Koncernnyheter

Active Biotech Delårsrapport januari – september 2020
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3 Tasquinimod Första patienten har doserats i monoterapidelen av fas 1b/2a-studien i multipelt myelom Den kliniska studiedesignen i multipelt myelom presenteras på American Society of Hematology (ASH) virtuella årsmöte 2020i...
Hexatronic Group AB (publ) Delårsrapport januari – september 2020
Viktiga händelser under kvartalet Hexatronic förvärvade utbildningsbolaget The Light Brigade Inc, en USA-baserad leverantör av fiberoptisk utbildning för bredbands-kommunikation, trådlösa nätverk, tjänste-leverantörer mm. Viktigahändelser...
Saniona meddelar nytt datum för publicering av delårsrapport för Q3 2020
PRESSMEDDELANDE 4 november 2020 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att Saniona AB:s styrelse har beslutat att senarelägga publiceringen av delårsrapporten för Q3 2020till...
Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Mikko Ayub
Aktia Bank Abp Börsmeddelande  4.11.2020 kl. 15.00 Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Mikko Ayub Den anmälningsskyldiga Namn: Ayub, Mikko Befattning: Verkställande direktör Emittent: Aktia Bank Abp LEI:...
Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Juha Hammarén
Aktia Bank Abp Börsmeddelande  4.11.2020 kl. 15.00 Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Juha Hammarén Den anmälningsskyldiga Namn: Hammarén, Juha Befattning: Annan person i högsta ledningen Emittent: Aktia...
Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Outi Henriksson
Aktia Bank Abp Börsmeddelande  4.11.2020 kl. 15.00 Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Outi Henriksson Den anmälningsskyldiga Namn: Henriksson, Outi Befattning: Ekonomidirektör Emittent: Aktia Bank Abp...
Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Carola Nilsson
Aktia Bank Abp Börsmeddelande  4.11.2020 kl. 15.00 Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Carola Nilsson Den anmälningsskyldiga Namn: Nilsson, Carola Befattning: Annan person i högsta ledningen Emittent: Aktia...
Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Niina Bergring
Aktia Bank Abp Börsmeddelande  4.11.2020 kl. 15.00 Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Niina Bergring Den anmälningsskyldiga Namn: Bergring, Niina Befattning: Annan person i högsta ledningen Emittent: Aktia...
Valberedning utsedd inför årsstämman 2021 i Immunicum AB (publ)
Pressmeddelande 4 november 2020 Valberedning utsedd inför årsstämman 2021 i Immunicum AB (publ) Immunicum AB (publ: IMMU.ST) meddelar idag att ledamöterna i bolagets valberedning utsetts i enlighet med de principer för tillsättande av valberedningen som...
Bilia AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering av obligationen vid Nasdaq Stockholm
Bilia AB (publ) (”Bilia”) offentliggjorde den 24 september 2020 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 500 miljoner kronor (”Obligationen”). Obligationslånet har en löptid om fem år och löper med en...
NGS Group AB: Delårsrapport januari-september 2020
Tredje kvartalet i sammandrag • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 104 MSEK (125), en minskning med 16,9% (-12,2). • Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 3,5 MSEK (3,5), rörelsemarginal 3,4% (2,8). • Resultatet för tredje...
Hexatronic beslutar om apportemission för förvärvet av Baltronic Group OÜ och Toronics Inc
Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 4 november 2020 Hexatronic beslutar om apportemission för förvärvet av Baltronic Group OÜ och Toronics Inc Styrelsen i Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic” eller ”Bolaget”) har, med stöd av årsstämmans...
Anoto Group förlänger VD:s anställningsavtal med ytterligare ett år
Stockholm, 4 november 2020 – Styrelsen i Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) har kommit överens med Bolagets VD, Joonhee Won, att förlänga hans anställningsavtal till den 6 juli 2021. Beslutet att förlänga Joonhee Wons anställning ger styrelsen möjlighet...
Karolinska Developments portföljbolag OssDsign expanderar till en marknad värd 4 miljarder USD genom förvärv av bengraftföretaget Sirakoss Ltd
STOCKHOLM, SVERIGE 4 november 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget OssDsign har förvärvat Sirakoss Ltd – ett företag verksamt inom bengraftsubstitut. Förvärvet, vilket bedöms ge OssDsign omedelbar tillgång till...
Delårsrapport januari - september 2020
Förbättrad lönsamhet driven av ökade SaaS-intäkter och bibehållen kostnadskontroll Juli – September 2020 Nettoomsättningen minskade med 13,3 % till 86,9 (100,2) MSEK SaaS-intäkter ökade med 16,4% till 38,4 (33,0) MSEK EBITDA uppgick till 13,6 (13,2)MSEK...