Koncernnyheter

Extra bolagsstämma i NIBE Industrier AB
Onsdagen den 16 december 2020 hölls extra bolagsstämma i NIBE Industrier AB (publ). Mot bakgrund av  Covid-19-pandemin genomfördes stämman enbart genom poströstning. Stämman fattade beslut i följande fråga; Utdelning Stämman beslutade i enlighet med styrelsens...
Immunicum AB (publ) publicerar finansiell kalender 2021
Pressmeddelande 16 december 2020 Immunicum AB (publ; IMMU.ST) publicerar idag bolagets finansiella kalender för verksamhetsåret 2021. Bokslutskommuniké 202018 februari 2021, kl. 08:00 CETÅrsredovisning 2020 offentliggörsVecka 15, 2021Delårsrapport januari –mars...
Anoto Group genomför en riktad nyemission om 8 595 556 stamaktier och tillförs därigenom ca 7,7 miljoner SEK
Stockholm, 16 december 2020 – Styrelsen i Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2020, beslutat om att genomföra en riktad nyemission av 8 595 556 stamaktier till en teckningskurs om 0,90 SEKper...
Sparbanken Västra Mälardalen: Ännu en Sparbank ansluter sig till framgångsrikt samarbete
                                                                                                                                                                                                            Nu står det klart att Sparbanken Skaraborg går in som...
Saniona minskar sin ägarandel i Scandion Oncology till under 5 procent som ett resultat av Scandions framgångsrika företrädesemission
PRESSMEDDELANDE 16 december 2020 Saniona minskar sin ägarandel i Scandion Oncology till under 5 procent som ett resultat av Scandions framgångsrika företrädesemission Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad...
Årliga beslut om krisplanering för svenska banker fattade
Årliga beslut om krisplanering för svenska banker fattade Nio svenska banker bedriver systemviktig verksamhet och behöver därför hanteras i särskild ordning, resolution, i händelse av kris. Den bedömningen gör Riksgälden i de krishanteringsplaner som nu har...
Nexstim Abp annullerar teckningsoptioner i bolagets egen ägo
Företagsmeddelande, Helsingfors, 15 december 2020 kl. 18.30 (EET) Nexstim Abp annullerar teckningsoptioner i bolagets egen ägo Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS: STO ) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar att dess styrelse har på sitt sammanträde 15 december2020...
Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)
Stockholm den 15 december 2020 PRESSMEDDELANDE Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag den 15 december 2020 kl. 15.00 avhållit en extra bolagsstämma i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47Stockholm....
Maha Energy offentliggör tilläggsprospekt
Styrelsen i Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tillägg till det prospekt som upprättats med anledning av listbytet från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholm som godkändes av Finansinspektionen den 11 december 2020...
Sdiptech förvärvar GAH (Refrigeration) Ltd i Storbritannien
Pressmeddelande 15 december 2020, 09:30 Sdiptech förvärvar GAH (Refrigeration) Ltd i Storbritannien Idag har Sdiptech AB (publ) förvärvat alla aktier i GAH (Refrigeration) Ltd, ett ledande brittiskt bolag inom design, tillverkning och service av lösningar...
Ålandsbanken Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Lampi)
  Ålandsbanken Abp Transaktioner utförda av personer i ledande ställning 14.12.2020 kl. 14.00   Transaktioner utförda av personer i ledande ställning ___ Den anmälningsskyldiga Namn: Nils Lampi Befattning: Styrelseledamot/suppleant Emittent:...
ArcAroma AB: 201214 ArcAroma publicerar aktieägarbrev om juiceCEPT
Pressmeddelande 2020-12-14 ArcAroma publicerar aktieägarbrev om juiceCEPT ArcAroma publicerar härmed aktieägarbrev nummer 10 som handlar om juiceCEPT® för extraktion. Sammanfattning av aktieägarbrevet: Total möjlig marknad 8 300 juiceCEPT® avmodell...
Kreditfacilitet om 5 miljarder USD återfinansierad
Lundin Energy AB (”bolaget”) meddelar att den befintliga säkrade reservbaserade kreditfacilitet om 4,75 miljarder USD och övriga kreditfaciliteter har återfinansierats till en ny femårig kreditfacilitet (”faciliteten”) om 5 miljarder USD med lägre räntemarginal....
Valberedning i MSAB
Som tidigare meddelats i MSABs Q3-rapport så återkommer härmed valberedningen med besked om hur vakansen efter Erik Hermanssons avgång ska fyllas. Valberedningen inför årsstämman 2021 består av ordförande Kenneth Andersen, Strawberry Capital, Wilhelm...
Kommuniké från SkiStars årsstämma
Vid årsstämma i SkiStar AB (publ) idag den 12 december 2020 fattades beslut om följande. Ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2019/20. Det belopp om 815 136 913 kronor som stod till stämmans förfogande överförs i ny räkning i enlighet...