Koncernnyheter

Kvalitena har tecknat avtal om avyttring av sex kommersiella fastigheter
Kvalitena har tecknat avtal om avyttring av sex kommersiella fastigheter Kvalitena har tecknat avtal om att i två olika transaktioner avyttra sex kommersiella fastigheter. Den första transaktionen avser fem kommersiella fastigheter belägna i södra Sverige....
Systemair AB delårsrapport Q2 2020/21
Pressmeddelande 10 december 2020 Andra kvartalet, augusti – oktober 2020 Nettoomsättningen minskade med 11,1 procent till 2 207 Mkr (2 483). Den organiska tillväxten uppgick till -3,8 procent (+6,0). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 214 Mkr (284)...
Styrelsen i Bilia AB har beslutat om återköp av egna aktier
Styrelsen i Bilia AB (publ) (”Bilia”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 22 juni 2020 fattat beslut om att återköpa maximalt 2 000 000 egna aktier. Huvudsyftet med återköpsprogrammet är att bolaget ska uppnå flexibilitet beträffande det egna...
Acarix AB meddelar att den sista patienten i Dan-NICAD II studien har inkluderats
Pressmeddelande Malmö, 9 december 2020 Acarix AB meddelar att den sista patienten i Dan-NICAD II studien har inkluderats Efter att ha inkluderat 1726 patienter meddelade idag Acarix att den sista patienten har inkluderats i Dan-NICAD II, en dansk studie...
Workday utnämns till ledare inom Gartner Magic Quadrant för Cloud HCM-sviter för 1,000+ anställda
Positionerad som ledare för femte året i rad med högsta övergripande position gällande förmåga att utföra STOCKHOLM, Sweden, Dec. 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY), ledande inom molnapplikationer för ekonomi och HR, meddelar idag att de...
Immunicum AB (publ) offentliggör ytterligare information kring den föreslagna transaktionen och sammanfattning av det virtuella investerareventet
Pressmeddelande 8 december 2020 Immunicum AB (publ) offentliggör ytterligare information kring den föreslagna transaktionen och sammanfattning av det virtuella investerareventet Immunicum AB (publ; IMMU.ST) offentliggör idag en sammanfattning och detaljer...
JLT Mobile Computers adderar ny 10-tums tablet till sitt sortiment av beprövade stryktåliga Windows-enheter för mobilt arbete
Nya JLT MT2010P™-datorn kombinerar hög prestanda och slitstark konstruktion med en tunn och kompakt formfaktor vilket gör den till ett optimalt verktyg för användning i tuffa inom- och utomhusmiljöer såsom lager och hamnar Växjö, Sverige, 8 december 2020  *...
Hexatronic vinner ordrar på sjökabel till ett sammanlagt värde av ca 65 MSEK
Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 8 december 2020 Hexatronic vinner ordrar på sjökabel till ett sammanlagt värde av ca 65 MSEK Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB, ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB, harpå...
Copperstone Resources offentliggör en ökning av kopparmineralisering i Viscaria, dessutom bekräftas magnetit som potentiellt värdefull biprodukt
Kiruna den 8 december 2020 Copperstone Resources AB (“Copperstone” eller “Bolaget”) offentliggör att Bolagets prospekteringsaktivitet vid D-zonen av Viscaria kopparprojekt har resulterat i en uppgradering av de indikerade kopparresurserna i D-zonen om +36%,med...
Klövern offentliggör slutligt utfall i företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA...
Klövern köper en fastighet i Lund för 134 mkr
Klövern förvärvar en centralt belägen fastighet i Lund för ett underliggande fastighetsvärde om 134 mkr. Den uthyrningsbara ytan uppgår till totalt 3 754 kvm och består främst av kontorsytor men även av 20 lägenheter och en liten andel butiksytor. Hyresgäster är...
Immunicum AB (publ) erhåller Fast Track Designation från FDA för ilixadencel för behandling av GIST
Pressmeddelande 7 december 2020 Immunicum AB (publ) erhåller Fast Track Designation från FDA för ilixadencel för behandling av GIST Immunicum AB (publ) (IMMU.ST) tillkännager idag att bolaget har erhållit Fast Track Designation från den amerikanska...
Elanders öppnar ny multisajt i nordvästra Tyskland för att hantera e-handeln för flera olika kunder
Elanders dotterföretag ITG, som framför allt fokuserar på kunder inom Fashion & Lifestyle ser en kraftigt ökande efterfrågan på sina logistiktjänster inom e-handel och ökar nu sin kapacitet med en ny anläggning på 30 000 kvadratmeter i Oberhausen i nordvästra...
Överskott för staten i november 2020
Överskott för staten i november 2020 Statens betalningar resulterade i ett överskott på 40,4 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 20,5 miljarder kronor. Skillnaden beror på lägre utgifter och högre skatteinkomster än beräknat....
Klövern offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA...