Koncernnyheter

Aktias ekonomiska prognos: Ekonomin återgår till en tillväxtbana år 2021
Enligt Aktias chefsekonom, Lasse Corin, stimulerarcoronavirusvaccinet och avvecklandet av de restriktiva åtgärderna ekonomin kortvarigt, varefter ekonomin återgår till det normala. I år och nästa år kommer följderna av coronaviruset att synas i antalet konkurser...
Savaria (Sweden) AB offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 50 kronor per aktie till aktieägarna i Handicare Group AB
DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH REGLER I SÅDAN RELEVANT JURISDIKTION...
Utdelning för 2020 om 1,80 USD per aktie föreslås, vilket motsvarar en ökning om 80 procent jämfört med 2019 års utdelning
Styrelsen i Lundin Energy AB (Lundin Energy) föreslår en utdelning för 2020 om 1,80 USD per aktie, motsvarande 512 miljoner USD. I enlighet med utdelningspolicyn, som offentliggjordes den 30 januari 2019, kommer styrelsen att till årsstämman 2021 föreslå en...
Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2021
Valberedningen i AB Industrivärden föreslår omval av styrelseledamöterna Pär Boman, Christian Caspar, Marika Fredriksson, Bengt Kjell, Fredrik Lundberg, Annika Lundius, Lars Pettersson och Helena Stjernholm. Vidare föreslås omval av Fredrik Lundberg till styrelseordförande....
Press- och analytikermöte
Torsdagen den 11 februari 2021, kl 10:00, publiceras Bilias bokslutskommuniké 2020. Samma dag arrangerar Bilia press- och analytikermöten, där CEO Per Avander och CFO Kristina Franzén presenterar rapporten och svarar på frågor. Det blir ett möte på svenska...
ZetaDisplay bjuder in till presentation av bokslutskommunikén
Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) inbjuder till en audiocast i samband med publiceringen av delårsrapporten januari – december 2020. Rapporten kommer att publiceras den 5 februari kl 08:00 och presentationen är planerad till kl 10:00 sammadag....
Immunicum AB (publ) planerar att expandera bolagets anläggning för forskning och processutveckling i Leiden, Nederländerna
27 januari 2021 Immunicum AB (publ) planerar att expandera bolagets anläggning för forskning och processutveckling i Leiden, Nederländerna Immunicum AB (publ; IMMU.ST) meddelar idag att de aktiviteter inom forskning och processutveckling som bolaget driver...
Ökad omsättning och lönsamhet för 2020 under ett utmanande fjärde kvartal
Januari - december Nettoomsättningen ökade med +0,8 procent till 310,1 (307,6) mkr (+3 procent i lokala valutor) Rörelseresultatet uppgick till 28,6 (6,2) mkr Rörelsemarginalen uppgick till 9,1 (2,0) procent Resultat efter skatt uppgick till 16,3(4,9)...
Klövern tecknar avtal om förlängning av ett hyresavtal avseende cirka 10 500 kvm i Kista
Klövern har tecknat avtal om förlängning av ett hyresavtal i fastigheten Helgafjäll 3 i Kista. Avtalet omfattar cirka 10 500 kvm och har förlängts med tre år till 31 oktober 2024. Detta är utöver de förlängningar av två andra hyresavtal, avseende cirka 42 100...
Corline Biomedicals företrädesemission övertecknad med 342 procent
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL...
Mandalay Resources Corporation meddelar de senaste borrningsresultaten för Youle-fyndigheten vid Costerfield med viktiga punkter för utvidgningen på djupet av höghaltigt guld
TORONTO, Jan. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”Företaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att meddela en uppdatering av utvidgningen av Youle-projektet vid Costerfield, med särskilt fokus på avgränsningen av det...
Prospekteringsborrning slutförs på Baskstrukturen i södra Barents hav
Lundin Energy AB meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Energy Norway AS (tillsammans Lundin Energy), nu slutför prospekteringsborrning 7219/11-1, på Baskstrukturen i licens PL533B i södra Barens hav, nordväst om Altafyndigheten. Det primära målet för...
Saga Furs Oyj bokslutskommuniké 1.11.2019–31.10.2020
Saga Furs Oyj bokslutskommuniké 26.1.2021 kl 15.55 Coronapandemins negativa inverkan på Saga Furs Oyj:s förmedlingsförsäljning minskade under den andra halvårsperioden – räkenskapsperiodens resultat dock klart förlustbringande Detta är ett sammandrag...
Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ) kallas till extra bolagsstämma
Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ) kallas till extra bolagsstämma Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ), org.nr 556707-5048, (“Karolinska Development” eller “Bolaget”), kallas till extra bolagsstämma fredagen den 19 februari 2021. Med...
Active Biotechs företrädesemission kraftigt övertecknad
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRAÅTGÄRDER...