Koncernnyheter

Clean Motion AB Status nyemission
Emissionslikvid ännu ej inkommen, investeraren fortsatt optimistisk om investering. Göran Folkesson, VD: Jag kan bara konstatera att emissionslikviden som utlovats till denna vecka ännu ej inkommit till oss. Vi har en fortsatt tät dialog och investeraren är...
JLT Mobile Computers AB valberedning och årsstämma 2021
Växjö, Sverige, 20:e november 2020 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, meddelade idag att årsstämma kommer att avhållas den 6 maj, 2021 på Evedals Sjökrog & Deli by Pete i Växjö. I enlighet med beslutad...
ArcAroma AB: 201120 ArcAroma tecknar utvärderingsavtal med La Balméenne i Provence avseende oliveCEPT®
Pressmeddelande 2020-11-20 La Balméenne, en väletablerad olivoljeproducent i Frankrike, har tecknat ett avtal med ArcAroma om att installera och utvärdera en oliveCEPT® THOR-enhet. La Balméenne vill uppgradera sin EVOO extraktionslinje och kommer därför attutvärdera...
Finansinspektionen tilldelar Aktia Bank Abp en ordningsavgift för fel i myndighetsrapporteringen
Aktia Bank Abp Börsmeddelande 20.11.2020 kl. 12.35 Finansinspektionen tilldelar Aktia Bank Abp en ordningsavgift för fel i myndighetsrapporteringen Finansinspektionen har 19.11.2020 påfört Aktia Bank Abp en ordningsavgift om 40 000 euro...
Villkor för byte till ny 25-årig statsobligation SGB 1063
Villkor för byte till ny 25-årig statsobligation SGB 1063 Riksgälden erbjuder byten till den nya 25-åriga statsobligationen SGB 1063 från SGB 1053 för att bygga upp den utestående volymen. Bytesauktionen hålls den 11 december 2020. Byten till SGB 1063 0.5%...
HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 2020
Stockholm, Sverige, 20 november 2020 “Distansarbete, digital transformation och behovet av verktyg som är mer ändamålsenliga och enkla att använda är faktorer som driver en enorm efterfrågan på digitala samarbetslösningar. Fler och fler företag upptäcker fördelarna...
Copperstone Resources har överenskommit med Sunstone om förhandsreglering av tilläggsköpeskilling för Viscaria-förvärvet (viktiga delar villkorade av stämmobeslut)
PRESSMEDDELANDE                                                                                                            Kiruna den 20 november 2020 Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag överenskommit om ett tilläggsavtal...
Copperstone Resources AB genomför företrädesemission om 160 MSEK med teckningsåtaganden om 82 MSEK samt offentliggör förutsättningar för Viscaria-projektet
PRESSMEDDELANDE                                                                                                                       Kiruna den 20 november 2020 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA,...
LIDDS Delårsrapport januari – september 2020
JANUARI – SEPTEMBER 2020 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 0,0 (0,0) Rörelsens kostnader uppgick till MSEK -19,8 (-22,9) Resultatet före och efter skatt uppgick till MSEK -19,8 (-22,9) Resultat per aktie uppgick till SEK -0,76 (-0,98) Kassaflödet från...
ArcAroma AB: 201119 Delårsrapport januari - september 2020
Delårsrapport januari-september 2020 God finansiell ställning och leverans av ett flertal oliveCEPT® Sammanfattning av tredje kvartalet jul-sep 2020* Rörelsens intäkter uppgick till 2,8 MSEK (2,8). EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick...
Delårsrapport 3 2020 januari - september 2020
Q3 2020 1 juli – 30 september 2020 i korthet Northbaze Group uppnår under det tredje kvartalet en nettoomsättning i nivå med föregående års tredje kvartal med ett positiv EBITDA resultat. Omsättningen inom affärsområdet Adiantes är 13 mkr, Audio & Sound...
Kallelse till extra bolagsstämma i Immunicum AB (publ)
Pressmeddelande 18 november 2020 Kallelse till extra bolagsstämma i Immunicum AB (publ) Aktieägarna i Immunicum AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556629-1786, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 december 2020 klockan 13:00 på IVA:s Konferenscenter...
Immunicum och DCprime går samman för att skapa ett ledande bolag inom cellbaserade immunterapier
Pressmeddelande 18 november 2020 Immunicum och DCprime går samman för att skapa ett ledande bolag inom cellbaserade immunterapier -- Kombinationen av bolagens unika angreppssätt och expertis skapar betydande synergier inom allogen dendritcellsbiologi...
Staten lånar 13 miljarder kronor på 25 år till 0,53 % ränta
Staten lånar 13 miljarder kronor på 25 år till 0,53 % ränta Riksgälden lånade i dag upp 13 miljarder kronor till en ränta på 0,53 procent i den planerade emissionen av en ny 25-årig statsobligation. Den nya obligationen har den längsta löptiden av de lån som...
Kallelse till extra bolagsstämma i BTS Group AB (publ)
P R E S S R E L E A S E Stockholm, 18 november 2020 Aktieägarna i BTS Group AB (publ), org. nr 556566-7119 (”bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 december 2020 för beslut om vinstutdelning. Mot bakgrund av den pågående pandemin...