Koncernnyheter

Norrlandsfonden investerar i Copperstone
Danderyd den 26 juni 2020 Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) ett 8-årigt lån mot konvertibelt skuldebrev om 2 MSEK. I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja...
Rättelse: Cortus Energys företrädesemission av konvertibler övertecknad
I pressmeddelandet avseende utfallet i Cortus Energys företrädesemission av konvertibler som offentliggjordes den 25 juni 2020 klockan 15:20 angavs emissionslikviden som tillförs Bolaget före avdrag för emissionskostnader felaktigt. Genom Företrädesemissionen tillförs...
Kallelse till extra bolagsstämma i Cortus Energy AB (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma i Cortus energy ab (publ) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org. nr. 556670–2584, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 juli 2020 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Isafjordsgatan 32 C, 164 40 Kista.  REGISTRERING...
Kommuniké från årsstämma 2020 i Hoylu AB (publ)
Resultatdisposition m.m. Vid årsstämman i Hoylu AB (publ) idag, den 25 juni 2020, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2019 och att återstående...
Electra Gruppens årsstämma
ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2020-06-25 Electra Gruppens årsstämma   Electra Gruppen har den 25 juni hållit årsstämma, med Peter Elving som ordförande. Utdelning Stämman beslöt i enlighet med styrelsens...
Cortus Energy föreslår riktad emission av konvertibler till garanter i den nu genomförda och övertecknade företrädesemissionen för kvittning av utestående lån
Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av 138 544 633 konvertibler som offentliggjordes den 22 maj 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt 101,1 procent. Därmed har inga garantiåtaganden...
SEB kommenterar Finansinspektionens beslut
Pressmeddelande Stockholm 25 juni 2020 SEB har tagit emot Finansinspektionens (FI) beslut till följd av myndighetens undersökning av SEB:s rutiner och processer gällande regelverken för arbetet mot penningtvätt. Finansinspektionen har beslutat att ge SEB en anmärkning,...
Cortus Energys företrädesemission av konvertibler övertecknad
Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av konvertibler som beslutades av styrelsen den 22 maj 2020 (”Företrädesemissionen”).  Företrädesemisionen tecknades till totalt 101,1 procent. Således har inga garantiåtaganden...
Rapport från årsstämman 2020
Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2019 bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa...
Fortsatt omsättningstillväxt inom affärsområdet hemelektronik
ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2020-06-25 Fortsatt omsättningstillväxt inom affärsområdet hemelektronik   Den fina omsättningsutveckling som vi informerade om i delårsrapporten efter årets första kvartal fortsätter....
Rekordhöga kopparhalter vid provborrningar på Viscarias D-zon; VDD0213 påträffar 4,6m med 5,3% koppar inkl. 0,6m med 20,1% koppar
Kiruna den 25 juni 2020 Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) meddelar idag resultaten från den första fasen av borrkampanjen vid Viscaria-projektet i Kiruna. Den totala borrkampanjen omfattade nästan 8 000 meter av de planerade 22 000...
Polisförhör med styrelseordförande
Stockholm, Sverige, 24 juni 2020 – Styrelsen i Hoylu AB (publ) har ikväll informerats om att bolagets styrelseordförande Björn Wallin idag den 24 juni 2020 har hämtats av Ekobrottsmyndigheten för förhör. Bolaget har i nuläget ingen ytterligare information om vad...
ContextVision – Kallelse till extra bolagsstämma 2020
STOCKHOLM – 24 juni, 2020 – ContextVision kallar härmed aktieägare till extra bolagsstämma den 5:e augusti 2020. Bifogat finns kallelse inklusive dagordning och instruktioner för registrering. Vänligen kontakta: shareholderinfo@contextvision.com för frågor gällande...
HOYLU AB: HOYLU FÅR NY ORDER FRÅN KONSTRUKTIONSFÖRETAG
Stockholm, Sverige, den 24 juni, 2020 - Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, meddelade idag att man har fått ännu en order från Walbridge, en global, fullservice byggföretag med huvudkontor i Detroit, MI.Walbridge är en befintlig...
Inbjudan till HMS Networks telefonkonferens för det andra kvartalet 2020
HMS Networks AB (publ) offentliggör sin rapport för det andra kvartalet 2020 onsdagen den 15 juli 2020 kl. 08.00. Samma dag kl. 09.00 arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Staffan Dahlström samt CFO Joakim Nideborn...