Koncernnyheter

Sdiptech AB (publ) - Försäljning av aktier i Sdiptech AB (publ)
Pressmeddelande 9 september 2020, 08:30 Försäljning av aktier i Sdiptech AB (publ) Sdiptech har blivit informerade om att huvudägaren Ashkan Pouya, genom sitt bolag Systematic Growth AB, sålt totalt ca 1 miljon stamaktier av serie B i Sdiptech AB, vilket...
Acarix offentliggör preliminärt utfall i övertecknad företrädesemission
Pressmeddelande Malmö, Sverige, 9 september 2020 Acarix offentliggör preliminärt utfall i övertecknad företrädesemission INSIDERINFORMATION: Det preliminära utfallet i företrädesemissionen i Acarix AB (”Acarix” eller “Bolaget”), vars teckningsperiod...
Valberedning i Copperstone inför nästkommande årsstämma och extra bolagsstämma den 29 september 2020
PRESSMEDDELANDE Kiruna den 8 september 2020 I enlighet med beslut vid årsstämman för Copperstone Resources AB (publ) den 20 maj 2020 meddelas härmed de tre (per den 1 september 2020) till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka...
Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.1–30.6.2020 och bokslut
Halvårsperioden 1.1.-30.6.2020 Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -7,0 procent under rapportperioden Metso och Outotec fusionerades och Neles aktierna som uppstod som en följd av detta såldes till Valmet Räkenskapsperioden 1.7.2019-30.6.2020...
Investment Outlook: Tillbaka till framtiden
Pressmeddelande Stockholm 8 september 2020 Börsåret har varit dramatiskt. En stark inledning följdes av ett rekordsnabbt ras på mer än 30 procent, men därefter har trenden varit urstark med få rekyler givet den stora osäkerhet som råder kring viruspandemi,...
Karolinska Developments finansdirektör lämnar bolaget
STOCKHOLM, SVERIGE 8 september 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att bolagets finansdirektör och vice vd, Fredrik Järrsten, har sagt upp sin anställning. Han kommer att kvarstå i sin roll till dess en efterträdare har utsetts,...
Överskott för staten i augusti 2020
Överskott för staten i augusti 2020 Statens betalningar resulterade i ett överskott på 19,8 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett underskott på 26,7 miljarder kronor. Skillnaden beror bland annat på högre skatteinkomster än beräknat och att...
Corline ingår licens- och leveransavtal inom medicinteknik
Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) meddelar idag att man har tecknat ett licens- och leveransavtal med det kanadensiska bolaget Kardium för användandet av bolagets antitrombotiska ytbehandling CHS™ för ablationskatetrar. Avtalet är icke-exklusivt...
Boprisförväntningarna återhämtade efter vårens fall
Pressmeddelande Stockholm 7 september 2020 SEB:s Boprisindikator ökar med 6 enheter i september, från 40 till 46 och har nu helt återhämtat sig från vårens stora nedgång. På regional nivå är det fortsatt små skillnader och indikatorn...
Auriant Mining AB (publ.) tillkännager utnämning av Danilo Lange som verkställande direktör
Styrelse för Auriant Mining AB (publ.) (Bolaget) har nöjet att tillkännage utnämningen av Danilo Lange till verkställande direktör för Bolaget. Han efterträder Sergey Ustimenko, verkställande direktör sedan januari 2016. Danilo är tysk medborgare, född 1973....
Kommuniké från extra bolagsstämma i TerraNet
Extra bolagsstämma i TerraNet Holding AB ("TerraNet" eller "Bolaget") hölls idag den 4 september 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Val av styrelseledamöter och arvoden till styrelsen Extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av...
ArcAroma AB: 200904 Accademia Olearia på Sardinien investerar i oliveCEPT®
Pressmeddelande 2020-09-04 Accademia Olearia, en väletablerad olivoljeanläggning på Sardinien, investerar 140 000 euro i en oliveCEPT®-enhet som kommer installeras i oktober. Investeringen kommer delvis att stöttas av EU-finansiering som är avsedd för kvalitetsförbättrande...
Acarix offentliggör tilläggsprospekt
Press release Malmö, Sweden September 3, 2020 Acarix offentliggör tilläggsprospekt Styrelsen för Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i beslutad företrädesemission...
Acarix går vidare med de tyska myndigheterna
Pressmeddelande Malmö, Sverige, 3 september 2020 Acarix går vidare med de tyska myndigheterna Acarix AB (publ) meddelade idag att det tyska hälsovårdsministeriet har tillkännagivit att fonokardiografi för att utesluta kranskärlssjukdom har...
Saniona meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 inleds den 7 september 2020
PRESSMEDDELANDE 3 september 2020                                                      Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelade idag att nyttjandeperioden för teckningsoptionerav...