Koncernnyheter

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har träffat en överenskommelse avseende en lånefinansiering om 60 miljoner USD och beslutat om en riktad nyemission om 10 miljoner USD till den ledande brasilianska
Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har träffat en överenskommelse avseende en lånefinansiering om 60 miljoner USD och beslutat om en riktad nyemission om 10 miljoner USD till den ledande brasilianska investeringsbanken BTG...
Årsstämma i Lundin Energy AB den 30 mars 2021
Årsstämma i Lundin Energy AB (Lundin Energy eller bolaget) hölls idag, tisdagen den 30 mars 2021, online. Med anledning av den globala COVID-19-pandemin beslutade styrelsen att hålla årsstämman online, kombinerat med möjligheten att poströsta på förhand,i...
Styrelseledamöterna i Cortus Energy AB avser att konvertera konvertibler motsvarande cirka 6,9 MSEK
PRESSMEDDELANDE                                                                          Stockholm, tisdagen den 30 mars 2021 Samtliga styrelseledamöter i Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller “Bolaget”) avser att, privat och genom bolag, konvertera konvertibler...
Beslut vid Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma 2021
Ålandsbanken Abp Kommuniké från årsstämma 30.3.2021 kl. 12.45 Beslut vid Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma 2021 Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma...
Hövding Sverige AB: Organisationsförändring - CFO
Pressmeddelande Malmö, 30. 03. 2021 Organisationsförändring - CFO Hövdings strategi framöver, med bland annat högre fokus på e-handel, har tydliggjort behovet av en annan profil av CFO och mot den bakgrunden har Anna Brandt och Hövding...
PolyPlank offentliggör årsredovisning för 2020  
PolyPlanks årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig i bifogad pdf och på bolaget hemsida. I revisionsberättelsen, som återfinns på sidan 48 i bifogad årsredovisning för 2020, finns en anmärkning om att bolaget inte betalat skatter i rätt tid. För ytterligare...
Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ) kallas till årsstämma
Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ), org.nr 556707-5048, (“Karolinska Development” eller “Bolaget”), kallas till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om...
Kinnevik: Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) kallas härmed till årsstämman 2021 torsdagen den 29 april 2021. Med anledning av den pågående coronapandemin har Kinneviks styrelse beslutat att årsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga...
Corline Biomedical AB har genomfört en riktad emission om cirka 35,5 miljoner kronor
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL...
SERSTECH AB: Kallelse till årsstämma i Serstech AB (publ)
Aktieägarna i Serstech AB (publ), 556713-9893, kallas till årsstämma fredagen den 30 april 2021 klockan 13:00 i Bolagets lokaler på Åldermansgatan 13 i Lund. Försiktighetsåtgärder med anledning av spridningen av COVID-19-pandemin Med anledning...
SERSTECH AB: Serstech genomför en företrädesemission om 25MSEK
Serstech har under de tre senaste åren byggt upp och förfinat en välfungerande intern organisation och ett globalt distributionsnätverk, som idag består av 90 partners. Den kommersiella grunden lades under 2018 och 2019 och i början av 2021 påbörjas leveranserna...
Corline Biomedical AB avser att genomföra en riktad nyemission
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL...
Kallelse till årsstämma i Klövern AB (publ)
Aktieägarna i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021. Mot bakgrund av den pågående pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom...
Kinnevik investerar 30 MUSD i Cityblock för att stötta nationell expansion
Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att bolaget deltar med 30 MUSD i Cityblocks finansieringsrunda på 192 MUSD. Cityblock kommer använda det nyligen resta kapitalet till att accelerera den rikstäckande utrullningen av sin värdebaserade vårdmodell som...
Nexstim Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
Företagsmeddelande, Helsingfors, 29 mars 2021 kl. 12.00 (EEST) Nexstim Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS: STO ) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar av följande transaktioner utförda av personer i ledande...