Koncernnyheter

Kvalitena avyttrar fastighet
Kvalitena avyttrar fastighet Kvalitena AB (publ):s dotterbolag Hedvig Eleonora Förvaltnings AB har avyttrat fastigheten Stockholm Glaucus 4. Försäljningen har skett genom en bolagstransaktion. Fastigheten omfattar ca 2 160 kvadratmeter och försäljningen medför...
Klövern köper en fastighet och tecknar ett markanvisningsavtal i Söderstaden i Stockholm
Klövern, en av de största fastighetsägarna i Söderstaden, har tecknat avtal om att förvärva tomträtten till fastigheten Sandhagen 8 i Slakthusområdet i Söderstaden. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 70 mkr plus en tilläggsköpeskilling vid lagakraftvunnen...
Boprisförväntningarna bromsar in
Pressmeddelande Stockholm 9 november 2020 SEB :s Boprisindikator minskar med 3 enheter i november, från 58  till 55, men är fortfarande på en betydligt högre nivå än innan coronapandemin slog till. På regional nivå är skillnaderna större och indikatorn...
Inbjudan till Active Biotechs virtuella kapitalmarknadsdag
Active Biotech AB (publ) (ticker: ACTI) inbjuder härmed analytiker, investerare och media till sin virtuella kapitalmarknadsdag den 24 november 2020. Dagens fokus kommer att vara på bolagets nya inriktning med betoning på de helägda projekten tasquinimod och laquinimod....
Underskott för staten i oktober 2020
Underskott för staten i oktober 2020 Statens betalningar resulterade i ett underskott på 36,0 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett underskott på 45,6 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på högre skatteinkomster än beräknat.   Det...
PolyPlank AB: Delårsrapport januari-september 2020
Vd har ordet ”Corona hack” PolyPlank (Moderbolaget) Q3 (juli-sept) resultat 2020:PeriodenJämfört med 2019- Nettoomsättning:             6,7 MSEK1,2 MSEK högre (+21%)- Rörelseresultatet (EBIT): -1,2  MSEK               0,5 MSEK sämre- Resultat efter finansiella...
Saniona renodlar sin pipeline för att fokusera på sällsynta sjukdomar – programmet för negativa allosteriska modulatorer för GABAa5 återförs från Boehringer Ingelheim
PRESSMEDDELANDE 5 november 2020 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att företagets pipeline renodlas för att anpassa den forskning som befinner sig i tidig fas med denstrategiska...
Formpipes vd säljer aktier – kvarstår som dedikerad vd och långsiktig aktieägare
Formpipes vd Christian Sundin, har den 5 november 2020 sålt 300 000 aktier i Formpipe Software AG AB. Christian Sundin kvarstår som dedikerad vd och långsiktig aktieägare i Formpipe och äger efter försäljningen 946 840 aktier till ett värde av cirka 27 MSEKbaserat...
ArcAroma AB: 201105 ArcAroma inleder utvärdering av 15 oliveCEPT® enligt plan
Pressmeddelande 2020-11-05 Trots hårdare restriktioner i Europa på grund av pandemins utveckling, har ArcAroma levererat och installerat ett stort antal oliveCEPT® enligt plan. Totalt 15 oliveCEPT®-enheter kommer att vara installerade och i drift för att utvärderas...
ArcAroma AB: 201105 ArcAroma senarelägger utvärdering av juiceCEPT® med global juiceproducent
Pressmeddelande 2020-11-05 ArcAromas utvärdering av juiceCEPT®, som skulle inledas i denna veckan hos en global juiceproducent i Polen, senareläggs med anledning av senaste veckans ökning av Covid-19 i Europa. Beslutet togs på grund av nya och hårdare restriktioner...
Kallelse till årsstämma i SkiStar AB
SkiStar AB (publ) håller årsstämma lördagen den 12 december 2020 kl. 14.00 på Experium i Lindvallen, Sälen. Inregistrering till stämman sker från kl. 13.30. Information om försiktighetsåtgärder och möjlighet till förhandsröstning Med anledning av den...
Kinneviks styrelseordförande Dame Amelia Fawcett ställer inte upp för omval
Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att styrelsens ordförande Dame Amelia Fawcett har meddelat valberedningen att hon inte ställer upp för omval vid årsstämman 2021. Dame Amelia Fawcett valdes in i Kinneviks styrelse 2011, utsågs till vice styrelseordförande...
Pressinbjudan till SEB:s Nordic Outlook – Webcast
   Stockholm 5 november 2020 SEB :s konjunkturrapport Nordic Outlook: Virusbakslag får frågetecknen att växa    Världsekonomin har varit på rätt väg men äventyras nu av ökad virusspridning. För­dröjd återhämtning skapar nya utmaningar trots...
Fingerprint Cards AB: inbjudan till presentation av resultatet för tredje kvartalet 2020
Fingerprint Cards AB ( Fingerprints ™) bjuder in till telefonkonferens och en webbsänd presentation av resultatet för tredje kvartalet 2020, den 12 november 2020 klockan 09:00. Rapporten kommer att publiceras klockan 07:00 samma dag. Fingerprints vd Christian...
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACTIVE BIOTECH
  Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 30 november 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen...