Koncernnyheter

Klövern emitterar gröna SEK-obligationer om 2 500 mkr och offentliggör resultatet av ett frivilligt återköpserbjudande av utestående 2018/2021-obligationer
Detta pressmeddelande bör läsas tillsammans med Bolagets pressmeddelande daterat den 29 januari 2021 kl. 10:00 CET samt därtill hörande Tender Information Document. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till köp eller försäljning...
Styrelsen i HMS Networks AB (publ) har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av aktier
Styrelsen i HMS Networks AB (publ) ("HMS") har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 april 2020 fattat beslut om förvärv av egna aktier i ett återköpsprogram på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa HMS åtaganden att leverera aktier...
Bokslutskommuniké 2020, januari - december
Kvartalet Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 405 MSEK (346), motsvarande en ökning med 17%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 10 MSEK Orderingången uppgick till 408 MSEK (337), motsvarande en ökning med 21% Rörelseresultatet...
Kinnevik leder finansieringsrunda i Vivino
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik”) meddelade idag att bolaget investerar 70 MUSD i den världsledande vinappen Vivino. Vivino är världens största onlinenätverk för vin och den mest nedladdade vinappen. Bolaget har över 50 miljoner användare som vänder sig tillplattformen...
Cortus Energy levererar syngas till Höganäs AB för första proveldning i värmningsugn
Höganäs AB fick under tisdagen en första provleverans av syngas från Cortus anläggning för förnybar energi i Höganäs. Den gröna energigasen har använts för proveldning i den värmningsugn som konverterats för drift med syngas att ersätta naturgas. Testet har genomförts...
Kardium annonserar finansiering om 115 MUSD
Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) har tecknat ett licens- och leveransavtal med kanadensiska bolaget Kardium Inc för användning av Corlines antitrombotiska yta CHS™ på Kardiums ablationskateter Globe®. Kardium meddelar nu att man tagit in 115 MUSD...
Aino Health AB (publ): Aino Health bokslutskommuniké januari-december 2020  
1 februari, 2021 Fokus på Sverige för att möta ökat behov, SaaS Prenumerationer på stadig nivå jämfört med förra året.    Oktober - December 2020  Omsättningen uppgick till 7 132 (8 201) TSEK*  Resultatet efter finansiella poster ökade...
Sinch AB (publ): Sinch avyttrar BSS-produkter för operatörer till eRate
Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att Sinchs produkter inom Business Support Systems (BSS) för mobiloperatörer avyttras till eRate,en...
Sinch AB (publ): Sinch slutför förvärvet av Wavy
Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att förvärvet av Wavy, med de två bolagen Movile Internet Móvel S.A. och Wavy Global Holdings BV,...
Immunicum AB (publ) meddelar att Lotta Ferm har utsetts till ny tillförordnad finanschef
Pressmeddelande 1 februari 2021 Immunicum AB (publ) meddelar att Lotta Ferm har utsetts till ny tillförordnad finanschef Immunicum AB (publ; IMMU.ST) meddelar idag att Lotta Ferm kommer att tillträda rollen som tillförordnad finanschef och ingå i ledningsgruppen...
Northbaze Group refinansierar sin kreditram för att matcha bolagets tillväxtambitioner
Regulatoriskt pressmeddelande Northbaze Group har refinansierat sin kreditram från tidigare lånefinansiering med amorteringar till en amorteringsfri rörelsekredit vilket ger en kassaflödespositiv förändring om 6,4 MSEK över helåret. Räntevillkoren är...
Bergman & Beving AB: Bergman & Beving förvärvar Germ
Pressmeddelande Bergman & Beving förvärvar Germ Tools & Consumables, en division inom Bergman & Beving, har idag förvärvat samtliga aktier i Germ AB. Germ utvecklar och tillverkar utrustning för professionell...
Mandalay Resources Corporation utvinner 0,11 meter 460,5 g/t guld och 0,20 meter 165,1 g/t guld i initialt nytt borrhål under Youle-fyndigheten
TORONTO, Jan. 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”Företaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att tillkännage preliminära uppgifter rörande de initiala förekomsterna i en nyligen upptäckt horisontell ådring underoch...
Inbjudan till presentation av Sdiptech AB:s Bokslutskommuniké 2020
Inbjudan till presentation av Sdiptech AB:s Bokslutskommuniké 2020 Sdiptech offentliggör sin Bokslutskommuniké 2020 torsdagen den 11 februari 2021, kl. 08:00, och bjuder in till en presentation via en webbsänd telefonkonferens samma dag kl. 14.00. SdiptechsVD...
Styrelseordförande i Auriant Mining AB (publ.) Peter Daresbury säljer aktier i Bolaget
Auriant Mining AB (publ.) ("Bolaget") meddelar att det har informerats om att styrelseordförande Peter Daresbury har sålt 344 742 aktier i Bolaget för 1 514 655 SEK på grund av personliga omständigheter som orsakats av covid-19-pandemin. Lord Daresbury fortsätter...