Koncernnyheter

Sdiptech avyttrar den svenska hissverksamheten
Pressmeddelande 19 februari 2021, 17:45 Sdiptech avyttrar den svenska hissverksamheten Sdiptech AB (publ) har ingått avtal med TK Elevator Sweden AB (tidigare thyssenkrupp Elevators) om att avyttra den svenska hissverksamheten i Sdiptechs affärsområde...
Karolinska Developments extra bolagsstämma 2021
STOCKHOLM, SVERIGE – 19 februari 2021. Karolinska Development AB (publ) (”Karolinska Development” eller ”Bolaget”) höll den 19 februari 2021 extra bolagsstämma. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande...
ArcAroma AB: 210219 ArcAroma offentliggör fairness opinion med anledning av samgåendet med OptiFreeze
ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”) offentliggjorde den 19 januari 2021 att styrelsen för ArcAroma och styrelsen för OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) gemensamt antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående av ArcAroma och OptiFreeze genom en aktiebolagsrättslig...
Sdiptech avyttrar Tello Service Partner AB
Pressmeddelande 19 februari 2021, 12:00 Sdiptech avyttrar Tello Service Partner AB Sdiptech AB (publ) har avyttrat 100 procent av aktierna i Tello Service Partner AB till Fasadgruppen Norden AB för en kontant köpeskilling om 60 miljoner SEK på kassa-...
Villkor för byten i realobligation SGB IL 3108
Villkor för byten i realobligation SGB IL 3108 Riksgälden erbjuder marknadsvårdande bytesauktioner i realobligation 3108 i syfte att minska den utestående volymen till ungefär 25 miljarder kronor innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. Bytesauktionerna...
PolyPlank AB: Bokslutskommuniké 2020
Vd har ordet ”Fortsatt förbättring steg för steg” Året började mycket bra och första halvåret var mycket positivt med bra försäljning och bra resultat. Tyvärr så drabbade Coronapandemin oss hårt med start från mitten av juni och hela resten av året med...
HOYLU FORTSÄTTER ATT EXPANDERA SIN VERKSAMHET MED STORT BYGGFÖRETAG I USA
Stockholm, Sverige, 19 februari 2021 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, meddelade idag att man fått ytterligare en order från Walbridge, (https://www.walbridge.com/about/company-overview/) en fullservice entreprenad firmamed...
Ellen AB - Bokslutskommuniké 2020
ANDRA HALVÅRET JULI-DECEMBER 2020 Nettoomsättningen uppgick till 7 241 (10 503) KSEK Bruttomarginalen uppgick till 46 (46) procent Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -4 762  (-4 928) KSEK Resultat per aktie uppgick till -1,09 (-0,02) SEK Periodens...
HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - DECEMBER 2020
Stockholm, Sverige, 19 februari 2021 Delårsrapporten för januari - december 2020 bifogas detta pressmeddelande och finns tillgängligt på Hoylus hemsida (www.hoylu.com). “Vi är mycket glada att se befintliga kunder upptäcka nya sätt att använda Hoylu dagligen...
Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 september 2019 – 31 december 2020
Hässleholm den 19 februari 2021 Verksamhetsårets femte period 1 september 2020 – 31 december 2020 Nettoomsättningen uppgick till 1 077,5 (465,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 59,8 (210,9) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 36,2 (180,9) MSEK.Periodens...
Immunicum AB (publ) erhåller särläkemedelsstatus, ODD, från EMA för ilixadencel för behandling av gastrointestinal stromacellstumör (GIST)
Pressmeddelande 19 februari 2021  Immunicum AB (publ) erhåller särläkemedelsstatus, ODD, från EMA för ilixadencel för behandling av gastrointestinal stromacellstumör (GIST) Immunicum AB (publ; IMMU.ST) tillkännager idag att den europeiska läkemedelsmyndighetens...
Meddelande om Nexstim Abp 2020 helårsresultat
Företagsmeddelande, Helsingfors, 19 februari 2021 kl 9.00 (EET) Meddelande om Nexstim Abp 2020 helårsresultat Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS: STO ) (”Nexstim” eller ”bolaget”) kommer att meddela sitt helårsresultat för räkenskapsåret som gick ut den 31 december...
Valberedningens förslag till styrelse i Bilia AB
Valberedningen för Bilia AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 27 april 2021 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår nio ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen...
Bokslutskommuniké 2020: Januari - december 2020
Helåret 2020 1 januari – 31 december 2020 i korthet Northbaze Group uppnår för helåret en total nettoomsättningstillväxt om 14% med ett positivt EBITDA resultat. Omsättningsfördelning mellan affärsområdena är följande: Adiantes uppgår till 59 mkr (34mkr),...
Bokslutskommuniké 2020: Återhämtning i marknaden mot slutet av året. Avbrutet förvärv påverkar resultatet.
Återhämtning i marknaden mot slutet av året. Avbrutet förvärv påverkar resultatet. FINANSIELLT SAMMANDRAG Fjärde kvartalet • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 30 735 (34 903) kSEK • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till-3...