till ny styrelseledamot vid årsstämman i april 2021. Vidare förslår valbereningen återval av Susanna Campbell, Brian...
Valberedningens förslag till styrelse och ny styrelseordförande
Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) meddelande idag att valberedningen föreslår val av  James Anderson till ny styrelseordförande och val av Harald Mix till ny styrelseledamot vid årsstämman i april 2021. Vidare förslår valberedningen återval av Susanna Campbell, Brian...
SkiStar AB halvårsrapport september 2020-februari 2021
SKISTAR REDOVISAR POSITIVT RESULTAT FÖR ANDRA KVARTALET UNDER PÅGÅENDE CORONAPANDEMI - FORTSATTA UTMANINGAR PÅ DEN NORSKA MARKNADEN Stor efterfrågan i Sverige och förhoppning om en bra och lång vintersäsong i Skandinavien med öppna skidanläggningar....
Bilias årsredovisning 2020 på hemsidan
Inom Bilia är hållbarhet en viktig målsättning. Bilias årsredovisning för 2020 finns därför tillgänglig i digital form på Bilias hemsida www.bilia.com. Om Du önskar erhålla en tryckt version av årsredovisning, var vänlig kontakta oss på info@bilia.se. Göteborg...
Aktia Finlands bästa fondhus i Morningstars jämförelse
Aktia Bank Abp Pressmeddelande 18.3.2021 Aktia har placerat sig på topp i alla fondhuskategorier i Morningstars Finland Awards 2021-tävling. I fråga om fondhus granskas i jämförelsen den riskjusterade avkastningen under...
Clean Motion AB Förtydligande bokslutskommuniké 2020
I gårdagens bokslutskommuniké framgår inte med tydlighet den utspädning som sker i samband med den beslutade kvittningsemissionen till borgenärerna under rekonstruktionen. Det kommer att tillföras c:a 6,5 miljoner aktier i enlighet med den rekonstruktionsplan som...
ArcAroma AB: 210318 ArcAroma uppnår tekniskt genombrott inom världsmarknad för hälsodrycker – kallpressat grönt te
Pressmeddelande 2021-03-18 ArcAromas applikation juiceCEPT® som utvecklats för behandling av frukt- och grönsaksjuicer, har nu utvärderats i samband med framställning av kallpressat grönt te. Tester i ArcAromas eget labb visar att kallbryggningstiden kan reduceras...
Avnotering av certifikat
Nordea Bank Abp, som emittent, har beslutat att avnotera nedanstående certifikat på grund av ett fel vid utfärdandet av instrumenten. Instrumenten kommer att avnoteras i slutet av handelsdagen 2021-03-25. Instrument                                   ...
Clean Motion AB bokslutskommuniké 2020
Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin boksluts-kommuniké för 2020. Bolaget redovisar en försäljning på 1 517 TSEK (2 286 TSEK) och ett rörelseresultat på 11 112 TSEK (-12 961 TSEK). Den genomförda företagsrekonstruktionen gör att årsvisa jämförelser...
Bufab Group: Bufab höjer sina finansiella mål
Värnamo, 17 mars 2021 Bufabs styrelse har idag beslutat om nya finansiella mål för bolagets fortsatta positiva utveckling. De nya målen för perioden fram till 2025 är: Lönsam tillväxt Genomsnittlig årlig ökning av omsättningen med 10...
Nexstim Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
Företagsmeddelande, Helsingfors 17 mars 2021 kl. 16.30 (EET) Nexstim Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS: STO ) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar av följande transaktioner utförda av personer i ledande...
AB Traction: Traction publicerar årsredovisningen och årsberättelsen för 2020 och anger värdeförändring på noterade aktieinnehav
Tractions årsredovisning och årsberättelse för 2020 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.traction.se Värdeförändringar på noterade aktieinnehav uppgår under 2021 t.o.m. den 12 mars 2021 till 319 Mkr, varav aktiva noterade innehav...