Fredag publikationer 5Th Planet Games A/S och Aegean Airlines SA

Nedan ser du förväntade publiceringar för europeiska företag. Dessa publiceringar kan antingen vara kvartalsresultat och/eller årliga resultat.

Den 18 september dessa europeiska företagen meddelade sina resultat.

  • 5Th Planet Games A/S
  • Aegean Airlines SA
  • City of London Investment Trust PLC

    Sammanställt av redaktörer Aktierportalen.se och CFFmmunications.