ndag publikationer Sberbank Rossii PAO och Trubnaya Metallurgicheskaya Kompaniya PAO